Đồng dao

Con chim chích chòe/ nó kêu chích chòe ....

Cua càng thổi xôi

21/09/2017 10:06

Cua càng đi hội / Cõng nồi trên lưng ...

Đồng dao về củ cho bé

03/07/2017 08:00

Ngồi chơi trên đất / Là củ su hào...

Con cò mắc giò

05/05/2017 08:00

Con cò mắc giò mà chết / Con quạ ở nhà mua nếp làm chay...

Ca dao về tinh thần tương trợ

19/04/2017 08:00

Con cò chết rũ trên cây/ Bồ cu mở lịch xem ngày làm ma...

Đồng dao về cây

31/03/2017 08:00

Đụng vào là ngủ /Ấy em Ngủ Ngày/Bạn của thợ may/ Đúng là chị Vải ...

Đồng dao: Họ rau

24/03/2017 08:00

Rềnh ràng rềnh ràng/ Đi chợ mua hàng....

Bài đồng dao: đi nắng

17/03/2017 08:00

Kìa con chim chích / Nó đậu cành xoan...

Con cò cao cẳng

24/02/2017 08:00

Con cò cao cẳng / Bước thẳng xuống đồng ....

Chuồn chuồn

17/02/2017 08:00

Chuồn chuổn chuồn chuồn / Hết qua ngọn cỏ lại luồn cành cây...

Bí ngô là cô đậu nành
Dung dăng dung dẻ
Thằng Cuội ngồi gốc cây đa
Nu na nu nống
Đồng dao: Họ rau
Đồng dao về chim chích chòe
Cua càng thổi xôi
Đồng dao về củ cho bé
Con cò mắc giò
Ca dao về tinh thần tương trợ
Đồng dao về cây
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang

Sổ tay hỏi - đáp pháp luật: Thủ tục đưa thi hài, di hài, tro cốt về Việt Nam (46) 12/04/2023