16/12/2021 10:48:00 AM
Khai mạc Hội nghị về công tác xây dựng Đảng và công tác Đảng ngoài nước

Sáng 16/12, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị về công tác xây dựng Đảng và công tác Đảng ngoài nước với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng công tác Đảng ngoài nước, triển khai thắng lợi đường lối đối ngoại Đại hội Đảng lần thứ XIII”.

 Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tham quan Triển lãm lịch Đảng bộ Bộ Ngoại giao bên lề Hội nghị về công tác xây dựng Đảng và công tác Đảng ngoài nước. Ảnh: Tuấn Anh

Hội nghị nhằm kịp thời triển khai kết luận của Hội nghị Đối ngoại toàn quốc (ngày 14/12/2021) và Hội nghị cán bộ toàn quốc về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị (ngày 9/12/2021), cụ thể hóa các yêu cầu, nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng trong ngành Ngoại giao và công tác Đảng ngoài nước, thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đây là dịp để tổng kết những kinh nghiệm đã triển khai trong hai năm hợp nhất giữa Đảng bộ Ngoài nước và Đảng bộ Bộ Ngoại giao, chia sẻ thực tiễn, bài học kinh nghiệm, trong đó có tác động của đại dịch Covid-19 để từ đó đúc kết phương hướng, cụ thể hóa các yêu cầu, nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng ngành Ngoại giao và công tác đảng ngoài nước trong thời gian tới.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tham dự, chủ trì và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị còn có sự tham gia của các đ/c Lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các đ/c nguyên Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, nguyên Lãnh đạo Đảng ủy Ngoài nước qua các thời kỳ.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Bí thư Ban Cán sự Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao khẳng định, Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng đối với ngành Ngoại giao bởi xây dựng Đảng đóng vai trò then chốt, là một trong những nhân tố quyết định mọi thắng lợi trên mặt trận đối ngoại.

“Đặc biệt, Hội nghị được tổ chức chỉ sau ít ngày Hội nghị toàn quốc về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Hội nghị đối ngoại toàn quốc vừa diễn ra rất thành công. Điều này khẳng định quyết tâm rất cao của toàn ngành Ngoại giao trong việc quán triệt và đưa các chỉ đạo toàn diện, sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư đối với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và công tác đối ngoại tại hai Hội nghị toàn quốc quan trọng nói trên sớm đi vào triển khai trong thực tiễn đối ngoại của đất nước”, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định.

Bộ trưởng nhấn mạnh, ngành Ngoại giao qua các thời kỳ đều luôn đặc biệt coi trọng vị trí, vai trò của công tác xây dựng Đảng cũng như hết sức chăm lo xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ. Được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh rèn luyện, ngành Ngoại giao đã có những thế hệ cán bộ ngoại giao xuất sắc, trong đó nhiều cán bộ là những tấm gương sáng về lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị, trình độ, phong cách ngoại giao được bạn bè quốc tế nể trọng.

 Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Bí thư Ban Cán sự Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao phát biểu khai mạc Hội nghị về công tác xây dựng Đảng và công tác Đảng ngoài nước. Ảnh: Tuấn Anh

Theo Bộ trưởng, nhìn lại thời gian qua, nhất là kể từ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 năm 2018 đến nay, tình hình quốc tế chuyển biến nhanh chóng với nhiều diễn biến phức tạp, khó lường và chưa có tiền lệ, đặc biệt là tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19.

Việc thực hiện Quyết định số 209 của Bộ Chính trị khóa XII về hợp nhất Đảng bộ Ngoài nước với Đảng bộ Bộ Ngoại giao tạo nên một sức mạnh mới cho Đảng bộ Bộ Ngoại giao, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao hơn, phức tạp hơn về xây dựng Đảng trong ngành Ngoại giao, nhất là công tác Đảng ngoài nước.

“Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng bộ Bộ Ngoại giao đã phát huy mạnh mẽ truyền thống vẻ vang, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực với quyết tâm cao, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đối ngoại và xây dựng Đảng”, đồng chí Bùi Thanh Sơn khẳng định.

Những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng của ngành Ngoại giao

Tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Bí thư Ban Cán sự Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khái quát một số kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng của ngành Ngoại giao.

Một là, về kiện toàn tổ chức sau hợp nhất Đảng bộ Ngoài nước với Đảng bộ Bộ Ngoại giao

Dưới sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ đã quán triệt sâu sắc, lãnh đạo Đảng bộ thực hiện nghiêm túc, khẩn trương Quyết định 209 của Bộ Chính trị theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý tổ chức đảng, đảng viên không bị gián đoạn trong quá trình hợp nhất; ổn định hệ thống tổ chức đảng được giữ vững, phương thức hoạt động từng bước đổi mới; bộ máy tham mưu, giúp việc được kiện toàn; quy trình công tác được chuẩn hóa.

Đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ 28, là Đại hội đầu tiên sau khi hai Đảng bộ hợp nhất, được Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đánh giá là Đảng bộ tiêu biểu nhất của Đảng bộ Khối trong tổ chức Đại hội.

Hai là, công tác nghiên cứu, tham mưu về xây dựng Đảng có nhiều tiến bộ. Đã tích cực tham gia xây dựng đường lối đối ngoại và nội dung xây dựng Đảng của Đại hội XIII; đóng góp ý kiến cho xây dựng các quy định của Trung ương từ sau Đại hội XIII.

Ba làlãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, đồng bộ và hiệu quả các trụ cột, các kênh ngoại giao, gồm ngoại giao song phương, ngoại giao đa phương, ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, biên giới lãnh thổ, thông tin đối ngoại, bảo hộ công dân, công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Bám sát chủ trương, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19, đã lãnh đạo triển khai khẩn trương, hiệu quả công tác ngoại giao y tế, ngoại giao vắc-xin, đạt kết quả quan trọng nhiều mặt trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát phức tạp, tạo điều kiện cho cả nước chuyển sang thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả với dịch Covid-19, phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội.

Về công tác chính trị, tư tưởng: Đảng bộ đã dành nghị quyết đầu tiên của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 là về công tác chính trị, tư tưởng nhằm củng cố vững chắc tư tưởng, bản lĩnh chính trị, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

“Với phương châm “học thật, làm thật, mang lại kết quả thật”, các cấp ủy đã nghiêm túc quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII bằng nhiều hình thức sáng tạo.

Trong đó, lần đầu tiên tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tới 87 đầu cầu các Cơ quan đại diện Việt Nam ở khắp các khu vực trên thế giới, thu hút sự tham gia của hàng nghìn cán bộ, đảng viên và người Việt Nam ở nước ngoài; tích cực triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Đề án “Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất ở nước ngoài” thông qua nhiều hoạt động và công trình ý nghĩa khắp các châu lục, góp phần lan tỏa sâu rộng tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh ra thế giới.

Nhờ đó, Đảng bộ Bộ Ngoại giao được Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá là một trong bốn đảng bộ tiêu biểu trên cả nước có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định.

Về xây dựng, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, Đảng bộ đặc biệt quan tâm bồi dưỡng lý luận chính trị, nâng cao chất lượng phát triển đảng. Thực hiện nghiêm túc các quy định kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ.

Công tác lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội, dân vận, vận động quần chúng, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đạt nhiều kết quả thiết thực, nhất là huy động được sự ủng hộ quý báu, kịp thời của kiều bào ta cho phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế- xã hội.

Tuy nhiên, theo Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, bên cạnh thành tích đã đạt được, khách quan đánh giá, vẫn còn nhiều việc Đảng bộ Bộ Ngoại giao cần làm tốt hơn nữa, nhất là tăng cường năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy đảng, để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong ngành Ngoại giao.

Hai năm thực hiện Quyết định 209 của Bộ Chính trị cũng mang lại cho Đảng bộ Bộ Ngoại giao nhiều bài học, kinh nghiệm thực tiễn quý báu về kiện toàn tổ chức đảng, phát triển và quản lý đảng viên với phạm vi khắp các khu vực trên thế giới trong tình hình mới.

3 đề xuất quan trọng

Cũng tại Hội nghị, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nêu 3 đề xuất để Hội nghị cùng thảo luận.

Thứ nhất, tổ chức thực hiện thật tốt, có kết quả thiết thực các Nghị quyết, Kết luận và Quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Toàn Đảng bộ cũng như từng tổ chức, cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên cần tiếp tục tăng cường đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình.

Cần nhận thức sâu sắc rằng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là để cho toàn Đảng bộ, các tổ chức, cơ sở đảng, các đơn vị, các cán bộ, đảng viên có sức chiến đấu cao hơn, phát triển toàn diện hơn, từ đó hoàn thành tốt hơn các nhiệm vụ đối ngoại mà Đảng, Tổ quốc và nhân dân giao phó.

Thứ hai, Đảng bộ cũng như các tổ chức, cơ sở đảng trực thuộc cần chú trọng thực hiện đồng bộ xây dựng tổ chức và con người, trong đó xây dựng con người là quyết định.

“Hội nhập quốc tế càng sâu rộng, toàn diện, chúng ta càng cần có các cán bộ ngoại giao có bản lĩnh chính trị vững vàng, toàn tâm, toàn ý phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, có đủ năng lực, trình độ, uy tín để sánh vai với bạn bè quốc tế. Do đó, cần tiếp tục coi trọng hơn nữa đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngoại giao cả về trình độ, năng lực lẫn bản lĩnh chính trị, đặc biệt là bản lĩnh chính trị”, Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao nói.

Đồng chí Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh: “Từng cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí Bí thư, cán bộ lãnh đạo, quản lý, phải gương mẫu, đi đầu, không ngừng rèn luyện vững vàng về chính trị, tư tưởng, tuyệt đối trung thành với Đảng, lợi ích quốc gia- dân tộc, không để "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" bởi phía sau những “chiến sĩ tiền phương” trên mặt trận đối ngoại là Đảng, là Tổ quốc, là Nhân dân.

Chỉ có xây dựng được đội ngũ cán bộ ngoại giao toàn diện về tư tưởng, bản lĩnh chính trị và trí tuệ, hiện đại về phong cách, lề lối làm việc, mới xây dựng được ngành Ngoại giao toàn diện, hiện đại”.

Thứ ba, đặc biệt quan tâm nghiên cứu, tham mưu triển khai những định hướng về công tác đảng ngoài nước.

Cùng với việc khẩn trương triển khai Quy định số 43 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của các đảng bộ, chi bộ cơ sở ở nước ngoài, rất mong Hội nghị trao đổi, đề xuất những vấn đề cần tiếp tục tổng kết, tham mưu cho Ban Bí thư như sửa đổi, bổ sung Quy định số 228-QĐ/TW về nhiệm vụ của đảng viên và công tác đảng viên ở nước ngoài, Chỉ thị 51-CT/TW về tăng cường công tác đảng ngoài nước trong tình hình mới và Thông báo Kết luận số 89-TB/TW về tổ chức đảng ngoài nước cho phù hợp với thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và công tác đối ngoại trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe tham luận của các ban Đảng, cấp ủy trực thuộc Trung ương, các Đảng bộ ở ngoài nước.

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Ngày hội Văn hoá quốc tế năm 2023: Khám phá không gian đa văn hóa tại Khoa Việt Nam học và tiếng Việt
Điểm lại 7 Danh nhân của Việt Nam được UNESCO vinh danh
Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch: Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu ở châu Á-TBD
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lên đường thăm chính thức Nhật Bản
Trao đổi kinh nghiệm về công tác Mặt trận giữa Việt Nam-Trung Quốc
Chuyến thăm của Thủ tướng: Cột mốc mới trong quan hệ Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang