Kết luận của BCT về công tác NVNONN trong tình hình mới

Sáng 16/9, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao và Học viện Ngoại giao đã đồng chủ trì, tổ chức Tọa đàm trực tuyến “Kinh tế Việt Nam dưới tác động của đại dịch Covid-19” nhằm huy động trí lực người Việt Nam ở nước ngoài và tăng cường gắn kết giữa các chuyên gia kiều bào với cán bộ của Bộ ngoại giao trong công tác nghiên cứu.

Nâng cao hiệu quả công tác về người Việt Nam ở nước ngoài

07/09/2021 15:34

Ngày 6/9, Chương trình Góc nhìn của VTV4 đã được phát sóng với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác về NVNONN” với sự tham gia của ông Phạm Quang Hiệu - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN; ông Nguyễn Phú Bình - nguyên Thứ trưởng Bộ ngoại giao, Chủ tịch Hội Liên lạc với NVNONN. Chương trình kết nối trực tuyến với Giáo sư Nguyễn Đức Khương đang sinh sống và làm việc tại Pháp và ông Nguyễn Hoài Bắc, kiều bào tại Canada, đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu nội dung chương trình tới độc giả:

Tọa đàm “Kinh nghiệm thực tiễn chữa trị bệnh nhân Covid-19 tại Hoa Kỳ - Thành lập nhóm bác sỹ tư vấn từ xa cho F0 tại Đồng Nai và Tiền Giang”

30/08/2021 15:02

Ngày 30/8/2021, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao và Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh đồng chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ các tỉnh Đồng Nai, Tiền Giang tổ chức thành công Tọa đàm trực tuyến “Kinh nghiệm thực tiễn chữa trị bệnh nhân Covid-19 tại Hoa Kỳ - Thành lập nhóm bác sỹ tư vấn từ xa cho F0 tại Đồng Nai và Tiền Giang”.

Tọa đàm “Thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài với Trại hè Việt Nam”

29/08/2021 18:24

Ngày 29/8/2021, Ủy ban Nhà nước về NVNONN, Bộ Ngoại giao đã chủ trì tổ chức chương trình tọa đàm “Thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài với Trại hè Việt Nam” theo hình thức trực tuyến với mong muốn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của thế hệ kiều bào trẻ, ôn lại hành trình 16 năm của Trại hè Việt Nam và giao lưu, kết nối thanh niên kiều bào với thanh niên trong nước.

Quyết tâm triển khai hiệu quả Kết luận của Bộ Chính trị về công tác NVNONN trong tình hình mới

27/08/2021 20:27

Chiều 27/8, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với các Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX là người Việt Nam ở nước ngoài và Hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài. Hội nghị tổ chức nhằm tăng cường công tác trao đổi thông tin, lắng nghe, tập hợp ý kiến, kiến nghị và phát huy vai trò, đóng góp của các vị Ủy viên và Hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài trong tập hợp, đoàn kết cộng đồng và góp phần xây dựng đất nước.

Ý kiến của kiều bào về Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị

27/08/2021 14:35

Ngày 12/8/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 12-KL/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, cộng đồng 5,3 triệu NVNONN là bộ phận không tách rời và là nguồn lực quan trọng của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Kết luận của Bộ Chính trị thể hiện rõ tình cảm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo cho đồng bào ta ở nước ngoài. Cùng lắng nghe ý kiến của cộng đồng kiều bào trong phóng sự dưới đây.

Kiều bào đồng tình với Kết luận về công tác NVNONN trong tình hình mới

26/08/2021 12:30

Ngày 12/8/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 12-KL/TW về công tác NVNONN trong tình hình mới, nhằm triển khai toàn diện và mạnh mẽ hơn công tác này, qua đó phát huy nguồn lực to lớn, tinh thần yêu nước của đồng bào ta ở nước ngoài hướng về quê hương, đất nước; nhận thức và hành động đúng đắn, phù hợp với lợi ích quốc gia - dân tộc; đồng thời, thể hiện rõ hơn tình cảm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo cho cộng đồng NVNONN.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác về người Việt Nam ở nước ngoài

25/08/2021 13:52

Để tiếp tục thực hiện tốt, hiệu quả hơn Nghị quyết 36, Chỉ thị 45 về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, ngày 12/8/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 12-KL/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

23/08/2021 07:00

Ngày 12/8/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 12-KL/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới (Kết luận 12). Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí về nội dung và ý nghĩa của Kết luận này.

Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

23/08/2021 06:00

Ngày 12/8/2021, Bộ chính trị đã ban hành Kết luận số 12-KL/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, Tạp chí Quê Hương trân trọng giới thiệu toàn văn Kết luận:

Tọa đàm “Thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài với Trại hè Việt Nam”
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Infographic: Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác NVNONN trong tình hình mới
Infographic: Công tác người Việt Nam ở nước ngoài
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Hội nghị tư vấn triển khai Kết luận 12 về công tác NVNONN trong tình hình mới
Chính phủ ban hành Chương trình hành động về công tác NVNONN giai đoạn 2021–2026
Bộ Ngoại giao và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tăng cường phối hợp công tác
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Kết luận 12
TPHCM tổ chức phổ biến, quán triệt Kết luận 12 về công tác NVNONN trong tình hình mới
Infographic: Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác NVNONN trong tình hình mới
Infographic: Công tác người Việt Nam ở nước ngoài
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang

Thông tin về danh sách luật sư và tổ chức hành nghề luật sư tham gia hỗ trợ pháp lý cho người Việt Nam ở nước ngoài 19/01/2024