23/10/2012 03:17:02 PM
Bộ Tư pháp chủ trì triển khai nội dung cải cách thủ tục hành chính

Trong thời gian chờ sửa đổi Nghị quyết số 30c/NQ-CP ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp chủ động chủ trì triển khai nội dung cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm tiếp nối công việc, tránh gián đoạn.

Việc sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 đã được Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ  trình Chính phủ trong quý I/2013.

Nội dung sửa đổi Nghị quyết số 30c/NQ-CP là theo hướng giao Bộ Tư pháp chủ trì thực hiện một số nhiệm vụ sau: Triển khai nội dung cải cách thủ tục hành chính; xây dựng và hướng dẫn thực hiện phương pháp tính chi phí thực hiện thủ tục hành chính; việc hợp tác với các tổ chức quốc tế trong việc cải cách quy định hành chính; Đề án xây dựng công cụ đánh giá tác động thủ tục hành chính và phương pháp tính chi phí thực hiện thủ tục hành chính.

Một số nhiệm vụ trên theo Nghị quyết 30c là do Văn phòng Chính phủ thực hiện. Tuy nhiên, như Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đã đưa tin, xét đề nghị của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý chuyển nhiệm vụ, bộ máy tổ chức làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng Chính phủ về Bộ Tư pháp.

Cũng trên tinh thần này, Bộ Tư pháp sẽ có trách nhiệm tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính tại các Bộ, ngành, địa phương.

Thủ tướng cũng yêu cầu phải đăng tải kịp thời trên trang tin điện tử của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính và Cổng Thông tin điện tử Chính phủ thông tin về những bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt hoặc không tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính cải cách thủ tục hành chính.

Thời gian tới, Bộ Tư pháp sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc nâng cao cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính để phục vụ tốt hơn nhu cầu tìm kiếm, tra cứu thông tin về thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính là hệ thống thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản pháp luật quy định về thủ tục hành chính liên quan đến cá nhân và tổ chức được thiết lập trên cơ sở các Quyết định công bố thủ tục hành chính hoặc thủ tục giải quyết công việc của các Bộ, ngành và 63 địa phương.

Mục tiêu chính của cơ sở dữ liệu nhằm cung cấp một địa điểm duy nhất để người sử dụng có thể tìm kiếm các thủ tục hành chính quan tâm. Cơ sở dữ liệu sẽ tăng cường khả năng tiếp cận thông tin về các quy định, tăng tính minh bạch của hệ thống thể chế và thiết lập một cơ sở lịch sử về hệ thống thủ tục hành chính.

Được biết, trong quý I/2012 đã kiểm soát chất lượng và cập nhật 7.459 thủ tục hành chính vào cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và công khai trên mạng internet.

Quốc Hà (Chinhphu)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Thay đổi nhân sự Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính của Chính phủ
Thay đổi nhân sự Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính của Chính phủ
Thủ tướng: Cần chấm dứt tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm
Thay thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Chính phủ
Thay đổi 2 thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
Thủ tướng chủ trì phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo cải cách hành chính
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang