10/10/2012 07:54:47 AM
Bộ Tư pháp làm thường trực Hội đồng tư vấn cải cách TTHC

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã giao Bộ Tư pháp làm thường trực Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính. Bộ Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định kiện toàn Hội đồng.

Đồng thời, Thủ tướng cũng giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ nghiên cứu sửa đổi các văn bản pháp luật có liên quan về vấn đề chủ trì thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính để đảm bảo tính ổn định, tránh gián đoạn trong thực hiện.

Đối với việc rà soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2012 theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 5/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ được giao chủ trì thực hiện tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện phương án gửi Bộ Tư pháp thẩm định trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước ngày 31/12/2012 và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

Đối với việc rà soát theo kế hoạch hàng năm, các địa phương gửi kết quả rà soát về Bộ Tư pháp và các bộ, ngành theo phạm vi quản lý. Dựa trên kết quả rà soát của địa phương và kết quả rà soát hàng năm của Bộ, ngành, các Bộ, ngành theo phạm vi quản lý có trách nhiệm nghiên cứu, tổng hợp, xem xét xử lý theo thẩm quyền hoặc gửi Bộ Tư pháp thẩm định trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đối với phương án, sáng kiến không thuộc thẩm quyền xử lý.

 Xét đề nghị của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý chuyển nhiệm vụ, bộ máy tổ chức làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng Chính phủ về Bộ Tư pháp. Thời gian tới, Bộ Tư pháp sẽ trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 93/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 trong đó bổ sung Cục Kiểm soát thủ tục hành chính vào cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.

(Theo chinhphu.vn)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 169/NQ-CP của Chính phủ về công tác NVNONN trong tình hình mới, ngày 29/6/2022
Kiện toàn Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng
Kiện toàn Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng
Thủ tướng: Hướng tới thực hiện dịch vụ công theo phương thức “3 không"
Thủ tướng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về cải cách hành chính
Bộ Tư pháp và Hải Phòng giữ ngôi quán quân Chỉ số cải cách hành chính
Tháo gỡ "điểm nghẽn" để phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số
Bộ Y tế giải quyết vướng mắc về khai báo y tế trước khi xuất nhập cảnh
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang