Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị (Chỉ thị 45) về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị khóa IX, công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) đã đạt nhiều tiến bộ và kết quả tích cực. Trong đó, việc đẩy mạnh giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc, tăng cường dạy và học tiếng Việt trong cộng đồng NVNONN, đã có những đóng góp quan trọng và ý nghĩa.

Phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài

26/11/2020 15:18

Là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã và đang tích cực tham gia đóng góp cho đất nước trên nhiều lĩnh vực chính trị đối ngoại, kinh tế, văn hoá, khoa học công nghệ (KHCN), giáo dục đào tạo, thương mại, đầu tư…Những đóng góp quý báu đó thể hiện tình yêu quê hương đất nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc của kiều bào ta và cũng là kết quả của những nỗ lực bền bỉ trong công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài

Vẫn còn khó khăn trong thực hiện chính sách quốc tịch của kiều bào

26/11/2020 12:00

Vấn đề quốc tịch của người Việt Nam định cư ở nước ngoài luôn thu hút được sự quan tâm đặc biệt của bà con kiều bào.

Mạng lưới người Việt Nam ở nước ngoài: Sức mạnh tổng hòa đến từ kết nối trí tuệ Việt

26/11/2020 10:00

Để cộng đồng doanh nhân, trí thức kiều bào có thể đóng góp hiệu quả hơn cho đất nước, việc hỗ trợ, thúc đẩy và nâng cao hiệu quả các mạng lưới liên kết NVNONN là rất quan trọng.

Chuyển đổi số và vai trò của kiều bào

26/11/2020 09:30

Năm 2020 là năm khởi động thành công Chương trình chuyển đổi số quốc gia, tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động chuyển đổi số trong cả nước.Hầu hết các bộ, ngành, địa phương đã và đang lập kế hoạch chuyển đổi số. Sự chuyển đổi thể hiện linh hoạt trong hoàn cảnh dịch COVID-19 như thay đổi hình thức làm việc từ trực tiếp tại cơ quan sang trực tuyến - họp trực tuyến, tư vấn y tế từ xa và học trực tuyến…

Chỉ thị 45 qua góc nhìn của phóng viên người Việt Nam ở nước ngoài

26/11/2020 09:00

Là một người trẻ sống xa Tổ quốc, tình yêu quê hương luôn thôi thúc tôi phải làm được một điều gì đó – dù nhỏ bé - cho cội nguồn. Và thế là tạp chí Hương Việt - bắt nguồn từ những đau đáu nhớ về quê hương của một người trẻ xa xứ là tôi – ra đời, thôi thúc tôi cùng các bạn của mình mang nét văn hóa, cuộc sống quê hương mình đến gần hơn với cộng đồng người Việt ở Đức, mang hương sắc của Việt Nam ra với thế giới. Các hoạt động báo chí truyền thông để lại cho tôi nhiều kỷ niệm đáng nhớ, cũng mang lại cho tôi cơ hội đi đây đi đó và tiếp xúc, hiểu hơn về công tác đối với NVNONN.

Nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác về người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

26/11/2020 08:06

Công tác về người Việt Nam ở nước ngoài đã trở thành một trụ cột trong công tác đối ngoại của đất nước ta. Trong tình hình mới, vai trò của cộng đồng NVNONN đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc càng cần được coi trọng.Yêu cầu có tầm quan trọng chiến lược này đặt ra những nhiệm vụ mới, toàn diện hơn cho công tác về NVNONN trong thời gian tới.

5 năm một chặng đường Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài

26/11/2020 07:20

Việc nhìn lại chặng đường 5 năm thực hiện Chỉ thị 45 có ý nghĩa hết sức quan trọng, là dịp để chúng ta tổng kết, đánh giá toàn diện, sâu sắc thực trạng, rút ra những bài học kinh nghiệm để từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đối với NVNONN trong tình hình mới.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động, hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài gắn kết với quê hương

26/11/2020 07:15

Công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) luôn là vấn đề được Đảng, Nhà nước quan tâm xuyên suốt và là nhiệm vụ quan trọng trong công tác dân vận của Đảng. Đường lối, chủ trương của Đảng trong mỗi giai đoạn phát triển của đất nước đã góp phần lãnh đạo, chỉ đạo công tác NVNONN đạt kết quả tích cực.

Doanh nghiệp kiều bào – kênh kết nối hàng Việt vào EU

25/11/2020 18:00

Một trong những nhiệm vụ chủ yếu của Nghị quyết 36 về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) có nêu rõ: “Phát huy khả năng của NVNONN làm dịch vụ, thiết lập và mở rộng kênh tiêu thụ hàng hóa Việt Nam, các quan hệ hợp tác và đầu tư với các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân nước ngoài”.

Khai mạc Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW
Đẩy mạnh giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc, tăng cường dạy và học tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài
Vẫn còn khó khăn trong thực hiện chính sách quốc tịch của kiều bào
Người tâm huyết và thành công phát triển công nghệ phần mềm ở quê hương
Người truyền lửa
5 năm một chặng đường Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài
Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra
Tăng cường công tác thông tin, thúc đẩy dạy và học tiếng Việt cho kiều bào nhằm giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc
Hoàn thiện, nâng cao hiệu quả chính sách dành cho người Việt Nam ở nước ngoài
Thu hút nguồn lực kiều bào phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước
Khai mạc Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW
Vận động kiều bào trong thời đại số hoá
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang

Sổ tay hỏi - đáp pháp luật: Thủ tục đưa thi hài, di hài, tro cốt về Việt Nam (46) 12/04/2023