Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW

Công tác về người Việt Nam ở nước ngoài đã trở thành một trụ cột trong công tác đối ngoại của đất nước ta. Trong tình hình mới, vai trò của cộng đồng NVNONN đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc càng cần được coi trọng.Yêu cầu có tầm quan trọng chiến lược này đặt ra những nhiệm vụ mới, toàn diện hơn cho công tác về NVNONN trong thời gian tới.

5 năm một chặng đường Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài

26/11/2020 07:20

Việc nhìn lại chặng đường 5 năm thực hiện Chỉ thị 45 có ý nghĩa hết sức quan trọng, là dịp để chúng ta tổng kết, đánh giá toàn diện, sâu sắc thực trạng, rút ra những bài học kinh nghiệm để từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đối với NVNONN trong tình hình mới.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động, hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài gắn kết với quê hương

26/11/2020 07:15

Công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) luôn là vấn đề được Đảng, Nhà nước quan tâm xuyên suốt và là nhiệm vụ quan trọng trong công tác dân vận của Đảng. Đường lối, chủ trương của Đảng trong mỗi giai đoạn phát triển của đất nước đã góp phần lãnh đạo, chỉ đạo công tác NVNONN đạt kết quả tích cực.

Doanh nghiệp kiều bào – kênh kết nối hàng Việt vào EU

25/11/2020 18:00

Một trong những nhiệm vụ chủ yếu của Nghị quyết 36 về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) có nêu rõ: “Phát huy khả năng của NVNONN làm dịch vụ, thiết lập và mở rộng kênh tiêu thụ hàng hóa Việt Nam, các quan hệ hợp tác và đầu tư với các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân nước ngoài”.

Phát huy tiềm năng trí thức Việt kiều cho phát triển đất nước

25/11/2020 17:00

LTS: Là Giáo sư người Việt đầu tiên tại đại học University College London (UCL) từ năm 2013, Viện sĩ của 4 Viện Khoa học tại Vương quốc Anh, sáng lập viên của Viện Hàn lâm trẻ Việt Nam…với nhiều giải thưởng khoa học danh giá, Giáo sư Nguyễn Thị Kim Thanh luôn trăn trở với mong muốn đưa các nhà khoa học trẻ Việt Nam hội nhập không những với các nhà khoa học trẻ thế giới mà còn với nền khoa học tiên tiến trên toàn cầu. Tạp chí Quê Hương trân trọng giới thiệu những ý kiến đóng góp của chị nhằm phát huy tiềm năng trí thức kiều bào cho phát triển đất nước.

Góc nhìn kiều bào: Tác động tích cực của Nghị quyết 36 đến kiều bào

25/11/2020 15:29

Ngày 26/3/2004, Bộ Chính trị của Nhà nước Việt Nam ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài; ngày 19/5/2015, Bộ Chính trị tiếp tục ban hành Chỉ thị số 45-CT/TW về việc thúc đẩy, thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW, đã thể hiện được những tác động tích cực đến đời sống của bà con kiều bào trong việc nối lại tình cảm cá nhân, gia đình và đầu tư trực tiếp của Việt kiều về quê hương.

Dân vận khéo – Triết học Hồ Chí Minh

25/11/2020 15:06

“Muốn đoàn kết toàn dân, cần phải có một đoàn thể rộng lớn… không phân biệt tuổi tác, gái trai, tôn giáo, nghề nghiệp, giai cấp, đảng phái…” là chân lý vĩnh hằng, xuyên suốt sự nghiệp cách mạng và ứng xử nhân văn Hồ Chí Minh.

Tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp, vận động kiều bào hướng về quê hương, phát triển đất nước

25/11/2020 14:44

Trong suốt quá trình lịch sử của cách mạng Việt Nam, đại đoàn kết toàn dân tộc luôn được Đảng ta xác định là vấn đề chiến lược, là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng. Tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc đã được thể hiện rất rõ trong Nghị quyết 36 qua các nội dung quan trọng, đó là khẳng định chính sách nhất quán “Người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nước ta với các nước”.

Việt Nam – Cộng hòa Séc: Nguồn cội yêu thương và quê hương thứ hai của chúng tôi

25/11/2020 11:37

Cộng đồng VN tại CH Séc với khoảng gần 70 ngàn người (chưa kể những người Séc gốc Việt), sống đoàn kết, có tổ chức, mà đại diện rộng rãi nhất là Hội người VN tại CH Séc, đang có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế, giáo dục, văn hóa, xã hội của nước sở tại và luôn hướng về cội nguồn.

Sơ lược về vấn đề kế thừa và tiếp nối của cộng đồng người Việt tại Pháp: “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”

25/11/2020 09:39

Việc có nhiều hội đoàn dành cho người Việt Nam và cả người Pháp tại Pháp cùng tham gia vào những dự án chung mang tên Việt Nam là tin vui cho sự phát triển của cộng đồng Việt Nam tại Pháp nói riêng, tại nước ngoài nói chung; tuy vậy, họ cũng phải đối mặt với nhiều thử thách, khó khăn khác nhau trong quá trình phát triển của mình.

Khai mạc Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW
Vẫn còn khó khăn trong thực hiện chính sách quốc tịch của kiều bào
Đẩy mạnh giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc, tăng cường dạy và học tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài
5 năm một chặng đường Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài
Nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác về người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Người tâm huyết và thành công phát triển công nghệ phần mềm ở quê hương
Tiếng Việt ngày càng được quan tâm ở Đài Loan
Người tâm huyết và thành công phát triển công nghệ phần mềm ở quê hương
Kết hợp tâm - trí - dũng của kiều bào đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước
Người truyền lửa
Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra
Tăng cường công tác thông tin, thúc đẩy dạy và học tiếng Việt cho kiều bào nhằm giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang

Sổ tay hỏi - đáp pháp luật: Cấp giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam (9) 27/07/2022