Tiểu sử Lãnh đạo

Tháng 5/2021, Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định số 718/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Phạm Quang Hiệu, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, kiêm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Ngày 28/5/2021, ông được bổ nhiệm làm Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.

Tiểu sử Phó Chủ nhiệm Ngô Trịnh Hà

25/01/2022 07:36

Ngày 1/10/2020, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng đã trao quyết định bổ nhiệm ông Ngô Trịnh Hà - Vụ trưởng, Vụ Nghiên cứu tổng hợp, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (UBNNVNVNONN).

Tiểu sử Phó Chủ nhiệm Ngô Hướng Nam

25/01/2022 06:29

Ngày 8/2, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã trao quyết định bổ nhiệm ông Ngô Hướng Nam, Vụ trưởng, công tác tại Nhóm Adhoc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc 2020-2021, giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.

Tiểu sử Phó Chủ nhiệm Mai Phan Dũng

24/01/2022 18:00

Ngày 24/1, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao quyết định bổ nhiệm ông Mai Phan Dũng, Vụ trưởng Vụ Ngoại giao Văn hóa và UNESCO giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.

Tiểu sử Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Phạm Quang Hiệu
Tiểu sử Phó Chủ nhiệm Ngô Hướng Nam
Tiểu sử Phó Chủ nhiệm Ngô Trịnh Hà
Tiểu sử Phó Chủ nhiệm Mai Phan Dũng
Tiểu sử Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Phạm Quang Hiệu
Tiểu sử Phó Chủ nhiệm Ngô Trịnh Hà
Tiểu sử Phó Chủ nhiệm Ngô Hướng Nam
Tiểu sử Phó Chủ nhiệm Mai Phan Dũng
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang

Sổ tay hỏi - đáp pháp luật: Cấp giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam (4) 16/06/2022