Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31

Hội nghị đối ngoại toàn quốc được tổ chức nhằm góp phần chủ động quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhất là chủ trương, đường lối, định hướng về đối ngoại.

Đối ngoại Việt Nam - Giữ vững bản sắc trong tình hình mới

14/12/2021 10:50

Việc thực hiện đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng đã góp phần rất quan trọng giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền.

Phát huy vai trò tiên phong đối ngoại, nâng vị thế và uy tín đất nước

14/12/2021 10:36

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trả lời phỏng vấn báo chí về những thành tựu của đối ngoại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế và những phương hướng thời gian tới.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế

14/12/2021 10:23

Bên cạnh phát huy tinh thần độc lập tự chủ, tự lực cánh sinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh sự đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ quốc tế là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi cách mạng Việt Nam.

Hội nghị đối ngoại 2021: Đối ngoại Việt Nam nâng tầm vị thế quốc gia

13/12/2021 14:32

Đại hội Đảng XIII xác định xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân để tiếp tục nâng tầm vị thế quốc gia.

Kiều bào - ‘Cánh tay nối dài’ của ngành ngoại giao
Đối ngoại mang lại thành công cho Việt Nam trên trường quốc tế
Vai trò quan trọng của doanh nghiệp trong hoạt động kinh tế đối ngoại
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế
Phối hợp ba trụ cột để thực hiện đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII
Phát huy vai trò tiên phong đối ngoại, nâng vị thế và uy tín đất nước
Kiều bào - ‘Cánh tay nối dài’ của ngành ngoại giao
Đôi điều suy ngẫm về ‘văn hóa ngoại giao Việt Nam’
Ngoại giao Việt Nam: Kiên cường nhưng mềm dẻo, linh hoạt
Phấn đấu đưa đối ngoại và ngoại giao trở thành một động lực mạnh mẽ cho phát triển đất nước
Phó Thủ tướng: Vận dụng ngoại giao số vào ngoại giao hiện đại
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang

Sổ tay hỏi - đáp pháp luật: Quốc tịch và các vấn đề liên quan (2) 18/05/2022