22/03/2005 04:00:57 PM
Đối tượng NVNONN được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại VN

Hỏi: Đối tượng Việt kiều nào được phép mua nhà ở tại Việt Nam? Cần điều kiện, thủ tục cần gì và cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết? Quyền lợi và nghĩa vụ người được mua nhà ở?

Trả lời: 

I. Về đối tượng người Việt Nam ở nước ngoài được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại VN:

Hiện nay pháp luật Việt Nam chỉ mới cho phép các đối tượng người Việt Nam định cư ở nước ngoài gồm người về đầu tư lâu dài tại Việt Nam; người có công với đất nước; nhà văn hóa, nhà khoa học có nhu cầu về hoạt động thường xuyên tại Việt Nam; người có nhu cầu về sống ổn định tại Việt Nam được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất và các đối tượng khác theo qui định của Uỷ ban thường vụ Quốc hội. Cụ thể:

1. Người về đầu tư lâu dài tại Việt Nam là người trực tiếp hoạt động đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hoặc Luật Khuyến khích đầu tư trong nước, được cấp Giấy phép đầu tư hoặc được cấp Giấy chứng nhận đǎng ký kinh doanh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2 - Người có công đóng góp với đất nước, bao gồm:

a) Người được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định của "Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng" ban hành ngày 29 tháng 8 nǎm 1994;

b) Người có thành tích đóng góp trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước được Chủ tịch nước, Chính phủ tặng Huân chương, Huy chương; được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; được Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoặc Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan quản lý ngành ở Trung ương tặng Huy chương vì sự nghiệp của ngành đó;

c) Người tham gia vào Ban Chấp hành của các tổ chức chính trị - xã hội của Việt Nam từ cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên được các tổ chức chính trị - xã hội đó xác nhận; người được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Hội, người là nòng cốt trong các phong trào, tổ chức của kiều bào có quan hệ với trong nước thông qua Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài và người có những đóng góp, giúp đỡ tích cực cho các cơ quan đại diện hoặc các hoạt động đối ngoại của Việt Nam tại nước ngoài được cơ quan Đại diện của Việt Nam ở nước ngoài xác nhận.

3 - Nhà vǎn hoá, nhà khoa học và chuyên gia về hoạt động thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm:

a) Nhà vǎn hoá, nhà khoa học được phong học hàm, học vị về khoa học, giáo dục, vǎn hoá nghệ thuật của Việt Nam hoặc của nước ngoài;

b) Chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Các đối tượng nêu tại điểm a, b khoản này phải được lãnh đạo Đảng, Nhà nước hoặc Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mời về Việt Nam làm chuyên gia, cộng tác viên khoa học, giáo dục, vǎn hoá nghệ thuật, có xác nhận của lãnh đạo các cơ quan mời.

4. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có đơn đề nghị về sinh sống ổn định tại Việt Nam và được cấp có thẩm quyền của cơ quan Đại diện ngoại giao Việt Nam chấp thuận.

II. Điều kiện và thủ tục đối với việc mua nhà đất và xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở của các đối tượng nói trên:

- Để được mua nhà ở tại Việt Nam các đối tượng này phải về thường trú hoặc tạm trú tại Việt Nam và có đủ các giấy tờ: (1) Hộ chiếu hợp lệ của Việt Nam hoặc hộ chiếu, giấy tờ hợp lệ của nước ngoài cấp. Trong trường hợp sử dụng hộ chiếu, giấy tờ hợp lệ của nước ngoài thì phải có Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam hoặc Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam hoặc Giấy xác nhận đǎng ký công dân. (2) Giấy tờ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận thuộc các đối tượng quy định  được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất.

- Việc mua bán nhà thực hiện thông qua kí kết hợp đồng mua bán nhà ở. Văn bản  hợp đồng có chứng nhận của công chứng nhà nước hoặc chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Giá mua bán nhà ở do các bên thoả thuận và được ghi trong hợp đồng.

- Sau khi hoàn tất thủ tục mua nhà ở, nguời mua nhà được Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

- Người đề nghị cấp Giấy chứng nhận phải nộp cho cơ quan cấp Giấy chứng nhận các giấy tờ sau: (1) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở. (2) Hợp đồng mua bán nhà ở có chứng nhận của công chứng nhà nước hoặc chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. (3) Biên lai nộp thuế và lệ phí. (4) Bản sao có chứng nhận của công chứng nhà nước hoặc chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền các giấy tờ quy định tại Điều 5 Nghị định này. Đối với giấy tờ không thuộc danh mục được công chứng, chứng thực thì nộp bản sao nhưng phải mang bản gốc để cơ quan cấp Giấy chứng nhận đối chiếu.

- Người thuộc diện được mua nhà phải tự mình đứng ra làm các thủ tục hoặc có thể thoả thuận với bên bán nhà ở hoặc người được ủy quyền hợp pháp đại diện cho mình làm các thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở. Việc ủy quyền phải thể hiện bằng vǎn bản.

- Thời gian cấp Giấy chứng nhận chậm nhất là 60 ngày, kể từ ngày người đề nghị cấp Giấy chứng nhận nộp đủ hồ sơ hợp lệ cho Ủy ban nhân dân cấp huyện.

III. Quyền lợi và nghĩa vụ của người thuộc diện đối tượng được mua nhà ở gắn liền quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: 

- Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, sau khi mua nhà ở và được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo quy định của pháp luật, có các quyền như: (1) Được sử dụng để ở cho bản thân và các thành viên trong gia đình. (2) Được bán, tặng cho các tổ chức, cá nhân trong nước hoặc các đối tượng là người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc diện được mua nhà. (3) Thế chấp theo quy định của pháp luật Việt Nam. (4) Để lại tài sản thừa kế cho các tổ chức, cá nhân trong nước hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc diện được mua nhà theo quy định về thừa kế tại Bộ Luật Dân sự.  (Người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc diện được mua nhà, nếu nhận thừa kế thì chỉ được hưởng về giá trị của phần thừa kế đó).

- Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, sau khi mua nhà ở và được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo quy định của Nghị định này, có nghĩa vụ: (1) Thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan. (2) Kê khai, đǎng ký nhà ở, đất ở theo quy định của pháp luật Việt Nam. (3) Thực hiện quy định về quản lý, sử dụng nhà ở, đất ở; sửa chữa, cải tạo nhà ở; mua bán nhà ở theo quy định của pháp luật Việt Nam. (4) Thực hiện đầy đủ các quy định về cư trú, quản lý trật tự đô thị; các nghĩa vụ tài chính, thuế và các quy định khác có liên quan theo quy định của pháp luật Việt Nam. (5) Người được mua có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trong nước hoặc đối tượng thuộc diện được mua nhà quản lý. Việc ủy quyền quản lý phải thể hiện bằng vǎn bản và có chứng nhận của công chứng nhà nước hoặc chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ban Biên tập Tạp chí Quê Hương

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Lễ phát động Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng NVNONN
Giải đáp về vấn đề thừa kế nhà đất do cha mẹ để lại
Giải đáp thắc mắc về tranh chấp quyền sử dụng đất liên quan đến người VN định cư ở nước ngoài
Về việc bán, tặng, cho nhà thuộc sở hữu chung của vợ chồng
Việt kiều có quyền đứng tên và xây dựng trên mảnh đất được cha mẹ ở Việt Nam chia cho không?
Giải đáp một số thắc mắc về việc xin lại nhà cũ của kiều bào đã định cư ở nước ngoài
Đi định cư ở nước ngoài có buộc phải sang tên nhà ở cho người khác?
Giải đáp một số vấn đề liên quan đến quyền sử dụng nhà đất
Giải đáp thắc mắc liên quan quyền sử dụng nhà và đất ở
Giải đáp một số thắc mắc về vấn đề sở hữu tài sản
Giải đáp về thủ tục đề nghị cấp sổ đỏ
Quy định hiện hành về việc sở hữu nhà và nhận quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Kiều bào có được phép xây cất nhà tại Việt Nam không?
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang