19/12/2008 08:16:42 AM
Cổ học tinh hoa: Tu thân

Thấy người hay thì phải cố mà bắt chước thấy người dở thì phải tự xét xem có dở như thế không để mà sửa đổi. Chính mình có điều hay, thì phải cố mà giữ lấy chính mình có điều dở thì phải cố mà trừ đi. Người chê ta, mà chê phải, tức là thày ta người khen ta, mà khen phải, tức là bạn ta còn người nịnh hót ta lại là người cừu địch hại ta vậy.

Cho nên người quân tử trọng thầy, quý bạn và rất ghét cừu địch, thích điều phải mà không chán, nghe lời can mà biết răn... như thế dù muốn không hay cũng không được.

Kẻ tiểu nhân thì không thế. Cứ bậy mà lại ghét người chê mình; rất dở mà lại thích người khen mình; bụng dạ như hổ lang, ăn ở như cầm thú, mà thấy người ta không phục, lại không bằng lòng; thân với kẻ siểm nịnh, xa cách kẻ can ngăn, thấy người chính trực thì cười, thấy người trung tín thì chê. Như thế dù không muốn không dở cũng không được

(Tuân Tử)

Lời Bàn:

Cái đạo tu thân rút lại chỉ có theo điều hay, biết tránh điều dở. Mà muốn tới cái mục đích ấy, thì không những là tự mình phải xét mình lại còn phải xét cái cách người  ở với mình nữa. Đối với người, cần phải biết hai điều: Ai khen chê phải, khuyên răn hay thì phục, thì bắt chước; ai chiều lòng nịnh hót, thì tránh cho xa, coi như quân cừu địch. "Nên ưa người ta khuyên mình hơn người ta khen mình" có như thế thì mới tu thân được.

(Theo Cổ học tinh hoa của Nguyễn Văn Ngọc và Trần Lê Nhân. NXB Trẻ, 1992

 

 

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
 • Cổ học tinh hoa: Không quên được cái cũ (12/12/2008)
 • Cổ học tinh hoa: Gặp quỷ (05/12/2008)
 • Cổ học tinh hoa: Lợn mẹ giết lợn con (28/11/2008)
 • Việt sử giai thoại: Mong làm điều phải (21/11/2008)
 • Cổ học tinh hoa: Hai phải (14/11/2008)
 • Cổ học tinh hoa: Yêu nên tốt, ghét nên xấu (07/11/2008)
 • Cổ học tinh hoa: Khéo can được vua (31/10/2008)
 • Cổ học tinh hoa: Cậy người không bằng chắc ở mình (24/10/2008)
 • Cổ học tinh hoa: Đáng sợ gì hơn cả (17/10/2008)
 • Cổ học tinh hoa: Cách đâm hổ (10/10/2008)
Các tin khác
 • Vua tôi bàn việc (24/05/2010)
 • Cảm tình (10/05/2010)
 • Cách cư xử ở đời (21/04/2010)
 • Đạo vợ chồng (06/04/2010)
 • Cổ học tinh hoa: Hết lòng vì nước (20/01/2010)
 • Cổ học tinh hoa: Cáo mượn oai hổ (06/01/2010)
 • Lẽ sống chết (14/08/2009)
 • Muôn vật một loài (07/08/2009)
 • Rửa tai (31/07/2009)
 • Phẩm trật ông quan, phẩm giá con người (24/07/2009)

Video

Đóng góp của kiều bào trong công tác đối ngoại
Liêm, sỉ
Cách cư xử ở đời
Lẽ sống chết
Cổ học tinh hoa: Cáo mượn oai hổ
Đám ma to
Chiếc thuyền đụng chiếc đò
Vua tôi bàn việc
Cảm tình
Cách cư xử ở đời
Đạo vợ chồng
Cổ học tinh hoa: Hết lòng vì nước
Cổ học tinh hoa: Cáo mượn oai hổ
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang