Văn bản pháp luật

Ngày 15/11/2005, Chính phủ nước CH XHCN Việt Nam đã ký thỏa thuận cuối cùng với phía Hoa Kỳ mở lại Tiến trình tái định cư nhân đạo (HR).

Nghị định của Chính phủ số 127/2005/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2005

29/12/2005 16:35

Nghị định của Chính phủ số 127/2005/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2005 hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội và Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991

Thông tư của Bộ Xây dựng số 19/2005/TT-BXD ngày 01 tháng 12 năm 2005

29/12/2005 08:29

Thông tư của Bộ Xây dựng số 19/2005/TT-BXD ngày 01 tháng 12 năm 2005 hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 127/2005/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội và Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991

Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT/BKH-BTP-BNG-BCA ngày 13 tháng 5 năm 2005

04/08/2005 09:15

Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT/BKH-BTP-BNG-BCA ngày 13 tháng 5 năm 2005 hướng dẫn việc người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú tại Việt Nam đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10

Thông tư số 2-1998/TT-BKH ngày 16-3-1998 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

15/04/2005 10:34

Thông tư số 2-1998/TT-BKH ngày 16-3-1998 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 7-1998/NĐ-CP ngày 15-1-1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi)

Thông Tư liên tịch số 10/2000/TTLT/BKH-BTP-BNG-BCA ngày 15/08/2000

15/04/2005 08:46

Thông Tư liên tịch số 10/2000/TTLT/BKH-BTP-BNG-BCA ngày 15/08/2000 hướng dẫn việc người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú tại Việt Nam đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy đinh chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10

Giải đáp thắc mắc về việc nhập cảnh vào Việt Nam 11/12/2020
Hội thảo lấy ý kiến xây dựng dự thảo Đề án Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài
Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao: Tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp công tác về NVNONN
Thương thương dáng núi mùa thu...
Kết nối cộng đồng nghề nail của người Việt tại Anh
Chặng đường đưa tiếng Việt vào trường Ivy League
Đắm say những điệu múa của người M’nông
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
“Kiều bào với biển đảo Việt Nam”: Ấm lòng, An lòng và Yên lòng
Tạo điều kiện tốt nhất để kiều bào đóng góp xây dựng đất nước
UBNNVNVNONN: Ra mắt Trang thông tin điện tử và Phát động chương trình khảo sát ý kiến kiều bào
Thế hệ kiều bào trẻ - Mảnh ghép quan trọng trong công cuộc đổi mới sáng tạo tại Việt Nam
Trang Youtube và Facebook chính thức của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang