24/07/2009 07:14:16 AM
Phẩm trật ông quan, phẩm giá con người

Phẩm trật[1] ông quan là phẩm trật có một đời, phận(2)có, khắc có. Phẩm giá con người là phẩm giá lưu truyền trăm đời, tự mình không cố gây dựng cho mình, thì không bao giờ có.

Sĩ quân tử (3) ta trông thấy cái giời ở ngoài giời, biết rõ cái người ở trong người, hiểu thấu đến cái vật ngoài vật ở đời, nghĩ xa đến cái thân sau thân hiện tại, thì biết đằng nào ngắn, đằng nào dài, đằng nào còn, đằng nào mất, chắc không ham mê cái này (4) mà quên bỏ cái kia (5) .

Chúc Tử

Lời bàn:

Cái phẩm giá của người ta đối với cái phẩm trật ông quan, thì cái phẩm giá người đáng tôn quí lắm. Cho nên người làm quan đã có phẩm trật ông quan mà lại có được phẩm giá con người thì mới là đáng trọng. Chớ nếu làm quan mà để cho cái danh lợi làm mất hết cái nhân cách, phẩm trật quan làm trôi mất phẩm giá người, thì danh tuy gọi là quan mà thực không bằng người bạch đinh vẫn còn giữ trọn phẩm giá. Ôi! Người làm quan chẳng nên đọc Chúc Tử, cân nhắc hai bên phẩm trật và phẩm giá mà tư tưởng hành động cho phải hay sao!

(Theo “Cổ học tinh hoa” của Nguyễn Văn Ngọc và Trần Lê Nhân – NXB Trẻ)


[1] Phẩm trật: bậc trên dưới của hàng quan lại tự lòng cửu đến chánh thất

2 Phận: Số mệnh trời phú cho người ta tốt hay xấu

3 Sĩ quân tử: nói người có học thức

4 Cái này: tức chỉ quan phẩm

5 Cái kia: tức chỉ nhân phẩm.

 

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
 • Liêm, sỉ (17/07/2009)
 • Tài nghề con lừa (14/07/2009)
 • Nghĩa công nặng hơn tình riêng (10/07/2009)
 • Mua xương ngựa (03/07/2009)
 • Hay dở đều do mình cả (24/06/2009)
 • Kéo lê đuôi mà đi (17/06/2009)
 • Làm nhà cỏ cũng đủ (10/06/2009)
 • Quan tài con (03/06/2009)
 • Chiếc thuyền đụng chiếc đò (27/05/2009)
 • Không chịu theo kẻ phản nghịch (20/05/2009)
Các tin khác
 • Vua tôi bàn việc (24/05/2010)
 • Cảm tình (10/05/2010)
 • Cách cư xử ở đời (21/04/2010)
 • Đạo vợ chồng (06/04/2010)
 • Cổ học tinh hoa: Hết lòng vì nước (20/01/2010)
 • Cổ học tinh hoa: Cáo mượn oai hổ (06/01/2010)
 • Lẽ sống chết (14/08/2009)
 • Muôn vật một loài (07/08/2009)
 • Rửa tai (31/07/2009)
 • Đám ma to (13/05/2009)

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Liêm, sỉ
Cách cư xử ở đời
Lẽ sống chết
Cổ học tinh hoa: Cáo mượn oai hổ
Đám ma to
Chiếc thuyền đụng chiếc đò
Vua tôi bàn việc
Cảm tình
Cách cư xử ở đời
Đạo vợ chồng
Cổ học tinh hoa: Hết lòng vì nước
Cổ học tinh hoa: Cáo mượn oai hổ
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang