31/05/2005 08:50:44 AM
Căn cứ xác định người có quốc tịch Việt Nam

Hỏi: Xin BBT cho biết những người nào thì có quốc tịch Việt Nam và căn cứ xác định người có quốc tịch Việt Nam?

Trả lời:

Những người thuộc một trong các diện sau đây có quốc tịch Việt Nam:

1. Người đang có quốc tịch Việt Nam cho đến trước ngày 1/1/1999 - ngày Luật Quốc tịch Việt Nam 1998 có hiệu lực (gồm những người có quốc tịch Việt Nam theo Sắc lệnh số 53SL ngày 20/10/1945 có hiệu lực đến 15/7/1988 và theo Luật Quốc tịch Việt Nam ngày 15/7/1988 có hiệu lực đến 31/12/1998).

2. Những người sinh từ ngày 1/1/1999, thuộc một trong các diện sau:

-  Cha mẹ đều là công dân Việt Nam, không kể sinh trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam.

- Cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam,  còn người kia là người không quốc tịch,  hoặc không rõ là ai, thì có quốc tịch Việt Nam, không kể sinh trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam.

- Cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam, còn  người kia là công dân nước ngoài, sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam hoặc khi sinh cha mẹ đều thường trú ở Việt Nam, trừ trường hợp cha mẹ nhất trí lựa chọn quốc tịch khác.

- Cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam, còn người kia là công dân nước ngoài, sinh ngoài lãnh thổ Việt Nam và khi sinh cha mẹ đều không thường trú tại Việt Nam, nếu cha mẹ nhất trí lựa chọn quốc tịch Việt Nam.

- Sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam mà mẹ là người không quốc tịch và thường trú tại Việt Nam, cha không rõ là ai.

- Sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam mà cha mẹ là người không quốc tịch, nhưng có nơi thường trú tại Việt Nam.

- Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi hoặc được tìm thấy trên lãnh thổ Việt Nam mà không rõ cha mẹ là ai.

3- Những người được nhập quốc tịch, trở lại quốc tịch Việt Nam theo Sắc lệnh của Hội đồng Chính phủ, Quyết định của Hội đồng Bộ trưởng hay Quyết định của Chủ tịch nước cho nhập quốc tịch hoặc trở lại quốc tịch Việt Nam.

4- Theo điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia.

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Tôi muốn cho con tôi mang 2 quốc tịch, có được không?
Điều kiện để trẻ em mang quốc tịch VN và giữ quốc tịch nước ngoài (1)
Tôi muốn nhập quốc tịch nước ngoài và vẫn giữ quốc tịch VN
Thủ tục đăng ký công dân tại Cơ quan đại diện Ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài
Thủ tục và thời hạn giải quyết việc xin trở lại quốc tịch VN
Tôi muốn giữ quốc tịch VN, đồng thời muốn nhập quốc tịch ĐL, làm thế nào?
Triều Tiên sẽ tiếp tục tăng cường khả năng răn đe tự vệ
Giải đáp về quốc tịch và vấn đề liên quan
Giải đáp về quốc tịch và các vấn đề liên quan
Chị tôi muốn nhập quốc tịch Việt Nam cho con, làm thế nào?
Tôi muốn đăng ký lại quốc tịch Việt Nam, điều kiện như thế nào?
Tôi muốn nhập quốc tịch hoặc thường trú tại Việt Nam, làm thế nào?
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang