02/12/2010 09:57:23 AM
Người có quốc tịch và hộ chiếu VN thì khi về VN không phải khai báo xuất nhập cảnh?

Hỏi: Tôi nghe nói người VN định cư ở nước ngoài còn quốc tịch và hộ chiếu VN thì khi về VN không cần phải khai báo xuất nhập cảnh có đúng không? Nếu mang theo tiền mặt thì có cần khai báo hay không? Tôi xin cảm ơn.

Trả lời: 

Theo quy định tại khoản 1, Điều 3 Nghị định số 136/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17 tháng 08 năm 2007 về xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam (say đây gọi tắt là “Nghị định 136”) thì: Công dân Việt Nam mang hộ chiếu quốc gia được xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu của Việt Nam trừ trường hợp Điều ước Quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác. 

Điểm a, khoản 1, Điều 4 Nghị định 136 quy định, hộ chiếu quốc gia cấp cho công dân Việt Nam để xuất cảnh, nhập cảnh, bao gồm: Hộ chiếu ngoại giao; Hộ chiếu công vụ; Hộ chiếu phổ thông. 

Khoản 3, Điều 3 Nghị định 136 quy định: Công dân Việt Nam mang giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam không cần thị thực”. 

Như vậy, nếu hộ chiếu Việt Nam của bạn còn giá trị thì bạn được xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam mà không cần thị thực. Còn việc khai báo Nhập cảnh – Xuất cảnh bạn vẫn phải thực hiện theo quy định của pháp luật. Cụ thể như sau: 

Căn cứ theo quy định tại Công văn số 4850/VPCP-QHQT của Văn Phòng Chính Phủ ngày 12 tháng 7 năm 2010 về việc bỏ tờ khai nhập cảnh, xuất cảnh Việt Nam thì: 

Bỏ thủ tục kê khai tờ khai Nhập cảnh - Xuất cảnh đối với hành khách nhập cảnh, xuất cảnh tại các cửa khẩu đã trang bị máy đọc hộ chiếu và được nối mạng máy tính. 

Tại các cửa khẩu chưa được trang bị máy đọc hộ chiếu và nối mạng máy tính thì hành khách nhập cảnh, xuất cảnh vẫn phải khai báo trên tờ khai Nhập cảnh – Xuất cảnh ban hành kèm theo Quyết định số 3195/QĐ-BCA-A61 của Bộ Công An ngày 10 tháng 8 năm 2010 về việc ban hành mẫu tờ khai Nhập cảnh – Xuất cảnh. 

Trên mẫu tờ khai Nhập cảnh – Xuất cảnh này có phần khai dành cho Hải quan. Theo đó, khi nhập cảnh, xuất cảnh tại bất kỳ cửa khẩu nào mà hành khách xuất - nhập cảnh có hành lý, hàng hóa thuộc diện phải khai báo hải quan thì vẫn phải kê khai vào tờ khai Nhập cảnh - Xuất cảnh tại phần khai báo hải quan. 

Trường hợp bạn muốn mang tiền mặt về Việt Nam thì lưu ý quy định sau: 

Theo Quyết định số 921/2005/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ngày 27 tháng 6 năm 2005 về việc sửa đổi khoản a và b Điều 1 Quyết định số 337/1998/QĐ-NHNN7 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ngày 10 tháng 10 năm 1998 về việc mang ngoại tệ bằng tiền mặt và Đồng Việt Nam bằng tiền mặt khi xuất nhập cảnh thì: cá nhân khi xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Việt Nam có mang theo người ngoại tệ tiền mặt (bao gồm tiền giấy, tiền kim loại và séc du lịch) và đồng Việt Nam bằng tiền mặt thì phải khai báo Hải quan cửa khẩu, nếu trên mức quy định là: (i) 7.000 USD (Bảy nghìn Đôla Mỹ) hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương; (ii) 15.000.000 VNĐ (Mười lăm triệu đồng Việt Nam). 

Như vậy, khi trở lại Việt Nam nếu bạn mang theo lượng tiền mặt vượt mức quy định nêu trên thì bạn phải thực hiện khai báo vào phần dành cho Hải quan trên tờ khai Nhập cảnh – Xuất cảnh.

Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự
B23, Khu Biệt thự Trung Hòa – Nhân Chính,
Thanh Xuân, Hà Nội

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 169/NQ-CP của Chính phủ về công tác NVNONN trong tình hình mới, ngày 29/6/2022
Có thể xuất cảnh hợp lệ từ VN bằng Giấy chờ đợi do Chính phủ Hy Lạp cấp?
Người có 2 hộ chiếu VN và nước ngoài sử dụng hộ chiếu nào khi xuất nhập cảnh?
Việt kiều đã hồi hương sử dụng passport nào khi nhập-xuất cảnh Việt Nam?
Sử dụng hộ chiếu nào khi xuất nhập cảnh Việt Nam
Người có 2 hộ chiếu mang 2 tên khác nhau, xuất nhập cảnh VN thế nào?
Thủ tục xuất cảnh cho con (đã có hộ chiếu và quốc tịch nước ngoài)?
Giải đáp thắc mắc về việc nhập cảnh vào Việt Nam
Bạn trai muốn bảo lãnh em du lịch Hàn Quốc, em cần làm gì?
Tôi phải làm thế nào khi có hai hộ chiếu mang hai tên khác nhau?
Giải đáp về việc sử dụng hộ chiếu khi xuất nhập cảnh VN
Giải đáp về thủ tục xuất nhập cảnh Việt Nam cho trẻ em
Giải đáp thắc mắc về xin visa và nhập học cho con mang quốc tịch nước ngoài
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang