Đồng dao

Cho và trả

20/01/2017 08:00 Cho và trả

Chơi con quốc/Con quốc cho giò/ Chơi con bò/ Con bò cho nhau

Cho và trả

13/01/2017 08:00

Chơi con quốc/ Con quốc cho giò ...

Chim hát

06/01/2017 08:00

Con chim hay hát/Nó hát cành đa ....

Cái cáo mặc áo em tao

30/12/2016 08:00

Cái cáo mặc áo em tao/ Làm tổ cây cà...

Ông sấm, ông sét

23/12/2016 08:00

Ông sấm, ông sét /Ông hét đùng đùng ...

Gà lên chuồng

16/12/2016 08:00

Con gà, con gà / Nó đỗ trên nhà ...

Cái gì nó kêu

09/12/2016 08:00

Con ve ve có cái gì mà nó kêu? Con ve ve nó có cái vè nên nó mới kêu ...

Cái ngủ mày ngủ cho lâu

02/12/2016 08:00

Cái ngủ mày ngủ cho lâu / Mẹ mày đi cấy đồng sâu chưa về...

Vè trái cây

25/11/2016 08:00

Thứ nhất đầu đàn/ Là trái đu đủ ...

Đồng dao: Ông Tiên

18/11/2016 08:00

Ông tiển ông tiên /Ông có đồng tiền...

Cho và trả
Cho và trả
Cho và trả
Cho và trả
Chim hát
Cái cáo mặc áo em tao
Ông sấm, ông sét
Gà lên chuồng
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang

Tôi có thể quay lại Đức bằng hộ chiếu nào? 13/01/2017