24/03/2012 10:45:41 AM
Rềnh rềnh ràng ràng

Rềnh rềnh ràng ràng/ Ba gang chiếu trải/ Xích lại cho gần...

Rềnh rềnh ràng ràng
Ba gang chiếu trải
Xích lại cho gần
Một người hai chân
Hai người bốn chân
Ba người sáu chân
Bốn người tám chân
Năm người mười chân
Chân gầy chân béo
Chân nào khéo léo
Dệt vải cho bà
Vải hoa vải trắng
Đến mai trời nắng
Đem vải ra phơi.

(Theo Tục ngữ ca dao dân ca Hà Nội, Nxb Hà Nội 2010)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Khai mạc Trại hè Việt Nam 2018
Dung dăng dung dẻ
Bí ngô là cô đậu nành
Thằng Cuội ngồi gốc cây đa
Nu na nu nống
Đồng dao về chim chích chòe
Cua càng thổi xôi
Đồng dao về củ cho bé
Con cò mắc giò
Ca dao về tinh thần tương trợ
Đồng dao về cây
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang