21/02/2019 03:45:00 PM
Quy định cơ cấu tổ chức của Ủy ban Nhà nước về người Việt ở nước ngoài

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 11/2019/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài trực thuộc Bộ Ngoại giao.

Xuân Quê Hương 2019 do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Ủy ban) - Bộ Ngoại giao tổ chức. Một hoạt động thường niên của Ủy ban.

Theo đó, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài là cơ quan cấp tổng cục trực thuộc Bộ Ngoại giao, giúp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Ủy ban có nhiệm vụ, quyền hạn tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền: Dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội; dự án pháp lệnh và dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; dự thảo nghị định, nghị quyết của Chính phủ; dự thảo quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác người Việt Nam ở nước ngoài; chiến lược, kế hoạch dài hạn, chương trình mục tiêu quốc gia; chương trình hành động, đề án, dự án quan trọng của Chính phủ về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Ủy ban cũng có nhiệm vụ tổng hợp, đánh giá tình hình cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam ở nước ngoài ổn định cuộc sống, hòa nhập vào xã hội sở tại, thực hiện đại đoàn kết dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam; vận động, thu hút nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước; tổ chức, hỗ trợ, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài trong các mối liên hệ với trong nước.

Nhiệm vụ khác của Ủy ban là thông tin, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tình hình đất nước cho người Việt Nam ở nước ngoài; thực hiện hợp tác quốc tế liên quan đến công tác người Việt Nam ở nước ngoài theo quy định của pháp luật; thực hiện quản lý đối với các tổ chức xã hội liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Về cơ cấu tổ chức, Ủy ban có 6 đơn vị: Vụ Nghiên cứu tổng hợp; Vụ Thông tin-Văn hóa; Vụ Quan hệ Kinh tế, Khoa học và Công nghệ; Vụ Pháp chế-Thanh tra; Văn phòng (các tổ chức hành chính giúp Chủ nhiệm Ủy ban thực hiện chức năng quản lý nhà nước) và Tạp chí Quê hương (đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc).

Ủy ban có Chủ nhiệm và không quá 4 Phó Chủ nhiệm. Chủ nhiệm Ủy ban do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao bổ nhiệm, miễn nhiệm và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về toàn bộ hoạt động của Ủy ban. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cử một Thứ trưởng làm Chủ nhiệm Ủy ban.

Các Phó Chủ nhiệm Ủy ban do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Chủ nhiệm Ủy ban và chịu trách nhiệm trước Chủ nhiệm Ủy ban về lĩnh vực công tác được phân công.

Xem toàn văn Quyết định 11/2019/QĐ-TTg

Băng Băng

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Công dụng kì diệu của quả lê
Chẳng qua chỉ là một bát cơm
Những người không nên ăn bánh Trung Thu đậu xanh
Chồng buồn vì trí nhớ của vợ quá tốt
Sai lầm nghiêm trọng khi sử dụng kem dưỡng ẩm thời điểm giao mùa
Khó khăn vì chọn áo theo kiểu tóc chồng
Kết thúc có hậu
Nhớ những Trung Thu thuở ấu thơ
Lễ tổng kết Ngày Tôn vinh tiếng Việt năm 2023 và Chương trình Gala Tiếng “Mẹ” thân thương
Trôi theo dòng lũ
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Keo tai tượng
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang