19/09/2019 09:18:00 AM
Bình Nhưỡng không 'mặn mà' với Hội nghị thượng đỉnh Nhật-Triều