30/12/2011 08:00:08 AM
Về vấn đề đăng ký tạm trú cho người nước ngoài tại VN

Hỏi: Tôi là giám đốc doanh nghiệp VN. Tôi muốn đăng ký tạm trú cho chồng và con của tôi. Tôi đã nộp đầy đủ giấy tờ yêu cầu để đăng ký cho người nước ngoài tạm trú tại VN, nhưng Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh chỉ cho phép đăng ký 1 năm, tại sao vậy? Tôi không được phép xin cho chồng và con tôi được 3 năm hay sao?

Trả lời:

Về thời hạn tạm trú tại Việt Nam:

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, mục 1, Phần III Thông tư Liên tịch số 04/2002/TTLT-BCA-BNG ngày 29/01/2002 của Bộ Công an và Bộ Ngoại giao về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28/05/2001 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và Thông tư Liên tịch số 01/2007/TTLT-BCA-BNG ngày 03/01/2007 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư Liên tịch số 04/2002/TTLT-BCA-BNG của Bộ Công an và Bộ Ngoại giao thì:

Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cấp Giấy chứng nhận tạm trú cho người nước ngoài tại cửa khẩu quốc tế như sau:

a.       Đối với người mang thị thực thì cấp chứng nhận tạm trú đến hết thời hạn của thị thực (thị thực có thời hạn không quá 12 tháng). Nếu ở thời điểm người đó nhập cảnh mà thời hạn của thị thực còn giá trị không quá 15 ngày, thì cấp chứng nhận tạm trú 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh. 

b.       Đối với người được miễn thị thực theo Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập, thì cấp chứng nhận tạm trú theo thời hạn quy định tại Điều ước quốc tế đó. 

Nếu Điều ước quốc tế về miễn thị thực không quy định cụ thể thời hạn tạm trú, thì cấp chứng nhận tạm trú 30 ngày.  

Như vậy thời hạn tạm trú xác định theo Giấy chứng nhận tạm trú là không quá một năm. Nếu người nước ngoài đã tạm trú trên 1 năm tại Việt Nam thì mới được cấp Thẻ tạm trú theo quy định của pháp luật Việt Nam. Thời hạn của Thẻ tạm trú là từ 1 đến 3 năm. 

Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự
B23, Khu Biệt thự Trung Hòa – Nhân Chính,
Thanh Xuân, Hà Nội

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Có thể bảo lãnh cho bạn tôi là người nước ngoài đến VN sinh sống không?
Người nước ngoài muốn sinh sống và làm việc tại VN, làm thế nào?
Thủ tục khai báo tạm trú đối với người nước ngoài tại VN
Người nước ngoài có được tạm trú ở nhà riêng của công dân không?
Thủ tục xin thường trú đối với người nước ngoài tại VN
Người nước ngoài muốn tạm trú ở VN cần làm thủ tục gì?
Giải đáp về thời hạn tạm trú
Tôi muốn xin thẻ tạm trú cho con tôi, làm thế nào?
Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài là con của công dân VN
Đăng kí tạm trú cho chồng là người nước ngoài, làm thế nào?
Tôi muốn về VN sống và sinh con, cần làm gì?
Hướng dẫn nhập lại hộ khẩu tại quê nhà
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang