25/07/2005 08:55:17 AM
Điều kiện và thủ tục để trở lại quốc tịch Việt Nam

Hỏi: Công dân Việt Nam mất quốc tịch Việt Nam trong những trường hợp nào? Điều kiện và thủ tục để trở lại quốc tịch Việt Nam?

Trả lời:

1. Công dân Việt Nam mất quốc tịch Việt Nam trong các trường hợp sau đây:

- Được thôi quốc tịch Việt Nam;

- Bị tước quốc tịch Việt Nam;

- Mất quốc tịch theo điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia;

- Bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam.

  - Mặc nhiên bị mất quốc tịch Việt Nam khi tìm thấy cha mẹ đều có quốc tịch nước ngoài, cha hoặc mẹ có quốc tịch nước ngoài, người giám hộ có quốc tịch nước ngoài.

  - Mặc nhiên mất quốc tịch Việt Nam khi cha, mẹ được thôi quốc tịch Việt Nam.

2. Điều kiện để trở lại quốc tịch Việt Nam:

Người đã mất quốc tịch Việt Nam, có đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam thì có thể được trở lại quốc tịch Việt Nam nếu thuộc một trong số những trường hợp sau:

-  Xin hồi hương về Việt Nam;

- Có vợ, chồng, con, cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam;

- Có công lao đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam;

- Có lợi cho Nhà nước Việt Nam.

- Người xin trở lại quốc tịch Việt Nam không được trở lại quốc tịch Việt Nam, nếu làm phương hại đến lợi ích quốc gia Việt Nam.

3. Thủ tục giải quyết việc xin trở lại quốc tịch Việt Nam:

- Hồ sơ:

+ Đơn xin trở lại quốc tịch (theo mẫu).

+ Bản khai lý lịch (theo mẫu).

+ Phiếu xác nhận lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước mà đương sự là công dân hoặc thường trú cấp.

+ Giấy tờ hoặc tài liệu chứng minh đương sự đã từng có quốc tịch Việt Nam.

+ Các giấy tờ khác để chứng minh là có lý do chính đáng để được trở lại quốc tịch Việt Nam hoặc việc trở lại quốc tịch Việt Nam của đương sự có lợi cho Nhà nước Việt Nam.

- Thủ tục:

+ Đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam và các giấy tờ kèm theo được lập thành 03 bộ hồ sơ và nộp cho Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài, nếu đương sự thường trú ở nước ngoài, được lập thành 04 bộ và nộp cho Sở Tư pháp, nếu đương sự thường trú ở trong nước.

+ Thời hạn giải quyết cho trở lại quốc tịch Việt Nam không quá 6 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Tôi muốn cho con tôi mang 2 quốc tịch, có được không?
Điều kiện để trẻ em mang quốc tịch VN và giữ quốc tịch nước ngoài (1)
Tôi muốn nhập quốc tịch nước ngoài và vẫn giữ quốc tịch VN
Thủ tục đăng ký công dân tại Cơ quan đại diện Ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài
Thủ tục và thời hạn giải quyết việc xin trở lại quốc tịch VN
Tôi muốn giữ quốc tịch VN, đồng thời muốn nhập quốc tịch ĐL, làm thế nào?
Triều Tiên sẽ tiếp tục tăng cường khả năng răn đe tự vệ
Giải đáp về quốc tịch và vấn đề liên quan
Giải đáp về quốc tịch và các vấn đề liên quan
Chị tôi muốn nhập quốc tịch Việt Nam cho con, làm thế nào?
Tôi muốn đăng ký lại quốc tịch Việt Nam, điều kiện như thế nào?
Tôi muốn nhập quốc tịch hoặc thường trú tại Việt Nam, làm thế nào?
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang