30/04/2015 08:44:00 AM
Đại đoàn kết, hòa hợp dân tộc – mục tiêu cao cả và nguồn sức mạnh vô địch của Việt Nam

LTS: “Đoàn kết, hòa hợp, xóa bỏ hận thù vì tương lai tươi sáng của đất nước và dân tộc đã và đang là sức mạnh tổng hợp của dân tộc Việt Nam, như những lớp sóng trào dâng vượt qua mọi trở ngại, đưa đất nước Việt Nam tới những thành công”. Tạp chí Quê Hương xin trân trọng giới thiệu bài viết của ông Vũ Hồng Nam - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - nhân dịp kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015).

 Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu kiều bào tham dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc VN lần thứ VIII, tháng 9/2014  


Mỗi khi tháng Tư đến biết bao cảm xúc và niềm vui hân hoan lại ùa về trong lòng mỗi người dân đất Việt khi nhớ lại phút giây lịch sử 30 tháng Tư năm 1975 cả đất nước thống nhất, non sông thu về một mối.
Chiến tranh càng lùi xa càng khiến chúng ta thấm thía hơn về nỗi đau chia cắt của nhiều thế hệ người Việt cùng những mất mát, hy sinh to lớn mới có được ngày hôm nay. Để dân tộc Việt Nam mãi mãi được sống trong hòa bình và thịnh vượng, chúng ta khắc cốt ghi tâm bài học mang tính chân lý ngàn đời về đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam mang trong mình dòng máu Lạc Hồng không thể nào chia cắt. Suy ngẫm về sự kiện lịch sử 30/4/1975 càng làm cho khát vọng về đại đoàn kết, hòa hợp dân tộc trở nên mạnh mẽ hơn trong tâm thức của mọi người dân Việt Nam. Khát vọng đó phản ánh đậm nét truyền thống và đạo lý đại đoàn kết của dân tộc ta vốn được kết tinh và gìn giữ qua hàng ngàn năm lịch sử, trở thành sức mạnh vô địch giúp chiến thắng mọi thiên tai và địch họa, và ngày càng được chú trọng phát huy trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Hiểu rõ vai trò và sức mạnh của truyền thống ấy, nhất là khi đứng trước những nguy nan tưởng chừng như không thể vượt qua, Đảng và Nhà nước ta luôn coi đây là vấn đề sống còn, quyết định thành bại của cách mạng và phù hợp với nguyện vọng của đồng bào trong và ngoài nước. Trong bức trường thành vững chắc của khối đại đoàn kết dân tộc, người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) chiếm một vị trí chiến lược rất quan trọng và luôn được Đảng và Bác Hồ dành cho sự quan tâm đặc biệt. Trong thư chúc Tết kiều bào đầu năm 1946 - năm đầu tiên khi nước nhà vừa giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đánh giá cao tấm lòng yêu mến cố hương, luôn hướng về Tổ quốc của kiều bào và khẳng định: “Tổ quốc và Chính phủ cũng luôn luôn nhớ thương các đồng bào, như bố mẹ thương nhớ những người con đi vắng. Đó là nhân tâm thiên lý, đó là tình nghĩa một nhà như thế”.


 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 36, tháng 5/2014


Chính sự quan tâm đặc biệt này và tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh coi mọi người dân đất Việt ở trong nước hay ở ngoài nước đều là anh em ruột thịt đã đặt cơ sở cho việc hình thành các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta đối với kiều bào trong suốt thế kỷ 20 cho đến tận ngày nay. Trước sự quan tâm, động viên, và khuyến khích mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước ta, kiều bào với tinh thần tự tôn dân tộc, lòng yêu nước và tình cảm hướng về quê hương đã thực sự kề vai sát cánh với đồng bào trong nước trong những năm tháng gian khổ, nhưng hào hùng của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Kiều bào đã không tiếc máu xương và của cải, quyên góp gửi về trong nước gạo, tiền vàng, đưa con em về nước trực tiếp tham gia chiến đấu, góp phần quan trọng vào thắng lợi cuối cùng của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Trên mặt trận ngoại giao, kiều bào còn góp phần to lớn cho công cuộc vận động quốc tế ủng hộ nền độc lập của Việt Nam, đặc biệt là vận động nhân dân và chính giới các nước hình thành mặt trận nhân dân tiến bộ trên thế giới ủng hộ Việt Nam cho đến ngày toàn thắng.

Sau khi đất nước hoàn toàn thống nhất, bước vào thời kỳ mới, Đảng và Nhà nước ta kịp thời xác định các chủ trương, chính sách mới về đại đoàn kết, hòa hợp dân tộc, thể hiện rõ sự nhất quán và quan tâm to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong nước đối với đồng bào ta ở nước ngoài. Trong suốt những năm 80 và 90 của thế kỷ 20, nhiều Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị và Ban Bí thư, các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ…, đã được ban hành nhằm tạo thuận lợi cho kiều bào về nước thăm quê hương, gửi tiền, hàng về giúp đỡ thân nhân, du lịch, đầu tư, kinh doanh, cho thấy rõ mối quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với một bộ phận máu thịt của cộng đồng dân tộc Việt Nam.


 Kiều bào và chiến sĩ hải quân trên đảo Nam Yết (trong chuyến thăm Trường Sa của Đoàn kiều bào do Ủy ban Nhà nước về NVNONN tổ chức, tháng 4/2012) 


Cùng với công cuộc Đổi mới và trên cơ sở tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết
08-NQ/TW của Bộ Chính trị về chính sách và công tác đối với NVNONN, ngày 26/3/2004, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 36/NQ-TW về công tác đối với NVNONN. Nghị quyết có tầm quan trọng đặc biệt, mang tính toàn diện, cơ bản và lâu dài, thể hiện tư duy đổi mới của Đảng và Nhà nước ta đối với công tác kiều bào và là kim chỉ nam cho hành động của cả hệ thống chính trị. Nghị quyết chỉ rõ vai trò, vị trí và tầm quan trọng của kiều bào trong khối đại đoàn kết dân tộc khi khẳng định “Người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nước ta với các nước”, đồng thời coi công tác đối với NVNONN “là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị và của toàn dân”. Cơ sở, mục tiêu, con đường và cách thức thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc cũng được xác định hết sức rõ ràng: “Cơ sở của sự đoàn kết là ý thức dân tộc và lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và mục tiêu chung của mọi người Việt Nam là giữ vững nền độc lập dân tộc, thống nhất của Tổ quốc, làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” “Mọi người Việt Nam, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, nguồn gốc xuất thân, địa vị xã hội, lý do ra nước ngoài, mong muốn góp phần thực hiện mục tiêu trên đều được tập hợp trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc”. Đáp ứng kịp thời những đòi hỏi của tình hình mới và với những nội dung hết sức hợp với lòng dân, Nghị quyết được đồng bào trong nước và đại đa số kiều bào ta ở nước ngoài đồng tình, hưởng ứng và thực hiện.


 Đoàn báo chí kiều bào thăm báo Sài Gòn Giải phóng trong khuôn khổ Hội thảo “Bảo tồn bản sắc văn hoá dân tộc, giữ gìn tiếng Việt”, tháng 9/2011  


Đến Đại hội Đảng lần thứ XI, những quan điểm cơ bản của Nghị quyết 36, được chứng minh hết sức sinh động trong thực tiễn, một lần nữa được khẳng định lại trong các văn kiện của Đại hội, làm cơ sở cho sự thống nhất về tư tưởng, tổ chức và hành động và được thể chế hóa trong Hiến pháp năm 2013. Điều này đã tạo cơ sở chính trị và pháp lý vững chắc cho sự nghiệp đại đoàn kết, tập hợp đồng bào cả trong và ngoài nước cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa Việt Nam vượt qua mọi thách thức, trường tồn và không ngừng phát triển.

Trong hơn 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 36, với nỗ lực và quyết tâm cao của các cấp, các ngành và các địa phương, việc phát huy sức mạnh của kiều bào trong khối đại đoàn kết dân tộc vì sự nghiệp chung đã thu được những thành quả quan trọng. Nhiều chính sách mới mang tính đột phá và thông thoáng, cơ bản xóa bỏ các rào cản phân biệt giữa đồng bào trong nước và ngoài nước, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích thiết thân của kiều bào trên các vấn đề quốc tịch, đất đai, nhà ở, miễn thị thực, đầu tư, ngoại hối, cư trú, hồi hương…, tạo sự phấn khởi, tin tưởng trong cộng đồng NVNONN ở tất cả các địa bàn, tăng thêm mối liên kết, gắn bó ruột thịt của kiều bào với đất nước, đưa nhận thức NVNONN là “bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam” ngày càng đi vào thực tế cuộc sống.


 Đại diện Hội Phật tử Việt Nam tại CH Séc trao tiền ủng hộ cho quân, dân đảo Sinh Tồn (trong chuyến thăm Trường Sa của Đoàn kiều bào do Ủy ban Nhà nước về NVNONN tổ chức, tháng 4/2013) 


Bên cạnh đó, các hoạt động lớn dành cho kiều bào diễn ra ngày một thường xuyên với nhiều hình thức, nội dung phong phú, tạo mọi điều kiện để kiều bào tham gia các sự kiện chính trị, xã hội lớn của đất nước, gắn bó với cội nguồn, khơi dậy truyền thống yêu nước và lòng tự hào dân tộc, được nhiều thế hệ kiều bào ở khắp các địa bàn sôi nổi hưởng ứng. Kiều bào được tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ X và XI, dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 2013 và Luật Quốc tịch năm 2008…; nhiều ý kiến phản biện tâm huyết và có giá trị khoa học thực tiễn của trí thức kiều bào về các vấn đề lớn liên quan đến kinh tế-xã hội, chủ quyền lãnh thổ và quốc kế dân sinh được chuyển tới Lãnh đạo cấp cao và các cấp có thẩm quyền. Đại biểu kiều bào tiêu biểu được tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc các địa phương. Nhiều hoạt động phát huy nguồn lực tri thức, kinh tế của kiều bào được tiến hành thường xuyên như hỗ trợ các nhà khoa học, trí thức người Việt về nước làm việc, tổ chức các hội thảo chuyên ngành tại Việt Nam; tổ chức nhiều chương trình gặp gỡ, giao lưu doanh nhân trong và ngoài nước…


 Doanh nhân kiều bào tiêu biểu được Bộ Công Thương vinh danh tại Hội nghị chuyên đề “Doanh nhân kiều bào vì tương lai cộng đồng và đất nước” trong khuôn khổ Hội nghị NVNONN lần thứ hai, tháng 9/2012


Thấu hiểu những nỗi vất vả “đoạn trường” của kiều bào trong cuộc mưu sinh ở xứ người, bảo hộ và hỗ trợ NVNONN ngày càng trở thành một nội dung quan trọng trong các hoạt động đối ngoại của các cấp lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Chúng ta đã chủ động và kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của bà con, nhất là trong những thời điểm cộng đồng gặp nhiều khó khăn; quan tâm đặc biệt những địa bàn kiều bào chưa có được cuộc sống ổn định. Bên cạnh đó, chúng ta đẩy mạnh hướng dẫn, hỗ trợ các hội đoàn nhằm xây dựng cộng đồng đoàn kết, vững mạnh, tương thân tương ái, đùm bọc lẫn nhau trong cuộc sống và hướng về quê hương. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật nhằm đáp ứng đời sống tinh thần của kiều bào được tổ chức thường xuyên hơn đi kèm với việc hỗ trợ các trung tâm văn hóa của cộng đồng một cách hiệu quả; nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng của cộng đồng được quan tâm thích đáng. Thế hệ trẻ kiều bào - tương lai của cộng đồng và của cả dân tộc được quan tâm đặc biệt với nhiều hoạt động thường xuyên, liên tục hướng về cội nguồn để nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc và tình cảm gắn bó, yêu mến quê hương. Để giữ gìn tiếng Việt cho thế hệ trẻ và cho cả cộng đồng, công tác tiếng Việt được đẩy mạnh thông qua nhiều hoạt động phong phú, thiết thực như cử giáo viên, cung cấp trang thiết bị, sách giáo khoa, hỗ trợ xây dựng trường lớp, tổ chức các khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt… Trước những khát khao của kiều bào muốn biết những đổi thay về mọi mặt ở quê nhà, bằng nhiều kênh và các chương trình truyền thông, thông tin phong phú, hấp dẫn dành riêng cho kiều bào, chúng ta giúp cộng đồng NVNONN thường xuyên được cập nhật những thông tin chính xác, kịp thời, khách quan về tình hình mọi mặt của đất nước, nhất là những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, tình hình biển đảo, biên giới, lãnh thổ, phát huy dân chủ, đảm bảo quyền con người, tự do tôn giáo… giải tỏa những tâm tư, băn khoăn thắc mắc của cộng đồng.


 Đoàn người Việt tại Bỉ phản đối việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của VN nhuộm đỏ quảng trường Robert Schumann trước trụ sở Ủy ban châu Âu tại Bỉ, tháng 5/2014


Có cuộc chiến tranh nào mà không có chia ly kẻ đi, người ở? Sau ngày thống nhất đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng vấn đề hòa hợp, hòa giải dân tộc để tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, khép lại nỗi đau quá khứ. Trên cơ sở lấy lợi ích dân tộc làm điểm tương đồng, chúng ta đã chủ động mở rộng tiếp xúc cả với những người còn có định kiến, mặc cảm với Nhà nước và chế độ; tạo điều kiện để những người đã phục vụ trong chế độ cũ, những người hoạt động tôn giáo, văn hóa - nghệ thuật, xã hội… có tinh thần dân tộc được trở về quê hương. Bên cạnh đó, Đảng và Nhà nước ta cũng đã quan tâm giải quyết một số vấn đề do lịch sử để lại như dân sự hóa nghĩa trang Bình An (tỉnh Bình Dương); giúp bà con tìm kiếm, cải táng hài cốt những người thân chết trong thời gian cải tạo… Tất cả các hoạt động này đã tác động tích cực đến cộng đồng cũng như dư luận trong và ngoài nước, bà con dần hiểu hơn, tin tưởng hơn vào chính sách của Nhà nước ta. Xu thế đồng thuận và ủng hộ công cuộc phát triển đất nước ngày càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết, trở thành nguyện vọng chung của hầu hết người Việt Nam yêu nước. Bất cứ ai cũng có quyền về quê hương đất mẹ để thăm lại cố hương, nhớ lại tuổi thơ yên bình, gặp lại người thân, thắp nén nhang cho người thân đã khuất, không có gì cản trở những ý nguyện tốt đẹp của bất cứ ai đối với đất nước mình.

Cùng với việc thực hiện những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đại đoàn kết dân tộc trong công tác đối với NVNONN, truyền thống tốt đẹp gắn bó với quê hương của kiều bào ngày càng được phát huy với nhiều biểu hiện sinh động như các nghĩa cử giúp đỡ nhân dân trong nước khi gặp thiên tai, dịch bệnh, cùng lên tiếng và kề vai, sát cánh với đồng bào trong nước trước các diễn biến, nguy cơ xâm phạm chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trên Biển Đông, tích cực đầu tư về nước nhằm “ích nước, lợi nhà”, về nước tham gia nghiên cứu, giảng dạy, hợp tác khoa học… Số lượng NVNONN về nước thăm thân, du lịch, làm ăn, đầu tư, kinh doanh, hoạt động nhân đạo, từ thiện… ngày càng tăng, luôn duy trì ở mức 400.000-500.000 lượt người trong suốt một thập kỷ qua. Hàng năm có khoảng 300 lượt trí thức về nước hợp tác, nghiên cứu khoa học, giảng dạy, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng đất nướcHiện có trên 3.600 doanh nghiệp có số vốn đăng ký kinh doanh và vốn đóng góp của kiều bào khoảng 8,6 tỷ USD. 

Sau 40 năm hòa bình, thống nhất, sự đoàn kết, gắn bó và nỗ lực phấn đấu quên mình của tất cả mọi người dân đất Việt trong và ngoài nước đã đem lại những thành công rất đỗi tự hào, đưa nước ta tiến những bước dài trên con đường phát triển. Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu bị tàn phá trong chiến tranh, nay Việt Nam đã thoát khỏi nỗi ám ảnh của đói nghèo, trở thành nước có thu nhập trung bình và quyết tâm đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa. Từ một nước bị bao vây, cô lập, nay chúng ta đã có quan hệ ngoại giao với 187 quốc gia, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế và có uy tín cao trong khu vực và thế giới. Cùng với thế đi lên và sự phát triển của đất nước, Đảng, Nhà nước và nhân dân trong nước cũng hết sức vui mừng trước sự lớn mạnh của cộng đồng NVNONN từ 2,7 triệu người năm 2004 nay lên đến 4,5 triệu người sinh sống tại 109 quốc gia và vùng lãnh thổ, ngày càng có cuộc sống ổn định và thành đạt, được xã hội sở tại ghi nhận và đánh giá cao trước những đóng góp của cộng đồng người Việt.


 Nhiều kiều bào về nước đầu tư thành công. Ảnh: Dây chuyền sản xuất tại một trong các nhà máy SX tại VN của Tập đoàn thời trang New World Fashion của Việt kiều Anh


Có được những thành công đó là nhờ phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc giúp chúng ta kiên định và tự tin trên con đường dựng xây đất nước trong thời gian tới. Trong bối cảnh
Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với thế giới, những thời cơ, thuận lợi to lớn cùng những thách thức không kém phần gay gắt, quyết liệt càng đòi hỏi chúng ta phải củng cố và phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết dân tộc cả trong và ngoài nước. Đây không chỉ là xu hướng tất yếu mà còn là ý chí, nguyện vọng của toàn dân tộc mong muốn có được một Việt Nam dân giàu nước mạnh, ngày càng cường thịnh và sánh vai với các cường quốc năm châu. Để thực hiện thành công mục tiêu cao cả đó, chúng ta cần nắm chắc tư duy đổi mới về đại đoàn kết dân tộc và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đã được đề ra trong Nghị quyết 36. Trên tinh thần đó, chúng ta cần tiếp tục bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật liên quan đến NVNONN, xóa bỏ hết mọi rào cản, vướng mắc đối với kiều bào; hoan nghênh và tiếp tục tạo mọi điều kiện cho tất cả NVNONN trở về đóng góp xây dựng quê hương đất nước. Nuôi dưỡng văn hóa và tiếng Việt cho cộng đồng NVNONN là hai nhiệm vụ quan trọng của Đảng, Nhà nước giao phó cho các bộ, ngành, địa phương. Để phát huy thế mạnh của cộng đồng trong phát triển đất nước, cần có cơ chế đột phá trong thu hút chất xám của chuyên gia, trí thức kiều bào tham gia xây dựng đất nước; tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho bà con khi về nước làm ăn, sinh sống, định cư và đầu tư, kinh doanh; động viên kịp thời và khuyến khích kiều bào đóng góp cho đất nước trong phạm vi khả năng của mình bằng nhiều hình thức khác nhau. Bên cạnh đó, công tác vận động, tập hợp kiều bào cần đổi mới cả về nội dung và hình thức, phù hợp với từng nhóm đối tượng kiều bào, để cộng đồng NVNONN ngày một vững mạnh, thành đạt và hướng về quê hương, đất nước.

Nhìn lại chặng đường đã qua sau 40 năm thống nhất đất nước, có thể thấy Đảng, Nhà nước và nhân dân trong nước luôn trân trọng những tình cảm quý báu hướng về quê hương đất nước của kiều bào và luôn coi toàn thể đồng bào ở xa Tổ quốc là bộ phận máu thịt của cộng đồng dân tộc Việt Nam; quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất để bà con phát triển, thành đạt, trân trọng mọi đóng góp của bà con cho đất nước. Với đường lối đúng đắn đó, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng việc thực hiện chính sách đại đoàn kết, hòa hợp dân tộc đối với NVNONN sẽ tiếp tục đạt được những bước tiến vượt bậc, góp phần xứng đáng vào thành tựu chung của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đoàn kết, hòa hợp, xóa bỏ hận thù vì tương lai tươi sáng của đất nước và dân tộc đã và đang là sức mạnh tổng hợp của dân tộc Việt Nam, như những lớp sóng trào dâng vượt qua mọi trở ngại, đưa đất nước Việt Nam tới những thành công./.

Vũ Hồng Nam
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao
Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Khai mạc Trại hè Việt Nam 2018
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV: Giữ nguyên cơ cấu tổ chức Chính phủ
Đảm bảo chăm sóc y tế, an toàn sức khỏe người nước ngoài ở Việt Nam
Toàn văn bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Thủ tướng chỉ đạo thành lập 7 “Tổ công tác đặc biệt” phòng, chống COVID-19 tại TPHCM
Toàn văn bài phát biểu nhậm chức của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội
Ông Phạm Minh Chính giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026
Nghị trường nóng với thảo luận về các đại dự án thua lỗ, gây lãng phí
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội
Ông Nguyễn Xuân Phúc trúng cử chức vụ Chủ tịch nước
Quốc hội tiến hành quy trình bầu Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang