Tiếng Việt trình độ A

Bài 6. Sở thích

07/02/2005 09:27

Bài 4. Nghề nghiệp

24/01/2005 09:22

Bài 1. Chào hỏi

03/01/2005 09:15

Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang

Sổ tay hỏi - đáp pháp luật: Cấp giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam (9) 27/07/2022