Giới thiệu chung

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân người Việt Nam định cư ở nước ngoài có dự án phù hợp với mục tiêu đối tượng, tôn chỉ mục đích của Quỹ, để được Quỹ hỗ trợ kinh phí, cần gửi hồ sơ dự án đến Quỹ hỗ trợ cộng đồng.

Giới thiệu chung

01/05/2003 15:55

Quỹ hỗ trợ vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (gọi tắt là Quỹ hỗ trợ cộng đồng, tên giao dịch tiếng Anh là Fund for Overseas Vietnamese Community - FOVC) được thành lập theo quyết định số 990/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ.

Giới thiệu chung
Thủ tục quy trình xây dựng và phê duyệt dự án
Thủ tục quy trình xây dựng và phê duyệt dự án
Giới thiệu chung
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang

Dì ruột hoặc ông bà có thể nhận nuôi cháu không? 16/11/2018