30/03/2023 08:00:00 AM
Những câu tục ngữ, ca dao hay về học tập, rèn luyện con người

Người không học như ngọc không mài...


Học là học để làm người/ Biết điều hơn thiệt biết lời thị phi 

Học ăn học nói, học gói, học mở

Học hay cày biết

Học một biết mười

Ăn vóc học hay

Đi một ngày đàng học một sàng khôn

Học là học để làm người
Biết điều hơn thiệt biết lời thị phi

Người mà không học, khác gì đi đêm

Người không học như ngọc không mài

Ngọc kia chẳng giũa chẳng mài
Cũng thành vô dụng cũng hoài ngọc đi

Học là học biết giữ giàng
Biết điều nhân nghĩa biết đàng hiếu trung

Người không học, không có sự hiểu biết
Trẻ mà không học, lớn không làm được việc gì

Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học

Luyện mãi thành tài, miệt mài tất giỏi

Làm người mà được khôn ngoan
Cũng nhờ học tập mọi đường mọi hay

Ngồi dưng ăn hoang, mỏ vàng cũng cạn

Dẫu có bạc vài trăm vạn lạng
Chẳng bằng kinh sử một vài pho

Học hành vất vả kết quả ngọt bùi

Nghề gì đã có trong tay
Mai sau rồi cũng có ngày ích to

Dẫu rằng thông hoạt, chẳng học cũng hư đời
Tài chí bằng trời, chẳng học cũng là phải khổ

Siêng làm thì có, siêng học thì hay

Luyện mãi thành tài, miệt mài tất giỏi

Hay học thì sang, hay làm thì có

Cần cù bù thông minh

Mấy ai là kẻ không thầy
Thế gian thường nói “đố mày làm nên”

Ở đây gần bạn, gần thầy
Có công mài sắt có ngày nên kim

Học thầy học bạn, vô vạn phong lưu

Học thầy chẳng tầy học bạn

Muốn sang thì bắc cầu kiều
Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy

Dốt đến đâu học lâu cũng biết

Bảy mươi còn học bảy mươi mốt

Học khôn đến chết, học nết đến già

Học trò học hiếu học trung
Học cho đến mực anh hùng mới thôi...

(sưu tầm)

 

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Ngày mai sáng rỡ
Đàn ông lý tưởng chỉ là ảo mộng
Dịu dàng mùa Thu
Trôi theo dòng lũ
Keo tai tượng
Chú Hiền
Quả phúc ngọt lành
Hà Nội mười hai mùa hoa
Nhớ những Trung Thu thuở ấu thơ
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang