18/01/2008 08:31:14 AM
Công văn 17497/BTC-TCHQ ngày 25/12/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn làm thủ tục đối với tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương


Thực hiện quy định Luật cư trú, ngày 01/7/2007, Bộ Công an đã ban hành Thông tư 06/2007/TT-BCA-C11 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú, theo đó người Việt Nam định cư ở nước ngoài sử dụng hộ chiếu Việt Nam trở về nước sinh sống được đăng ký thường trú ngay tại Công an quận, huyện, thị xã và được cấp Sổ hộ khẩu như đối với công dân Việt Nam thường trú trong nước, không phải làm thủ tục hồi hương. Do vậy, hiện nay đối tượng người Việt Nam định cư ở nước ngoài trở về định cư ở Việt Nam gồm hai trường hợp sau:

I - Trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép hồi hương thuộc diện không có hộ chiếu hoặc giấy tờ thay thế hộ chiếu Việt Nam còn giá trị nhưng có Giấy xác nhận đăng ký công dân do cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cấp hoặc Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cấp (sử dụng hộ chiếu nước ngoài) trở về nước sinh sống thì vẫn làm thủ tục hồi hương theo Quyết định 875/TTg ngày 21/11/1996 của Thủ tướng Chính phủ, khi làm thủ tục nhập khẩu xe ôtô tài sản di chuyển thực hiện theo các điều kiện quy định tại Thông tư liên Bộ Thương mại - Tổng cục Hải quan số 27/2001/BTM-TCHQ ngày 06/12/2001 (trường hợp này Bộ Công an vẫn cấp Quyết định hoặc giấy báo tin cho phép trở về định cư ở Việt Nam).

II- Trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài sử dụng hộ chiếu Việt Nam trở về nước sinh sống (đối tượng điều chỉnh bởi Thông tư 06/2007/TT-BCA-C11 nêu trên), không phải làm thủ tục hồi hương tức là Bộ Công an không cấp Quyết định hoặc giấy báo tin cho phép trở về định cư ở Việt Nam như trước đây. Khi làm thủ tục nhập khẩu xe ôtô tài sản di chuyển, đối chiếu với quy định tại Thông tư Liên Bộ số 27/2001/BTM-TCHQ thì không có Quyết định của Bộ Công an cho phép về định cư ở Việt Nam. Trong khi chờ sửa đổi, bổ sung Thông tư Liên Bộ số 27/2001/BTM-TCHQ và sau khi trao đổi thống nhất với các Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và Bộ Công Thương, Bộ Tài chính hướng dẫn làm thủ tục đối với trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu hoặc giấy tờ thay thế hộ chiếu Việt Nam còn giá trị về nước thường trú như sau:

1/ Khi làm thủ tục nhập khẩu xe ôtô phải xuất trình các giấy tờ thay thế Quyết định hồi hương của Bộ Công an:

- Hộ chiếu Việt Nam (hoặc giấy tờ thay hộ chiếu Việt Nam) có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của lực lượng kiểm soát tại cửa khẩu;

- Sổ hộ khẩu do Công an Việt Nam cấp (kèm theo bản sao có công chứng để lưu hồ sơ);

- Giấy tờ chứng minh đã được phía nước ngoài cho phép thường trú hoặc cư trú vĩnh viễn hoặc vô thời hạn (bản dịch có công chứng).

Các điều kiện khác thực hiện theo Thông tư liên tịch Thương mại - Tổng cục Hải quan số 27/2001/BTM –TCHQ ngày 06/12/2001.

2/ Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi cấp giấy phép có trách nhiệm theo dõi, giám sát việc nhập khẩu xe ôtô của đối tượng này để đảm bảo đúng đối tượng, đúng định mức quy định. Khi cấp giấy phép cho đối tượng nào thì gửi 01 bản về Tổng cục (qua Vụ Giám sát quản lý) để theo dõi chung.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Trương Chí Trung

 

 

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Lễ phát động Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng NVNONN
Thông báo số 1 về chương trình Xuân Quê Hương 2023
Hội nghị “Thu hút, tập hợp đội ngũ trí thức là người Việt Nam ở nước ngoài”
Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu tiếp doanh nhân kiều bào Nguyễn Hoài Bắc
Thức quà tuổi thơ từ cây kơnia
Hội nghị Chuyên đề về công tác người Việt Nam ở nước ngoài
Báo điện tử Viet-bao.de - Nơi yêu thương, gắn kết và hội nhập
Phát huy nguồn lực trí thức người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp vào quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Thông báo số 1 về chương trình Xuân Quê Hương 2023
Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài
Tọa đàm với cộng đồng người Việt Nam tại Séc về chính sách pháp luật quốc tịch
Tiếp tục triển khai toàn diện, mạnh mẽ công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Đoàn kiều bào thăm huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 năm 2022
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang