30/12/2010 10:55:36 AM
Thủ tục và thời hạn giải quyết việc xin trở lại quốc tịch VN

Hỏi: Tôi là Việt kiều Mỹ muốn lấy lại quốc tịch Việt Nam. Tôi đã gửi đơn và các hồ sơ cần thiết tới Đại sứ quán Việt Nam ở Washington, DC vào tháng 10/2009, nhưng đến nay không được tin tức gì từ Đại sứ quán cả...

Vì ở xa Washington, DC, không có điều kiện để tới Đại sứ quán, nên tôi không rõ Đại sứ quán có nhận được đơn và hồ sơ hay không? Hay đã nhận được đơn và đang cứu xét? Xin Tòa soạn cho biết thủ tục và thời hạn giải quyết?

Trả lời:

Trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam:

Điều 25 Luật Quốc tịch 2008, Điều 2 Thông tư Liên tịch số 05/2010/TTLT/BTP- BNG-BCA ngày 01/03/2010 hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/09/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam quy định cụ thể về trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ xin trở lại quốc tịch như sau:

·         Người xin trở lại quốc tịch Việt Nam nếu cư trú ở nước ngoài thì nộp hồ sơ cho Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại. Trong trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ thì Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài ghi vào Sổ thụ lý hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam, đồng thời cấp cho người nộp hồ sơ Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu quy định và phải được đóng dấu treo của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, nơi đã tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hướng dẫn cho người xin trở lại quốc tịch Việt Nam bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

·         Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm thẩm tra và chuyển hồ sơ kèm theo ý kiến đề xuất về việc xin trở lại quốc tịch Việt Nam về Bộ Ngoại giao để chuyển đến Bộ Tư pháp.

·         Trong trường hợp cần thiết, Bộ Tư pháp đề nghị Bộ Công an xác minh về nhân thân của người xin trở lại quốc tịch Việt Nam. 

·         Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề xuất  của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra lại hồ sơ, nếu xét thấy người xin trở lại quốc tịch Việt Nam có đủ điều kiện được trở lại quốc tịch Việt Nam thì gửi thông báo bằng văn bản cho người đó để làm thủ tục xin thôi quốc tịch nước ngoài, trừ trường hợp người xin trở lại quốc tịch Việt Nam xin giữ quốc tịch nước ngoài hoặc là người không quốc tịch.

·         Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy xác nhận thôi quốc tịch nước ngoài của người xin trở lại quốc tịch Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tư pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định.

·         Trường hợp người xin trở lại quốc tịch Việt Nam xin giữ quốc tịch nước ngoài, người xin trở lại quốc tịch Việt Nam là người không quốc tịch thì trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề xuất của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra lại hồ sơ, nếu xét thấy người xin trở lại quốc tịch Việt Nam có đủ điều kiện được trở lại quốc tịch Việt Nam thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định.

·         Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước xem xét, quyết định.

·         Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định của Chủ tịch nước cho trở lại quốc tịch Việt Nam, Bộ Tư pháp gửi bản sao Quyết định này kèm theo danh sách những người được trở lại quốc tịch Việt Nam cho Bộ Ngoại giao để chuyển cho Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nơi đã tiếp nhận hồ sơ.

·         Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được bản sao Quyết định, Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thông báo bằng văn bản cho người được trở lại quốc tịch Việt Nam, trong đó ghi rõ: số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành Quyết định, nội dung Quyết định.

Như vậy: Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp bạn đang cư trú ở Mỹ, xin trở lại quốc tịch Việt Nam thì bạn phải nộp hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam tại Cơ quan đại diện Việt Nam tại Mỹ, nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ bạn sẽ được cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam có đóng dấu treo của Cơ quan đại diện Việt Nam tại Mỹ, nếu hồ sơ không đầy đủ và không hợp lệ thì bạn sẽ được hướng dẫn để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Để biết rõ hơn bạn có thể liên hệ với Cơ quan đại diện Việt Nam tại Mỹ.

Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự
B23, Khu Biệt thự Trung Hòa – Nhân Chính,
Thanh Xuân, Hà Nội

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Tôi muốn cho con tôi mang 2 quốc tịch, có được không?
Điều kiện để trẻ em mang quốc tịch VN và giữ quốc tịch nước ngoài (1)
Tôi muốn nhập quốc tịch nước ngoài và vẫn giữ quốc tịch VN
Thủ tục đăng ký công dân tại Cơ quan đại diện Ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài
Thủ tục và thời hạn giải quyết việc xin trở lại quốc tịch VN
Tôi muốn giữ quốc tịch VN, đồng thời muốn nhập quốc tịch ĐL, làm thế nào?
Triều Tiên sẽ tiếp tục tăng cường khả năng răn đe tự vệ
Giải đáp về quốc tịch và vấn đề liên quan
Giải đáp về quốc tịch và các vấn đề liên quan
Chị tôi muốn nhập quốc tịch Việt Nam cho con, làm thế nào?
Tôi muốn đăng ký lại quốc tịch Việt Nam, điều kiện như thế nào?
Tôi muốn nhập quốc tịch hoặc thường trú tại Việt Nam, làm thế nào?
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang