Đồng dao

Ngồi chơi trên đất / Là củ su hào...

Con cò mắc giò

05/05/2017 08:00

Con cò mắc giò mà chết / Con quạ ở nhà mua nếp làm chay...

Ca dao về tinh thần tương trợ

19/04/2017 08:00

Con cò chết rũ trên cây/ Bồ cu mở lịch xem ngày làm ma...

Đồng dao về cây

31/03/2017 08:00

Đụng vào là ngủ /Ấy em Ngủ Ngày/Bạn của thợ may/ Đúng là chị Vải ...

Đồng dao: Họ rau

24/03/2017 08:00

Rềnh ràng rềnh ràng/ Đi chợ mua hàng....

Bài đồng dao: đi nắng

17/03/2017 08:00

Kìa con chim chích / Nó đậu cành xoan...

Con cò cao cẳng

24/02/2017 08:00

Con cò cao cẳng / Bước thẳng xuống đồng ....

Chuồn chuồn

17/02/2017 08:00

Chuồn chuổn chuồn chuồn / Hết qua ngọn cỏ lại luồn cành cây...

Chim xuất quân

10/02/2017 08:00

Tùng tùng, đánh ba hồi trống/Sắp quân cho chỉnh...

Súc sắc súc sẻ

03/02/2017 10:23

Súc sắc súc sẻ/ Nhà nào, nhà này...

Dung dăng dung dẻ
Thằng Cuội ngồi gốc cây đa
Bí ngô là cô đậu nành
Nu na nu nống
Đồng dao về củ cho bé
Con cò mắc giò
Ca dao về tinh thần tương trợ
Đồng dao về cây
Đồng dao: Họ rau
Bài đồng dao: đi nắng
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang

Tôi muốn quay lại quốc tịch Việt Nam, làm thế nào? 11/08/2017