03/02/2023 04:15:00 PM
Chặng đường đồng hành Việt-Lào in đậm dấu ấn của ĐCS Việt Nam

Nhìn lại quá trình đồng hành giữa Việt Nam và Lào, ông Thongsavanh Phomvihane cho rằng hai dân tộc Lào-Việt Nam có mối quan hệ lịch sử, truyền thống, hữu nghị, đoàn kết giúp đỡ nhau từ lâu đời.

 Pano điện tử chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Qua nhiều thập kỷ, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo đất nước đạt nhiều thành tựu nổi bật, đồng hành cùng Đảng Nhân dân cách mạng Lào đóng góp cho sự trưởng thành, phát triển của hai nước cũng như mối quan hệ hữu nghị Việt-Lào.

Đây là khẳng định của ông Thongsavanh Phomvihane, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào khi trao đổi với phóng viên TTXVN tại Vientiane nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2023).

Ông Thongsavanh Phomvihane khẳng định sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3/2/1930 là sự kiện lịch sử trọng đại, một bước ngoặt, mốc son lịch sử quan trọng nhất của cách mạng Việt Nam.

Trong suốt 93 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã gánh vác trọng trách nặng nề, không ngừng lớn mạnh và phát triển, giành nhiều thắng lợi vẻ vang. Trong vai trò lãnh đạo, Đảng đã định hướng một cách đúng đắn, thông minh, sáng tạo, quyết đoán, từng bước dẫn dắt nhân dân Việt Nam giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc giành độc lập tự do, thống nhất đất nước vào năm 1975.

Theo Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, trong những thập kỷ qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định cương lĩnh chính trị, vạch ra đường lối, sách lược, tầm nhìn chiến lược phù hợp với tình hình từng giai đoạn để bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước theo định hướng Xã hội chủ nghĩa.

Dưới sự lãnh đạo toàn diện, đổi mới mọi mặt của Đảng, đất nước và dân tộc Việt Nam đã gặt hái nhiều thành tựu có ý nghĩa lịch sử, đảm bảo ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; nền kinh tế Việt Nam không ngừng phát triển nhanh, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày một nâng cao, quan hệ hợp tác ngày càng được mở rộng, vị thế, vai trò của Việt Nam ngày càng được khẳng định trong khu vực và trên trường quốc tế.

Ông Thongsavanh Phomvihane nhấn mạnh trong tình hình quốc tế và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, trước nhiều thách thức đặt ra, Đảng Cộng sản Việt Nam đã nỗ lực đẩy mạnh công tác xây dựng, kiện toàn, chỉnh đốn Đảng, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh công tác phòng chống tiêu cực, tham nhũng từ Trung ương đến địa phương, hoàn thành hai nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh và khôi phục phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập, phát triển bền vững, hội nhập quốc tế một cách sâu rộng đạt hiệu quả cao, góp phần đưa kinh tế Việt Nam tăng trưởng với tốc độ cao, nổi bật trong khu vực và trên thế giới.

Ông Thongsavanh Phomvihane đánh giá cao những thành công mà Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam đạt được trong suốt thời gian qua, coi thành quả trên là bài học vô giá, là động lực mạnh mẽ trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước Lào.

Ông bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới hơn nữa trong việc thực hiện Nghị quyết, đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp hiện đại, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Nhìn lại quá trình đồng hành giữa Việt Nam và Lào, ông Thongsavanh Phomvihane cho rằng hai dân tộc Lào-Việt Nam có mối quan hệ lịch sử, truyền thống, hữu nghị, đoàn kết giúp đỡ nhau từ lâu đời. Lào và Việt Nam nói chung, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào nói riêng có mối quan hệ thủy chung, trong sáng, hiếm có trên thế giới.

Tháng 10/1930, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành Đảng Cộng sản Đông Dương, tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào ngày nay.

Kể từ đó, nhân dân hai nước Lào-Việt Nam đã đoàn kết thống nhất, sát cánh bên nhau, cùng chung một chiến hào, trường kỳ kháng chiến, cùng chống lại kẻ thù chung để tự giải thoát khỏi ách xâm lược, cùng nhau làm nên chiến thắng lịch sử năm 1975 và tiếp tục sát cánh bên nhau trong sứ mệnh bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước theo định hướng XHCN.

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào tự hào và vui mừng khi nhận thấy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào mà các thế hệ lãnh đạo đầu tiên của hai dân tộc đã gây dựng và dày công vun đắp, được tôi luyện qua ngọn lửa cách mạng và thử thách qua nhiều thập kỷ, cho đến nay ngày càng được củng cố và được tăng cường cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.

Theo ông Thongsavanh Phomvihane, quan hệ hợp tác chính trị ngày càng sâu sắc, gắn bó, tin cậy lẫn nhau đóng vai trò then chốt quyết định phương hướng phát triển của quan hệ hai nước về mọi mặt.

Đảng Nhân dân cách mạng Lào và Đảng Cộng sản Việt Nam đã tạo cơ chế gặp mặt cấp cao để cùng tổng kết, đánh giá kết quả hợp tác, bàn các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương, tăng cường quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt; chỉ đạo, hướng dẫn các bộ, ban, ngành trung ương và địa phương của hai nước triển khai thực hiện các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, các tuyên bố, thỏa thuận hợp tác giữa Chính phủ hai nước để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Hai bên đã phối hợp tốt trong trao đổi các chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác, phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề chiến lược, chia sẻ bài học kinh nghiệm về tổ chức và thực hiện nghị quyết Đại hội chung của mỗi bên, nhất là trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế-xã hội; phối hợp chặt chẽ trong tổ chức các lớp bồi dưỡng và trao đổi các chủ đề đối với cán bộ lãnh đạo-quản lý của Lào, luân phiên tổ chức hội thảo về lý luận giữa hai Đảng, trao đổi về lý luận và thực tiễn; Phối hợp chặt chẽ trong việc tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, truyền thống mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam, kết quả trong công tác phát triển đất nước và sự kiện lịch sử quan trọng của hai nước, tổ chức khen thưởng cho tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc góp phần phát huy và tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam.

Ông cho rằng trải qua nhiều thập kỷ rèn luyện và thử thách, quan hệ Lào-Việt Nam đã trở thành di sản chung quý giá, là quy luật tồn tại và phát triển, một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của nhiệm vụ cách mạng ở mỗi nước và đang tiếp tục không ngừng được củng cố, nâng cao cả về chiều rộng và chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực.

Dù tình hình khu vực và thế giới có nhiều biến động phức tạp, khó lường, nhưng hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam sẽ tiếp tục gìn giữ và phát huy di sản của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Nhân dịp này, ông Thongsavanh Phomvihane gửi lời cảm ơn đối với sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu, kịp thời của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, cả trong đấu tranh cứu nước cũng như trong quá trình bảo vệ và phát triển đất nước ngày nay./.

Phạm Kiên-Bá Thành / TTXVN/Vietnam+

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Viện Hàn Lâm Khoa học Nga vinh danh 6 người Việt dịp kỷ niệm 300 năm thành lập
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn sẽ tham dự Phiên họp cấp cao Khóa họp lần thứ 55 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, thăm chính thức Ireland
Ra mắt cuốn sách phác họa bức tranh ngoại giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh
Nhà vua Thái Lan đánh giá cao quan hệ hợp tác hữu nghị với Việt Nam
Việt Nam-Ireland làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt
Tiếp tục vun đắp và tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang