Đồng dao

Kìa con chim chích / Nó đậu cành xoan...

Con cò cao cẳng

24/02/2017 08:00

Con cò cao cẳng / Bước thẳng xuống đồng ....

Chuồn chuồn

17/02/2017 08:00

Chuồn chuổn chuồn chuồn / Hết qua ngọn cỏ lại luồn cành cây...

Chim xuất quân

10/02/2017 08:00

Tùng tùng, đánh ba hồi trống/Sắp quân cho chỉnh...

Súc sắc súc sẻ

03/02/2017 10:23

Súc sắc súc sẻ/ Nhà nào, nhà này...

Cho và trả

20/01/2017 08:00

Chơi con quốc/Con quốc cho giò/ Chơi con bò/ Con bò cho nhau

Cho và trả

13/01/2017 08:00

Chơi con quốc/ Con quốc cho giò ...

Chim hát

06/01/2017 08:00

Con chim hay hát/Nó hát cành đa ....

Cái cáo mặc áo em tao

30/12/2016 08:00

Cái cáo mặc áo em tao/ Làm tổ cây cà...

Ông sấm, ông sét

23/12/2016 08:00

Ông sấm, ông sét /Ông hét đùng đùng ...

Bài đồng dao: đi nắng
Bài đồng dao: đi nắng
Con cò cao cẳng
Chuồn chuồn
Chim xuất quân
Súc sắc súc sẻ
Cho và trả
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang

Em có thể làm thủ tục kết hôn ở Đài Loan? 17/03/2017