Ca dao-Tục ngữ

Bình Định có núi Vọng Phu/ Có đầm Thị Nại, có cù lao xanh...

Vè Tết

13/04/2010 16:41

Qua bài "Vè Tết" chúng ta biết được người Việt ta ngày xưa chuẩn bị Tết và ăn Tết như thế nào.

Vè con dao

30/03/2010 14:42

Vè - Hoa

26/02/2010 15:48

Vè Rau

01/02/2010 14:02

Vè trái cây

13/01/2010 09:18

04/01/2010 15:44

Vè là một loại dân ca rất phổ biến ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Như tên của nó, vè là một lối kể “vần vè” về một việc gì, một chuyện gì, cho nên vè là một thể tự sự.

Ca dao - Tục ngữ

02/12/2009 11:07

Tình cảm của cha mẹ với con cái và con cái với cha mẹ.

Ca dao - Tục ngữ

15/09/2009 15:25

Tình cảm của cha mẹ với con cái và con cái với cha mẹ.

Ca dao

21/08/2009 10:06

Tình cảm của con cái đối với cha mẹ. Đặc biệt của những người con gái phải lấy chồng xa.

Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang

Giải đáp thắc mắc về việc nhập cảnh vào Việt Nam 11/12/2020