05/08/2005 10:56:17 AM
Người có hai hộ chiếu Việt Nam và nước ngoài khi xuất, nhập cảnh có cần xin thị thực không?