12/01/2005 03:38:00 PM
Địa chỉ liên hệ Ủy ban Nhà nước về NVNONN

Dưới đây là địa chỉ liên hệ của các đơn vị chức năng thuộc Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.

ỦY BAN NHÀ NƯỚC VỀ NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

32 phố Bà Triệu - Hà Nội
Tổng đài: (84 - 4) 8240401 ~ 8240404
Fax: (84 - 4) 8259211
Email: ubnvnonn@mofa.gov.vn 

CÁC ĐƠN VỊ CHỨC NĂNG

- Văn phòng: 9.346248, 8.257732 hoặc 8240401 (01~04) - bấm 124

- Vụ Nghiên cứu tổng hợp: 8240401 (01~04) - bấm 04 hoặc 103

- Vụ Thông tin - Văn hoá: 8240401 (01~04) - bấm 109 hoặc 110

- Vụ Quan hệ Kinh tế, khoa học và công nghệ: 8240401 (01~04) - bấm 108 hoặc 107

- Thanh tra: 8240401 (01~04) - bấm 116

- Tạp chí Quê Hương: 9333923 hoặc 9333924

- Quỹ hỗ trợ, vận động cộng đồng: 9362126 hoặc 8240401(01~04) - bấm 130

 

 

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Kiều bào và hải trình đến với Trường Sa, Nhà giàn DK1 | VTV4
Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đầu thế kỷ XXI: Số liệu và Bình luận
Chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Địa chỉ liên hệ Ủy ban Nhà nước về NVNONN
Chức năng, nhiệm vụ của Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài
Lịch sử công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài
Quyết định số 11/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Nhà nước về NVNONN
Chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Chức năng, nhiệm vụ của Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài
Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đầu thế kỷ XXI: Số liệu và Bình luận
Địa chỉ liên hệ Ủy ban Nhà nước về NVNONN
Lịch sử công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang