22/04/2005 03:01:18 PM
Ca dao về thời tiết

Sấm động, gió tan

***

Chớp đông nhay nháy, gà gáy thì mưa

Tháng ba mưa đám, tháng tám mưa cơn.

Gió heo may, chẳng mưa dầm thì bão giật.

***

Tháng bảy kiến đàn đại hàn hồng thuỷ.

***

Lạy ông nắng lên

Cho trẻ nó chơi,

Cho già bắt rận,

Cho tôi đi cày.

***

Ếch kêu uôm uôm, ao chuôm đầy nước.

***

Tháng bảy heo may, chuồn chuồn bay thì bão

 

***

Mồng chín tháng chín có mưa,

Thì con sắm sửa cày bừa làm ăn.

Mồng chín tháng chín không mưa,

Thì con bán cả cày bừa đi buôn.

***

Đêm trời tang, trăng sao không tỏ,

Ấy là điềm mưa gió tới nơi.

Đêm nào sao sáng xanh trời,

Ấy là nắng ráo yên vui suốt ngày.

Những ai chăm việc cấy cầy,

Điềm trời trông đó, liệu xoay việc làm.

Nhiều chống càng tốt, nhiều cột càng bền

***

Kiến đen tha trứng lên cao,

Thế nào cũng có mưa rào rất to.

***

***

Mồng bốn cá đi ăn thề,

Mồng tám cá về cá vượt vũ môn.

 

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Các tin khác

Video

Đóng góp của kiều bào trong công tác đối ngoại
Ba mươi sáu phố phường Hà Nội
Ca dao tục ngữ về văn hóa ứng xử (phần 1)
Ca dao về tinh thần tương trợ lẫn nhau
Ca dao về học trò
Ca dao về tình yêu đôi lứa
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang