09/08/2005 02:07:42 PM
Về chính sách trả lại nhà bị tịch thu hoặc tạm trưng thu từ 1975

Hỏi: Xin hỏi khi nào thì nhà nước Việt Nam có chính sách trả lại nhà bị tịch thu hoặc tạm trưng thu từ 1975-1985?

Trả lời: 

Theo chúng tôi được biết, Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại nhà đất mà Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa liên quan đến nhà đất.  

Nhà nước cũng không thừa nhận việc đòi lại đất và không xem xét giải quyết khiếu nại về việc đòi lại đất mà Nhà nước đã giao cho người khác sử dụng theo các chính sách ruộng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 trong các trường hợp sau:

- Đất mà Nhà nước đã giao cho người khác sử dụng theo các chính sách ruộng đất trước ngày 15/10/1993 như đất bị tịch thu, trưng thu, trưng mua khi thực hiện cải cách ruộng đất ở miền Bắc, chính sách xóa bỏ triệt để tàn tích chiếm hữu ruộng đất và các hình thức bóc lột thực dân phong kiến ở miền Nam;

- Đất đã hiến tặng cho Nhà nước, cho HTX và các tổ chức khác, cho hộ gia đình, cá nhân;

- Đất góp vào HTX theo Ðiều lệ HTX nông nghiệp bậc cao;

- Đất thổ cư mà Nhà nước đã giao cho người khác sử dụng để làm đất ở;

- Đất ở và đất vườn đã giao lại cho HTX để đi khai hoang, ruộng đất đã bị thu hồi để giao cho người khác hoặc điều chỉnh cho người khác khi giải quyết tranh chấp ruộng đất;

- Đất chia cho người khác khi hưởng ứng cuộc vận động san sẻ bớt một phần ruộng đất để chia cho người không có ruộng hoặc thiếu ruộng tại miền Nam sau ngày giải phóng.   

Tuy nhiên những trường hợp chủ sở hữu có nhà đất mà Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa liên quan đến nhà đất, nay thực sự có khó khăn về nhà ở thì Nhà nước có chính sách tạo điều kiện để họ cải thiện chỗ ở.  

Về trường hợp của gia đình bạn, nếu không thuộc các diện trên, bạn có thể yêu cầu các cấp chính quyền địa phương xem xét giải quyết.   

Xin tham khảo thêm các văn bản: Nghị quyết số 23/2003/QH 11Nghị định số 181/CP  của Chính phủ đăng trên mục Văn bản pháp luật của Quê Hương.

Ban Biên tập Tạp chí Quê Hương

 

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Giải đáp về vấn đề thừa kế nhà đất do cha mẹ để lại
Giải đáp thắc mắc về tranh chấp quyền sử dụng đất liên quan đến người VN định cư ở nước ngoài
Về việc bán, tặng, cho nhà thuộc sở hữu chung của vợ chồng
Việt kiều có quyền đứng tên và xây dựng trên mảnh đất được cha mẹ ở Việt Nam chia cho không?
Giải đáp một số thắc mắc về việc xin lại nhà cũ của kiều bào đã định cư ở nước ngoài
Đi định cư ở nước ngoài có buộc phải sang tên nhà ở cho người khác?
Giải đáp một số vấn đề liên quan đến quyền sử dụng nhà đất
Giải đáp thắc mắc liên quan quyền sử dụng nhà và đất ở
Giải đáp một số thắc mắc về vấn đề sở hữu tài sản
Giải đáp về thủ tục đề nghị cấp sổ đỏ
Quy định hiện hành về việc sở hữu nhà và nhận quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Kiều bào có được phép xây cất nhà tại Việt Nam không?
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang