Đồng dao

Chuồn chuồn

17/02/2017 08:00 Chuồn chuồn

Chuồn chuổn chuồn chuồn / Hết qua ngọn cỏ lại luồn cành cây...

Chim xuất quân

10/02/2017 08:00

Tùng tùng, đánh ba hồi trống/Sắp quân cho chỉnh...

Súc sắc súc sẻ

03/02/2017 10:23

Súc sắc súc sẻ/ Nhà nào, nhà này...

Cho và trả

20/01/2017 08:00

Chơi con quốc/Con quốc cho giò/ Chơi con bò/ Con bò cho nhau

Cho và trả

13/01/2017 08:00

Chơi con quốc/ Con quốc cho giò ...

Chim hát

06/01/2017 08:00

Con chim hay hát/Nó hát cành đa ....

Cái cáo mặc áo em tao

30/12/2016 08:00

Cái cáo mặc áo em tao/ Làm tổ cây cà...

Ông sấm, ông sét

23/12/2016 08:00

Ông sấm, ông sét /Ông hét đùng đùng ...

Gà lên chuồng

16/12/2016 08:00

Con gà, con gà / Nó đỗ trên nhà ...

Cái gì nó kêu

09/12/2016 08:00

Con ve ve có cái gì mà nó kêu? Con ve ve nó có cái vè nên nó mới kêu ...

Chuồn chuồn
Chuồn chuồn
Chim xuất quân
Súc sắc súc sẻ
Cho và trả
Cho và trả
Chim hát
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang

Muốn đưa con ra nước ngoài định cư, cần làm gì? 10/02/2017