01/05/2003 03:55:02 PM
Giới thiệu chung

Quỹ hỗ trợ vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (gọi tắt là Quỹ hỗ trợ cộng đồng, tên giao dịch tiếng Anh là Fund for Overseas Vietnamese Community - FOVC) được thành lập theo quyết định số 990/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ.

Quỹ hỗ trợ cộng đồng chính thức đi vào hoạt động ngày 25 tháng 4 năm 2003. Quỹ nằm trong trụ sở của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tại số 32 phố Bà Triệu, Hà Nội. 

Quỹ hỗ trợ cộng đồng là một tổ chức tài chính hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, nhằm hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài, giúp cộng đồng ổn định và phát triển, giữ gìn bản sắc dân tộc Việt Nam, hướng về Tổ quốc, góp phần xây dựng quê hương, đất nước. Quỹ chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao về tổ chức và hoạt động. Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài chịu trách nhiệm trực tiếp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động của Quỹ.   

Sự ra đời của Quỹ hỗ trợ cộng đồng thể hiện sự quan tâm to lớn của Đảng và Nhà nước nhằm hỗ trợ cộng đồng và công tác vận động cộng đồng; đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, giúp cộng đồng ổn định và phát triển, hướng về Tổ quốc và góp phần xây dựng quê hương đất nước. 

Quỹ chi hỗ trợ các dự án được duyệt có nội dung sau: 

1.       Bảo tồn và phát triển bản sắc văn hoá truyền thống dân tộc, duy trì và phát triển tiếng Việt trong cộng đồng,

2.       Tổ chức hoạt động giao lưu về nguồn: trại hè thanh thiếu niên, thi đấu thể thao, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật,

3.       Hỗ trợ hoạt động thông tin, văn hoá phục vụ cộng đồng,

4.       Hỗ trợ vận động người Việt Nam ở nước ngoài về nước đầu tư, hợp tác kinh tế và khoa học,

5.       Hỗ trợ cá nhân chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài về  nước làm việc, hợp tác khoa học,

6.       Hỗ trợ hoạt động của các hội, các tổ chức người Việt Nam ở nước ngoài,

7.       Hỗ trợ khác phù hợp với tôn chỉ mục đích của Qũy,

Nguồn tài chính của Quỹ hỗ trợ cộng đồng:

Nguồn tài chính của Quỹ hỗ trợ cộng đồng được hình thành từ vốn ngân sách Nhà nước và tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Nhà nước cấp cho Quỹ 7 tỷ đồng khi mới thành lập và cấp kinh phí bổ sung hàng năm căn cứ vào dự toán kinh phí thực hiện các dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt, khả năng ngân sách nhà nước và các nguồn vốn huy động của Quỹ. 

Đóng góp xây dựng Quỹ:

Để giúp Quỹ phát triển và hoạt động có hiệu quả, Quỹ hỗ trợ, vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài mong nhận được sự ủng hộ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài. Mọi sự đóng góp xây dựng Quỹ hỗ trợ cộng đồng là nguồn tài chính bổ sung quan trọng của Quỹ và sẽ được sử dụng để phục vụ trực tiếp cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài theo mô hình “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. 

Địa chỉ tiếp nhận đóng góp:

Tài khoản giao dịch: Quỹ hỗ trợ, vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Địa chỉ: 32 Bà Triệu - Hà Nội.

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải - Hà Nội.

Tài khoản ngoại tệ số: 001.1.37.049589.5 D

Tài khoản đồng Việt Nam số: 001.1.00.049588.5 D 

Bộ máy của Quỹ hỗ trợ cộng đồng:

1/ Giám đốc: Ông Nguyễn Quang Tính

Điện thoại: (84-4) 936 2125 

2/ Kế toán trưởng: Bà Trần Thanh Tâm

Điện thoại: (84-4) 9362126 

3/ Hội đồng bảo trợ Quỹ hỗ trợ cộng đồng

Hội đồng bảo trợ của Quỹ hỗ trợ cộng đồng bao gồm 20 thành viên là cá nhân trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài có uy tín, có tâm huyết và tự nguyện tham gia bảo trợ cho Quỹ hỗ trợ cộng đồng. Chủ tịch Hội đồng bảo trợ Quỹ hỗ trợ cộng đồng là Nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa. Thành viên Hội đồng bảo trợ gồm đại diện Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Văn hoá, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, Tổng công ty Hàng không… và một số trí thức, doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài. 

Địa chỉ liên lạc của Quỹ hỗ trợ cộng đồng:

32 Bà Triệu, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84-4) 8240104 ext. 125 – 130

                  (84-4) 9362125 – 9362126

Fax:           (84-4) 9362127

Email:         quyhtcd@hn.vnn.vn

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Khai mạc Trại hè Việt Nam 2018
Quy định cơ cấu tổ chức của Ủy ban Nhà nước về người Việt ở nước ngoài
Quy định cơ cấu tổ chức của Ủy ban Nhà nước về người Việt ở nước ngoài
Thủ tục quy trình xây dựng và phê duyệt dự án
Giới thiệu chung
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang