30/12/2005 02:15:34 PM
Ca dao tục ngữ về chuyện buôn bán

Buôn đầu chợ bán cuối chợ

Buôn buồn bán cho đĩ dại

Buôn buồn bán cho thằng ngây

Buôn cạn gặp năm hồng thủy

 

Buôn chín bán mười

Buôn có bạn bán có phường

Buôn danh bán tiếng

Buôn gặp chầu câu gặp chỗ

 

Buôn gánh bán bưng

Buôn gian bán lận

Buôn hương bán phấn

Buôn một lãi mười

Buôn may bán đắt 

Buôn ngược bán xuôi

Buôn Ngô buôn tàu không giàu bằng hà tiện

 

Buôn quan tám bán quan tư

Lạy tiên sư, lời tư tiền

Buôn quan tám bán quan tư

Ông Thánh sư, được lãi tư tiền

 

Buôn sống bán chết

Buôn tảo bán tần

Buôn tần bán Sở

 

Buôn tận gốc bán tận ngọn

Buôn tàu buôn bè không bằng ăn dè hà tiện

Buôn tàu buôn bè không bằng ăn dè lỗ miệng

Buôn thất nghiệp ăn quan viên (đãi quan viên)

 

Buôn thần bán thánh

Buôn thua bán lỗ

Buôn thúng bán bưng

Buôn thúng bán mẹt

Buôn thuyền buôn vã chẳng đã hà tiện

Buôn trầm bán hương

Buôn tranh bán cướp

Buôn vườn tạo ngõ

Khéo tay nắng nỏ bán cả ngõ lẫn vườn

Buôn vạn bán nghìn

 

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Ca dao về lao động sản xuất
Ca dao về tình cảm vợ chồng
Ca dao tục ngữ về hôn nhân gia đình
Ca dao về lao động sản xuất
Ca dao về tình cảm vợ chồng
Ca dao về thời tiết
Ca dao tục ngữ về hôn nhân gia đình
Tục ngữ ca dao về đạo hiếu
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang