26/11/2011 02:29:08 PM
Con công hay múa

Con công hay múa/ Nó múa làm sao/ Nó rụt cổ vào/ Nó xòe cánh raẢnh minh họa, nguồn: Internet 

Con công hay múa
Nó múa làm sao
Nó rụt cổ vào
Nó xòe cánh ra
Nó đỗ cành đa
Nó kêu ríu rít
Nó đỗ cành mít
Nó kêu “vịt chè”
Nó đỗ cành tre
Nó kêu bè muống,
Nó đõ dưới ruộng
Nó kêu tầm vông
Con công hay múa….

(Theo Tục ngữ Ca dao Dân ca Hà Nội - NXB Hà Nội, 2010)

(*): Tiêu đề do QH đặt

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Các tin khác

Video

Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 169/NQ-CP của Chính phủ về công tác NVNONN trong tình hình mới, ngày 29/6/2022
Dung dăng dung dẻ
Bí ngô là cô đậu nành
Thằng Cuội ngồi gốc cây đa
Nu na nu nống
Đồng dao: Họ rau
Đồng dao về chim chích chòe
Cua càng thổi xôi
Đồng dao về củ cho bé
Con cò mắc giò
Ca dao về tinh thần tương trợ
Đồng dao về cây
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang