13/03/2009 07:59:05 AM
Giải đáp về thủ tục xin hồi hương

Hỏi: Tôi là Việt kiều Mỹ, đã về hưu, có một số thắc mắc về thủ tục xin hồi hương như sau...

- Tôi muốn xin chứng nhận công dân và đăng ký xin hồi hương về VN sinh sống, thì cần làm những thủ tục gì?

- Sau đó nếu tôi muốn trở qua Mỹ hay đi du lịch, vì vẫn còn hộ chiếu Mỹ còn hiệu lực, thì chỉ cần mua vé may bay là đi hay cần phải xin đăng ký xuất cảnh hoặc được phép của Bộ Ngoại giao Việt Nam?

Trả lời:

I/  Xin hồi hương về Việt Nam:

a.  Điều kiện để được hồi hương:

Việt kiều muốn xin hồi hương về Việt Nam cần có đủ các điều kiện sau đây (Điều 2 Quyết định 875/TTG ngày 21/11/1996 về việc giải quyết cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hồi hương về Việt Nam):