17/02/2009 02:52:26 PM
Tôi đã gặp anh em đồng đội công binh xưởng-Đoàn 83 Viêng Chăn

Ngày 15-1-2009 ở Hà Nội
Nửa thế kỷ sống xa đồng đội
Nghĩ đời người thay đổi quá nhanh.
Ngày đi, còn trẻ tóc xanh,
Ngày về, tóc bạc da nhăn đồi mồi.
Nhìn nhau cùng mỉm miệng cười,
Tuổi xanh đâu nữa ở người tám mươi?
Bắt tay mừng rỡ vui tươi
Kể sao hết chuyện của thời công binh:
“Sáng đi tìm củi đốt than
Chiều về sấy thuốc cho tan ẩm trời.
Giặc chuyên lùng khắp nơi nơi
Chưa ngồi đã phải chuyển dời công binh:”
Đàn sâu thạc cắn mình chảy máu
Loài xâm lăng nào khác chi nhau?
Chuyến này ta phải tấn công
Khắp trên đồn địch tới trong trận tiền.
Cho lũ giặc biết tên tuổi trẻ
Tuổi thanh niên thế hệ Bác Hồ,
Đánh cho Mỹ chết tan hoang
Đánh cho Mỹ phải đầu hàng mới thôi.
Công binh giải tán lâu rồi
Anh em đồng đội các người ở đâu?
Gặp mặt nhau biết bao mừng rỡ
Nhắc chuyện xưa để nhớ công binh.

Ngày 15/1/2009
Hoàng Thị Hậu

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác
  • Bước vào thu (27/09/2022)
  • Bài thơ tặng Mẹ ( Lễ Vu Lan) (25/08/2022)
  • Nỗi niềm xa quê (06/05/2022)
  • Cảm xúc tháng Tư (07/04/2022)
  • Vào Xuân (16/02/2022)
  • Xuân nhớ (09/02/2022)
  • Những nhành xuân (19/01/2022)
  • Hoa tuyết (09/12/2021)
  • Giấc mơ hồng (19/11/2021)
  • Tạm biệt tháng Mười (02/11/2021)

Video

Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 169/NQ-CP của Chính phủ về công tác NVNONN trong tình hình mới, ngày 29/6/2022
Bước vào thu
Bước vào thu
Bài thơ tặng Mẹ ( Lễ Vu Lan)
Nỗi niềm xa quê
Cảm xúc tháng Tư
Vào Xuân
Xuân nhớ
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang