Kỷ niệm 55 năm công tác về người Việt Nam ở nước ngoài

Sáng 21/11, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Ủy ban) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập (23/11/1959-23/11/2014) và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Tạo niềm tin, chỗ dựa chắc chắn cho kiều bào

21/11/2014 17:23

LTS: Nhân kỷ niệm 55 năm thành lập Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Ủy ban), Thứ trưởng Ngoại giao - Chủ nhiệm Ủy ban Vũ Hồng Nam đã trả lời phỏng vấn báo chí về sự trưởng thành, phát triển của Ủy ban với nhiều bước đột phá trong công tác vận động kiều bào và những dự định trong thời gian tới.

Nâng cao hiệu quả công tác đối với NVNONN trong tình hình mới

19/11/2014 17:17

Mục tiêu của công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài từ nay đến năm 2020 là xây dựng cộng đồng NVNONN tiếp tục phát triển ổn định, đoàn kết, có địa vị pháp lý rõ ràng, có ảnh hưởng về chính trị, phồn thịnh về kinh tế, phát triển về tri thức, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp của dân tộc, gắn bó chặt chẽ với quê hương, là nguồn lực hiệu quả đóng góp tích cực vào công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước, phát huy hiệu quả vai trò cầu nối thúc đẩy quan hệ đối ngoại của Việt Nam.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phối hợp vận động người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân

19/11/2014 17:16

Sự phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài ngày càng chặt chẽ, góp phần quan trọng vào việc thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng, Nhà nước, tạo sự chuyển biến tích cực trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân, tạo xu thế thuận lợi để người Việt Nam ở nước ngoài hướng về quê hương và có những đóng góp thiết thực vào việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Vai trò và ý nghĩa của công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong công tác Dân vận của Đảng

19/11/2014 17:15

Sau Kết luận số 14-KL/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài, Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới nêu rõ: “Ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào định cư ở nước ngoài ổn định cuộc sống, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về Tổ quốc, đóng góp xây dựng đất nước góp phần tăng cường hợp tác, hữu nghị giữa nhân dân ta với nhân dân các nước”.

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài: 55 năm- trên đà phát triển và hướng tới tương lai

19/11/2014 17:14

Trong suốt chặng đường 55 năm qua, Ban Việt kiều Trung ương trước đây, nay là Uỷ ban Nhà nước về NVNONN, đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, bám sát và triển khai có hiệu quả những nhiệm vụ chính trị được giao, vừa phát huy vai trò là cơ quan tham mưu cho Nhà nước về công tác đối với NVNONN, vừa thực hiện tốt chức năng là chỗ dựa trực tiếp cho NVNONN đồng thời là trung tâm tập hợp và động viên kiều bào hướng về đất nước, đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Những năm tháng không thể nào quên

19/11/2014 17:13

Những năm tháng công tác tại Ủy ban cũng để lại trong tôi nhiều kỷ niệm khó quên khi tiếp xúc với kiều bào, cảm nhận rõ về tình yêu quê hương đất nước của đồng bào ta khi xa quê hương dù mỗi người có cách yêu nước riêng.

Niềm tự hào và những nỗi trăn trở

19/11/2014 17:12

Năm nay, chúng ta kỷ niệm 55 năm thành lập Ban Việt kiều Trung ương, tiền thân của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và cũng là 10 năm ban hành Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị về công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN). Là người đã có những năm tháng gắn bó với công tác của Ủy ban với cương vị Phó Chủ nhiệm, rồi Chủ nhiệm Ủy ban, có vinh dự cùng anh em cán bộ nhân viên của Ủy ban đóng góp vào quá trình xây dựng Nghị quyết 36, từ khi hình thành ý tưởng, đến khâu soạn thảo, ban hành và triển khai thực hiện, tôi rất vui mừng và tự hào về những thành tựu công tác của Ủy ban.

Đổi mới tư duy: Bài học trong công tác xây dựng chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài

19/11/2014 17:11

Quan điểm NVNONN là một “bộ phận không tách rời” và là “nguồn lực” được thể hiện xuyên suốt qua những chủ trương, chính sách nhằm tạo thuận lợi cho kiều bào ổn định cuộc sống ở nước sở tại và hướng về quê hương, đất nước

Tích cực đẩy mạnh việc giữ gìn bản sắc văn hóa và duy trì tiếng Việt của kiều bào

19/11/2014 17:10

Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị, Chương trình hành động của Chính phủ luôn nhấn mạnh một trong những trọng tâm của công tác đối với NVNONN là củng cố và phát triển toàn diện cộng đồng nói chung và thế hệ trẻ kiều bào nói riêng trong cả nhận thức và hiểu biết về văn hóa, lịch sử đất nước, truyền thống dân tộc, đặc biệt là bảo tồn, phát triển và thúc đẩy việc học tiếng Việt khắp các quốc gia và vùng lãnh thổ nơi bà con kiều bào ta sinh sống

Vai trò và ý nghĩa của công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong công tác Dân vận của Đảng
Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài: 55 năm- trên đà phát triển và hướng tới tương lai
Nâng cao hiệu quả công tác đối với NVNONN trong tình hình mới
Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài kỷ niệm 55 năm thành lập
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phối hợp vận động người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân
Tạo niềm tin, chỗ dựa chắc chắn cho kiều bào
Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài kỷ niệm 55 năm thành lập
Tạo niềm tin, chỗ dựa chắc chắn cho kiều bào
Nâng cao hiệu quả công tác đối với NVNONN trong tình hình mới
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phối hợp vận động người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân
Vai trò và ý nghĩa của công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong công tác Dân vận của Đảng
Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài: 55 năm- trên đà phát triển và hướng tới tương lai
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang

Thông tin về danh sách luật sư và tổ chức hành nghề luật sư tham gia hỗ trợ pháp lý cho người Việt Nam ở nước ngoài 19/01/2024