20/04/2007 09:18:23 AM
Ca dao tục ngữ chủ đề về lòng hiếu thảo (phần 10)

Một lo nhớ phượng nhớ loan
Hai lo con gái đang xoan lỡ thì.
Ba lo phụ mẫu một bề
Bốn lo em chửa lấy gì được yên.
Năm lo em hãy còn phiền
Sáu lo em chửa được yên cửa nhà.
Bảy lo em lấy chồng xa
Tám lo em để mẹ già anh nuôị
Chín lo đồng đất nước người
Mười lo đi ngược về xuôi một mình.

Một người làm nên, cả họ được cậy,
Một người làm bậy, cả họ mất nhờ.

Một người làm xấu, cả bậu mang dơ.

 

Mình hòa phụ mẫu không hòa
Căn duyên đã vậy hay là dứt đi 

Muốn cho gần bến, gần thuyền
Gần cha gần mẹ, mà duyên không gần.

Nước chảy ra thương cha nhớ mẹ
Nước chảy vào thương mẹ nhớ cha

Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa
Miệng nhai cơm bún, lưỡi lừa cá xương

Ngày nào em bé cỏn con,
Bây giờ em đã lớn khôn thế này.
Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy,
Nghĩ sao cho bõ, những ngày ước ao.

Ngó đâu ngó đó thì vui
Ngó về phụ mẫu bùi ngùi nhớ thương

 

Ngó lên Hòn Kẽm Đá Dừng
Thương cha nhớ mẹ quá chừng bạn ơi

 

Ngó lên ngọn núi Ba Non
Công cha nghĩa mẹ, làm con phải đền.

 

Ngó lên ngó xuống chẳng vui
Ngó về quê mẹ ngậm ngùi nhớ thương.

 

Ngó lên ngó xuống thì vui
Ngó về quê mẹ ngùi ngùi nhớ thương.

Ngó lên nhang tắt đèn mờ
Mẫu thân đâu vắng bàn thờ lạnh tanh

 

Ngó lên rừng thấy cặp cu đương (đang) đá
Ngó về Rạch Giá thấy cặp cá đương (đang) đua
Anh về lập miếu thờ vua
Lập trang thờ mẹ, lập chùa thờ cha

Ngó lên tàng cây thấy cặp cu trốn nắng
Ngó ra ngoài ruộng thấy đôi cò trắng bay xa
Đi về lập miễu thờ cha
Cất chùa thờ mẹ, lập trang thờ bà

 

 

 

 

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Ca dao về lao động sản xuất
Ca dao về tình cảm vợ chồng
Ca dao tục ngữ về hôn nhân gia đình
Ca dao về lao động sản xuất
Ca dao về tình cảm vợ chồng
Ca dao về thời tiết
Ca dao tục ngữ về hôn nhân gia đình
Tục ngữ ca dao về đạo hiếu
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang