24/03/2016 01:00:00 PM
Nâng cao tính công khai, minh bạch của cơ quan hành chính

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban Chỉ đạo.

 Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổng kết công tác nhiệm vụ năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Phó Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì đôn đốc các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh triển khai các nội dung hiện đại hóa hành chính.

Cụ thể, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước theo Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020.

Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ và tính công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước thông qua đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, tổ chức. Nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành hoạt động của cơ quan hành chính thông qua việc sử dụng hiệu quả mạng thông tin điện tử hành chính.

Bên cạnh đó, quy trình hóa việc giải quyết công việc của cơ quan hành chính theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 5/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Bộ Nội vụ chủ trì đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương triển khai kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 và năm 2016 thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.

Theo đó, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính của người đứng đầu: Kiểm tra, đôn đốc, theo dõi, đánh giá, bố trí nguồn lực cho cải cách hành chính…; đẩy mạnh thực hiện có kết quả các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2016 theo kế hoạch đã phê duyệt.

Quí II năm 2016, Bộ Nội vụ chủ trì triển khai xác định và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của các Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bộ Nội vụ cũng chủ trì đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh triển khai các nội dung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Cụ thể, rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về hệ thống tiêu chuẩn, chức danh ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức và chức danh lãnh đạo; triển khai xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị; nghiên cứu đổi mới quy trình, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác thi tuyển công chức, viên chức.

Các bộ được giao đầu mối tại Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính tại Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016.

Trong năm 2016, Bộ Tư pháp đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp triển khai thực hiện Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2016; tiếp tục triển khai thực hiện để hoàn thành 25 Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa và công khai thủ tục hành chính ở tất cả các ngành, lĩnh vực theo quy định của Chính phủ, đặc biệt là thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực trọng tâm​ đất đai, kinh doanh, xây dựng, thuế, hải quan, đầu tư…/.

(Theo TTXVN)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2023: Tôn vinh tài năng – Khơi nguồn sáng tạo
Tổng thống Mỹ đánh giá chuyến thăm Việt Nam là "thời khắc lịch sử"
Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil tổ chức kỷ niệm 78 năm Quốc khánh 2/9
Tăng cường thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Nam Phi
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi thông điệp tới Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9
Vĩnh Long: Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Giáo sư, Viện sỹ Trần Đại Nghĩa
Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2023: Tôn vinh tài năng – Khơi nguồn sáng tạo
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang