03/04/2012 09:27:20 AM
Kế hoạch hoạt động năm 2012 của Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC

Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính (Hội đồng) vừa ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2012 và phân công thành viên tham gia Ban Công tác của Hội đồng này.

Theo Kế hoạch, từ tháng 1 đến tháng 12/2012, Hội đồng sẽ tiếp nhận, tổng hợp phản ánh, kiến nghị của cá nhân, đơn vị thành viên thuộc tổ chức do thành viên Hội đồng đại diện; tổ chức hội thảo để thu thập các phản ánh, kiến nghị theo chủ đề; lấy ý kiến về các phương án cải cách quy định hành chính...

Từ tháng 1 đến tháng 2, Hội đồng đã xác định những thủ tục hoặc nhóm thủ tục hành chính cần ưu tiên nghiên cứu, rà soát, đơn giản hóa trong năm 2012.

Trong tháng 3, 4/2012, Hội đồng thành lập nhóm công tác theo lĩnh vực nghiên cứu và phân công chủ trì nghiên cứu cho từng đơn vị thành viên Hội đồng.

Với việc giám sát, đánh giá công tác kiểm soát thủ tục hành chính, từ tháng 3 đến tháng 12/2012, Hội đồng sẽ tổ chức 1-2 đợt khảo sát (sử dụng phiếu khảo sát) tình hình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương.

Cũng từ tháng 3 đến tháng 9/2012, Hội đồng sẽ tổ chức 1-2 đoàn công tác làm việc với một số bộ, ngành, địa phương về kết quả thực thi phương án đơn giản hóa đã được phê duyệt theo Đề án 30 và tình hình thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, từ tháng 1 đến tháng 6/2012, Hội đồng sẽ tiếp tục phối hợp với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính tổ chức cuộc thi “Chung tay cải cách thủ tục hành chính”.

Trong suốt năm 2012, Hội đồng sẽ tổ chức các sự kiện truyền thông để cập nhật kết quả cải cách và giới thiệu các phương pháp triển khai cải cách tới cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Đồng thời, thiết lập và duy trì diễn đàn trao đổi thông tin của Hội đồng trên trang tin điện tử www.thutuchanhchinh.vn.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên Hội đồng trong việc trao đổi, tổ chức công việc nhằm hoàn thành các trách nhiệm quy định tại Quy chế làm việc của Hội đồng, Hội đồng được chia thành 5 Ban công tác bao gồm: Ban công tác Truyền thông; Ban công tác giám sát, đánh giá; Ban công tác cải cách thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kinh tế; Ban công tác cải cách thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xã hội; Ban công tác huy động nguồn lực hỗ trợ.

Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính có chức năng tư vấn, hỗ trợ cho Văn phòng Chính phủ trong việc đề xuất các sáng kiến cải cách thủ tục hành chính, tổ chức kiểm soát thủ tục hành chính và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính trong phạm vi cả nước (Quyết định số 539/QĐ-VPCP ngày 10/5/2011 của Văn phòng Chính phủ).

(Theo chinhphu.vn)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 169/NQ-CP của Chính phủ về công tác NVNONN trong tình hình mới, ngày 29/6/2022
Trung tướng Tô Thường, Tổng cục trưởng tổng cục Cảnh sát QLHC về TTATXH: Nhìn bằng ánh mắt thân thiện, sẽ thấy người dân gần gũi với mình
Niêm yết công khai thủ tục hành chính
Thực hiện công khai, minh bạch thủ tục hành chính để phục vụ người dân tốt hơn
Niêm yết công khai, minh bạch các thủ tục hành chính
Hiến kế cải cách thủ tục hành chính
Cải cách thủ tục hành chính, khâu đột phá để phát triển
Bộ Tư pháp và Hải Phòng giữ ngôi quán quân Chỉ số cải cách hành chính
Tháo gỡ "điểm nghẽn" để phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số
Bộ Y tế giải quyết vướng mắc về khai báo y tế trước khi xuất nhập cảnh
Kiểm soát chặt việc ban hành văn bản QPPL quy định thủ tục hành chính
Kết luận của Thủ tướng tại Phiên họp thứ nhất BCĐ Cải cách hành chính
Phê duyệt thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang