Văn bản pháp luật

Thông tư liên tịch 03/2001/TTLT-TCHQ-BNG ngày 21 tháng 6 năm 2001

23/08/2006 12:53

Thông tư liên tịch 03/2001/TTLT-TCHQ-BNG ngày 21 tháng 6 năm 2001 bổ sung, sửa đổi một số điểm quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT/TCHQ-BNG ngày 06/06/2000 của Tổng cục Hải quan và Bộ Ngoại giao hướng dẫn thi hành Điều 4 Quyết định số 210/1999/QĐ-TTg ngày 27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài

Luật nhà ở

20/06/2006 15:27

Ngày 9/12/2005, Chủ tịch nước Trần Ðức Lương đã ký Lệnh số 27/2005/L/CTN công bố Luật Nhà ở đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005. Luật này có hiệu lực thi hành từ 1/7/2006.

Hướng dẫn việc nhập khẩu ô-tô chở người dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng

25/04/2006 16:18

Ngày 31/3/2006, các bộ: Thương mại, Giao thông Vận tải, Tài chính, Công an ban hành Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA hướng dẫn việc nhập khẩu ô-tô chở người dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng theo Nghị định số 12/2006 ngày 23/1/2006 của Chính phủ trong đó có các nội dung dưới đây:

Thông tư liên tịch số 04/2005/TTLT-BCA-BNG ngày 28-11-2005

23/03/2006 08:51

Thông tư liên tịch số 04/2005/TTLT-BCA-BNG ngày 28-11-2005 về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 06/TT-LT ngày 29/01/1997 của Bộ Công an và Bộ Ngoại giao (hướng dẫn thực hiện Quyết định số 875/TTg ngày 21/11/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hồi hương về Việt Nam)

Luật Đầu tư

02/02/2006 15:02

Ngày 12/12/2005, Chủ tịch nước Trần Ðức Lương đã ký Lệnh số 32/2005/L/CTN công bố Luật Ðầu tư đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005. Luật Đầu tư bắt đầu có hiệu lực từ 1/7/2006. Quê hương xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Giải đáp thắc mắc về việc nhập cảnh vào Việt Nam 11/12/2020
Hội thảo lấy ý kiến xây dựng dự thảo Đề án Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài
Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao: Tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp công tác về NVNONN
Thương thương dáng núi mùa thu...
Kết nối cộng đồng nghề nail của người Việt tại Anh
Chặng đường đưa tiếng Việt vào trường Ivy League
Đắm say những điệu múa của người M’nông
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
“Kiều bào với biển đảo Việt Nam”: Ấm lòng, An lòng và Yên lòng
Tạo điều kiện tốt nhất để kiều bào đóng góp xây dựng đất nước
UBNNVNVNONN: Ra mắt Trang thông tin điện tử và Phát động chương trình khảo sát ý kiến kiều bào
Thế hệ kiều bào trẻ - Mảnh ghép quan trọng trong công cuộc đổi mới sáng tạo tại Việt Nam
Trang Youtube và Facebook chính thức của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang