04/01/2023 05:21:00 PM
Thủ tướng: Bộ Kế hoạch-Đầu tư phát huy vai trò cơ quan tổng tham mưu

Trong năm qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thể hiện rõ vai trò tham mưu chiến lược, nhất là trong chuyển hướng chiến lược phòng, chống dịch, phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội.

 Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.  Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Sáng 4/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành kế hoạch và đầu tư.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư ở Hà Nội với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cùng dự có Bộ trưởng các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Lao động-Thương binh và Xã hội, Tài chính, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Công Thương, Nội vụ, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Giao thông Vận tải; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; lãnh đạo các bộ, ban, ngành; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Năm 2022, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức do tình hình thế giới, dịch bệnh và những vấn đề tồn đọng, nội tại của nền kinh tế trong nước, nhưng nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của các bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương, đặc biệt có sự chỉ đạo, điều hành linh hoạt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tình hình kinh tế-xã hội nước ta đã phục hồi tích cực và đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực; đạt và vượt 13/15 chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng kinh tế phục hồi tích cực, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) ước cả năm khoảng 3,15%.

Tăng trưởng GDP ước cả năm đạt khoảng 8,02% (mục tiêu là 6-6,5%).

Cùng với đó, công tác an sinh xã hội được triển khai thiết thực, kịp thời, hiệu quả; quốc phòng, an ninh được tăng cường; độc lập, chủ quyền quốc gia được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm...

Trong thành tựu chung đó, có đóng góp quan trọng của ngành kế hoạch và đầu tư nói chung và Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói riêng.

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thành xuất sắc, có chất lượng, đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao, hoàn thành nhiều đề án, báo cáo lớn theo phân công của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tính đến ngày 31/12/2022, Bộ đã hoàn thành 565/565 nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; trình 54/54 đề án được giao trong Chương trình công tác năm 2022 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị, Quốc hội ban hành các văn bản quan trọng như Đề án chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; 3 Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển cho một số địa phương, các Nghị quyết về phát triển vùng kinh tế-xã hội...; xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

Bộ đã tham mưu và tổ chức tốt công tác triển khai, điều hành kế hoạch đầu tư công năm 2022; xây dựng và giao kế hoạch đầu tư công năm 2023, kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025; xây dựng danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; các giải pháp mạnh, có trọng tâm, đủ độ sâu và linh hoạt, phù hợp với yêu cầu trong ngắn hạn và trung hạn nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đẩy mạnh liên kết vùng, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển doanh nghiệp, thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa các chính sách phát huy mô hình kinh tế mới (kinh tế ban đêm, kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn...) và các yêu cầu phát triển bền vững hậu COVID-19; triển khai nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, thẩm định quy hoạch tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 61/2022/QH15 của Quốc hội; thực hiện tốt công tác thống kê, bảo đảm thông tin thống kê luôn chính xác, đầy đủ, kịp thời để phục vụ tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành kinh tế-xã hội của Đảng, Quốc hội và Chính phủ.

Đặc biệt, Bộ đã bám sát và cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; xác định những khó khăn, thách thức trong công tác quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô, chủ động để xuất các giải pháp phù hợp để tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

ngành kế hoạch và đầu tư và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề ra 9 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện nhằm hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

Tại Hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương thảo luận làm rõ những kết quả, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong công tác của ngành kế hoạch và đầu tư và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Các đại biểu khẳng định với chức năng là cơ quan tham mưu, tổng hợp về kinh tế-xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp, cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng các kịch bản tăng trưởng, tranh thủ thời cơ phục hồi và tạo động lực mới cho phát triển kinh tế đất nước.

Các đại biểu đề xuất Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tham mưu cho Chính phủ có các quyết sách, chính sách phát triển hài hòa giữa các ngành kinh tế, thành phần kinh tế và giữa kinh tế với văn hóa, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường; thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số; tiếp tục đề xuất các chính sách tháo gỡ vướng mắc trong quá trình phát triển; tiếp tục phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn nữa; thúc đẩy phát triển các vùng kinh tế...

 
Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội của cả nước trong năm 2022 có sự đóng góp của ngành kế hoạch và đầu tư; đánh giá cán bộ, công chức, viên chức ngành kế hoạch và đầu tư là một tập thể đoàn kết, đồng lòng, một tập thể tạo ra sức mạnh và thành công; nhiều đồng chí lãnh đạo nắm bắt nhanh nhạy trong chỉ đạo, điều hành, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ của người lãnh đạo cấp chiến lược, phối hợp tốt với các bộ, ngành, địa phương.

Trong năm qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thể hiện rõ vai trò tham mưu chiến lược, nhất là trong chuyển hướng chiến lược phòng, chống dịch, phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội; giải quyết những vấn đề liên quan đến doanh nghiệp; cải thiện, kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh; dự thảo nghị quyết, xây dựng chương trình hành động, các quy hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII, phát triển 6 vùng kinh tế-xã hội; cắt giảm gần 5.000 dự án, hạn chế dàn trải trong đầu tư công; là cơ quan đầu mối, thúc đẩy các dự án hợp tác với nước bạn Lào; định hướng đầu tư công đi đúng trọng tâm, trọng điểm, huy động nguồn lực ngoài nhà nước; kiến tạo phát triển, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; xây dựng pháp luật, thể chế hóa các nghị quyết của Đảng; thực hiện tốt công tác thống kê...

Người đứng đầu Chính phủ cho rằng năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm bản lề trong thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021-2025.

Dự báo tình hình quốc tế, trong nước có những thuận lợi, cơ hội nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Do đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần làm tốt nhiệm vụ của mình, phát huy cao nhất vai trò là cơ quan tổng tham mưu của Đảng, Nhà nước, Chính phủ.

Thủ tướng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong công tác điều hành kế hoạch và điều phối kinh tế vĩ mô nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; theo dõi sát diễn biến tình hình khu vực và thế giới; nhận diện rõ thời cơ, thách thức; tăng cường công tác dự báo, cảnh báo, chủ động xây dựng kịch bản để kịp thời tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp trong chỉ đạo, điều hành và triển khai các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải tham mưu chiến lược triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025, Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Chính phủ với địa phương vừa qua.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục góp phần đắc lực xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả; tham mưu để thể chế hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng thành các chương trình, hành động cụ thể; tham mưu, phản ứng chính sách kịp thời hơn nữa trước các diễn biến nhanh trên thực tế; tháo gỡ những vướng mắc phát sinh; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, bám sát các xu thế lớn như phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, thực hiện được chỉ tiêu tăng năng suất lao động; tham mưu chính sách, cố gắng hơn trong huy động nguồn lực xã hội vào đầu tư phát triển; thúc đẩy chuyển đổi số; tiếp tục nâng cao chất lượng thống kê, tổ chức tốt hơn nữa truyền thông chính sách; đẩy nhanh hơn nữa công tác quy hoạch; hoàn thành xuất sắc vai trò là đầu mối Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Lào; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan trong thực hiện các nhiệm vụ được giao; tiếp tục thực hiện phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực...

Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói riêng và ngành kế hoạch và đầu tư nói chung phải tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên; tinh giản bộ máy, biên chế; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước; phòng chống tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, khen thưởng, kỷ luật kịp thời.

Thủ tướng tin tưởng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành kế hoạch và đầu tư tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; chủ động, sáng tạo, đổi mới, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức; phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, với nhiều thành tích hơn, tốt hơn năm 2022, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp thu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong năm 2023, ngành kế hoạch và đầu tư quán triệt, thực hiện phương châm hành động của Chính phủ "Đoàn kết, kỷ cương; bản lĩnh, linh hoạt; chủ động, sáng tạo; kịp thời, hiệu quả," với phương châm "chủ động nắm bắt cơ hội, hướng tới tương lai."

Toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành kế hoạch và đầu tư nỗ lực đổi mới, trí tuệ, bản lĩnh hơn nữa để hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Trong đó, trình duyệt toàn bộ các quy hoạch; hoàn thành xây dựng Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia và các tỉnh, liên kết với các Trung tâm đổi mới sáng tạo trên thế giới; nâng cao năng lực phân tích, dự báo, tham mưu trong điều hành kinh tế vĩ mô; thúc đẩy nhanh hơn, hiệu quả hơn chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; thúc đẩy thực hiện nhanh, hiệu quả hơn 3 đột phá chiến lược được Đảng xác định.../.
 
Phạm Tiếp / TTXVN/Vietnam+
 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Ngày hội Văn hoá quốc tế năm 2023: Khám phá không gian đa văn hóa tại Khoa Việt Nam học và tiếng Việt
Điểm lại 7 Danh nhân của Việt Nam được UNESCO vinh danh
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lên đường thăm chính thức Nhật Bản
Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch: Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu ở châu Á-TBD
Trao đổi kinh nghiệm về công tác Mặt trận giữa Việt Nam-Trung Quốc
Chuyến thăm của Thủ tướng: Cột mốc mới trong quan hệ Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang