09/11/2012 03:12:48 PM
Chuyển Cục Kiểm soát thủ tục hành chính sang Bộ Tư pháp

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định 1668/QĐ-TTg chuyển nhiệm vụ và bộ máy tổ chức của Cục kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng Chính phủ sang Bộ Tư pháp.

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, chuyển chức năng, nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính và chuyển nguyên trạng tổ chức, biên chế công chức làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính được quy định tại Quyết định 74/2010/QĐ-TTg từ Văn phòng Chính phủ sang Bộ Từ pháp kể từ ngày 19/11/2012.

Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp bàn giao, chuyển Cục Kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng Chính phủ sang Bộ Tư pháp.

Các công việc bàn giao giữa 2 cơ quan bao gồm: 1- Biên chế công chức của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính; 2- Tài sản, trang thiết bị, hồ sơ, chứng từ và các tài liệu liên quan đến tình hình tài chính, tài sản của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính; 3- Hồ sơ, tài liệu liên quan đến chức năng, nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính đang thực hiện; 4- Dự án "Hỗ trợ kỹ thuật để tăng cường năng lực cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh" đang giao cho Cục Kiểm soát thủ tục hành chính tổ chức thực hiện.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp, trong đó bổ sung chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về kiểm soát thủ tục hành chính và bổ sung tổ chức bộ máy của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính vào cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.

Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm bảo đảm kinh phí hoạt động cho Cục Kiểm soát thủ tục hành chính từ ngày 1/1/2013.

Bộ Tài chính có trách nhiệm điều chuyển và phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2013 của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng Chính phủ sang Bộ Tư pháp.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo các quy định hiện hành cho đến khi có quyết định mới của Cơ quan có thẩm quyền quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục.

Hoàng Diên (chinhphu.vn)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 169/NQ-CP của Chính phủ về công tác NVNONN trong tình hình mới, ngày 29/6/2022
Trung tướng Tô Thường, Tổng cục trưởng tổng cục Cảnh sát QLHC về TTATXH: Nhìn bằng ánh mắt thân thiện, sẽ thấy người dân gần gũi với mình
Niêm yết công khai thủ tục hành chính
Thực hiện công khai, minh bạch thủ tục hành chính để phục vụ người dân tốt hơn
Niêm yết công khai, minh bạch các thủ tục hành chính
Hiến kế cải cách thủ tục hành chính
Cải cách thủ tục hành chính, khâu đột phá để phát triển
Bộ Tư pháp và Hải Phòng giữ ngôi quán quân Chỉ số cải cách hành chính
Tháo gỡ "điểm nghẽn" để phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số
Bộ Y tế giải quyết vướng mắc về khai báo y tế trước khi xuất nhập cảnh
Kiểm soát chặt việc ban hành văn bản QPPL quy định thủ tục hành chính
Kết luận của Thủ tướng tại Phiên họp thứ nhất BCĐ Cải cách hành chính
Phê duyệt thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang