Giới thiệu chung

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 11/2019/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài trực thuộc Bộ Ngoại giao.

Thủ tục quy trình xây dựng và phê duyệt dự án

02/01/2004 16:13

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân người Việt Nam định cư ở nước ngoài có dự án phù hợp với mục tiêu đối tượng, tôn chỉ mục đích của Quỹ, để được Quỹ hỗ trợ kinh phí, cần gửi hồ sơ dự án đến Quỹ hỗ trợ cộng đồng.

Giới thiệu chung

01/05/2003 15:55

Quỹ hỗ trợ vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (gọi tắt là Quỹ hỗ trợ cộng đồng, tên giao dịch tiếng Anh là Fund for Overseas Vietnamese Community - FOVC) được thành lập theo quyết định số 990/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ.

Quy định cơ cấu tổ chức của Ủy ban Nhà nước về người Việt ở nước ngoài
Quy định cơ cấu tổ chức của Ủy ban Nhà nước về người Việt ở nước ngoài
Thủ tục quy trình xây dựng và phê duyệt dự án
Giới thiệu chung
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang

Giải đáp một số vấn đề liên quan đến quyền sử dụng nhà đất 25/01/2019