04/11/2005 12:07:05 AM
Ca dao tục ngữ về từ Hai

Hai đứa mình đứng cũng bằng vai

Người ngoài không biết tưởng hai vợ chồng

Hai đứa mình đành, phụ mẫu cũng đành

Phụ mẫu đâu nỡ dứt duyên lành của con!

 

Hai đứa mình giống như cây cau

Anh bẹ, em bẹ nương nhau sống đời

Anh đừng thấy khó đối dời

Tiền tài phấn thổ, nhân ngãi đời thiên kim

Hai đứa mình hòa phụ mẫu không hòa

Như tô nước lạnh pha trà sao ra ?

 

Hai đứa mình mà đặng gần kề

Trăm năm một dạ nguyền thề không xa

Nhìn chàng dòng lệ nhỏ sa

Xa mình cũng bởi mẹ cha la rầy

Vì ai xui khiến nỗi nầy trời ơi

 

Hai (Đôi) tay cầm hai (đôi) quả hồng

Quả chát phần chồng, quả ngọt phần trai

Đêm nằm vuốt bụng thở dài

Thương chồng thì ít thương trai thì nhiều

 

Hai bàn tay trắng

Hai bên bên liễu bên đào

Mặc tình ý bạn, thương bên nào thì thương

 

Hai bên nhắm những cân phân

Lòng anh muốn cỡi một lần cả hai

Hai hàng nước mắt nhỏ xuống sân đông

Thương người bạn cũ, người không thấy người

 

Hai mươi giấc tốt Hăm mốt nửa đêm.

Hai mươi mốt Lê Lai Hai mươi hai Lê Lợi

Hai mắt đổ dồn lại một

Hai mặt một lời

Hai bên vai vác

 

 

Hai má có hai đồng tiền

Càng nom càng đẹp, càng nhìn càng ưa 

Hai má nàng trắng phau phau

Răng đen nhưng nhức như màu hạt dưạ

Hỏi nàng đã có chồng chưa

Hay nàng chưa có thì vừa đôi tả

 

Hai mươi hai mốt chẳng chầy

Của cao bằng núi không tày sớm con.

Của cao bằng núi bằng non

Không bằng sớm vợ sớm con lúc này

 

Hai nách cô thơm như ổ chuột chù

Mắt thì gián nhắm lại gù lưng tôm

 

Hai ta ăn một quả cau

Dối thầy, dối mẹ ăn sau bóng đèn

Hai ta ăn một quả hồng

Giấu cha, giấu mẹ, giấu chồng mà ăn

Hai ta đang nhớ đang thương

Ai về phân quế rẽ hương cho đanh

 

 

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Ca dao về lao động sản xuất
Ca dao về tình cảm vợ chồng
Ca dao tục ngữ về hôn nhân gia đình
Ca dao về lao động sản xuất
Ca dao về tình cảm vợ chồng
Ca dao về thời tiết
Ca dao tục ngữ về hôn nhân gia đình
Tục ngữ ca dao về đạo hiếu
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang