Bài viết, trả lời phỏng vấn

Người Việt Nam ở nước ngoài đều phải được gây dựng và trợ giúp để trở thành những “Đại sứ văn hoá Việt Nam” ở nước ngoài. Thông qua những vị Đại sứ này, chúng ta sẽ đạt được thành tựu và hiệu quả cao nhất trong công việc quảng bá văn hoá Việt Nam ở các nước sở tại...

Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận 12-KL/TW và Nghị quyết 169/NQ-CP: Tạo tiền đề để triển khai toàn diện và mạnh mẽ hơn công tác về NVNONN

28/06/2022 07:45

Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 169/NQ-CP của Chính phủ về công tác NVNONN trong tình hình mới sẽ diễn ra trong ngày mai 29/6/2022 tại Hà Nội. Trước thềm Hội nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN Ngô Trịnh Hà đã chia sẻ với cơ quan báo chí thông tin về Hội nghị và công tác phối hợp, triển khai thực hiện Kết luận 12 và Nghị quyết 169 thời gian tới.

Bảo hộ công dân Việt Nam ở Ukraine: Ấm nghĩa đồng bào

17/03/2022 15:14

Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Phạm Quang Hiệu, khẳng định, công tác bảo hộ công dân và hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Ukraine bị ảnh hưởng bởi chiến sự nhận được sự quan tâm sâu sắc, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đạt được những thành công bước đầu.

Đồng hành cùng kiều bào, vì mục tiêu chung của dân tộc

02/02/2022 14:35

Tiềm năng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) đa dạng, dồi dào, mang giá trị bền vững. Công tác thu hút nguồn lực NVNONN cần luôn thể hiện sự trân trọng đóng góp của bà con ta ở nước ngoài và sẵn sàng tạo điều kiện để bà con về nước, góp sức cho quê hương, đất nước.

Người Việt Nam ở nước ngoài thích ứng và đồng hành cùng đất nước trong tình hình mới

01/02/2022 15:08

Đón Xuân Nhâm Dần, Thứ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu, đã chia sẻ góc nhìn về cộng đồng kiều bào luôn hướng về Tổ quốc.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khuyến khích và tạo điều kiện để đồng bào Việt Nam ở nước ngoài đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

31/01/2022 14:38

Sau 35 năm thực hiện công cuộc Đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử và bước vào giai đoạn phát triển mới với những thời cơ, thách thức đan xen. Để hiện thực hóa “khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, Đảng và Nhà nước chủ trương phát huy cao độ nguồn lực bên trong, đồng thời ra sức huy động nguồn lực quan trọng bên ngoài, tạo thành sức mạnh tổng hợp để xây dựng đất nước. Trong bối cảnh đó, làm tốt công tác về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN), tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân ở trong nước cũng như kiều bào ta ở nước ngoài đứng trong khối đại đoàn kết dân tộc, sẽ góp phần phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Công tác người Việt ở nước ngoài: 2 đột phá và 7 nhiệm vụ trọng tâm

17/01/2022 12:36

Theo Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu, công tác người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tập trung vào 2 đột phá: công tác đại đoàn kết dân tộc và phát huy nguồn lực kiều bào phục vụ phát triển đất nước.

Kết luận 12 và chủ trương đại đoàn kết dân tộc

19/12/2021 09:36

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong Kết luận 12 của Bộ Chính trị là “tiếp tục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện có hiệu quả chủ trương đại đoàn kết toàn dân tộc”, từ đó “phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”.

5 công tác trọng tâm về đồng bào ta ở nước ngoài

01/11/2021 07:00

Hiện thực hóa tích cực hơn nữa quan điểm: người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, thời gian tới Chính phủ sẽ tập trung làm tốt 5 giải pháp cơ bản. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu - Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã trả lời phỏng vấn Thời Đại xung quanh nội dung này:

Nâng cao hiệu quả công tác về người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

25/09/2021 08:38

Ngày 12/8/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 12-KL/TW về công tác NVNONN trong tình hình mới. Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN Phạm Quang Hiệu đã có bài viết "Nâng cao hiệu quả công tác về người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới". Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận 12-KL/TW và Nghị quyết 169/NQ-CP: Tạo tiền đề để triển khai toàn diện và mạnh mẽ hơn công tác về NVNONN
Gây dựng, trợ giúp để kiều bào trở thành những 'Đại sứ văn hoá Việt Nam' ở nước ngoài
Gây dựng, trợ giúp để kiều bào trở thành những 'Đại sứ văn hoá Việt Nam' ở nước ngoài
Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận 12-KL/TW và Nghị quyết 169/NQ-CP: Tạo tiền đề để triển khai toàn diện và mạnh mẽ hơn công tác về NVNONN
Bảo hộ công dân Việt Nam ở Ukraine: Ấm nghĩa đồng bào
Đồng hành cùng kiều bào, vì mục tiêu chung của dân tộc
Người Việt Nam ở nước ngoài thích ứng và đồng hành cùng đất nước trong tình hình mới
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khuyến khích và tạo điều kiện để đồng bào Việt Nam ở nước ngoài đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang

Sổ tay hỏi - đáp pháp luật: Cấp giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam (4) 16/06/2022