Giải thích thành ngữ - tục ngữ

Câu thành ngữ ý nói về việc lo liệu cho mình chẳng xong lại còn ôm đồm, cáng đáng cho người khác.

Ông Tơ bà Nguyệt

22/02/2013 08:23

Thành ngữ chỉ những người mối lái trong việc dựng vợ gả chồng, xe duyên cho đôi lứa.

Cốc mò cò xơi

25/01/2013 08:28

Câu thành ngữ nói đến việc làm uổng công, vô ích, làm cho người khác hưởng

Mưa không khắp

30/11/2012 08:28

Câu thành ngữ ý nói về việc phân phát không đều, kẻ được người không, nơi ít nơi nhiều.

Một miệng thì kín, chín miệng thì hở

23/11/2012 07:53

Câu thành ngữ ý nói bất cứ chuyện gì đã đến người thứ hai biết thì khó giữ được bí mật.

Mất bò mới lo làm chuồng

16/11/2012 08:08

Câu thành ngữ chỉ kẻ không biết lo liệu đề phòng trước, để việc hỏng rồi mới ứng cứu, lo liệu phòng thân. Cũng hàm ý chỉ kẻ dốt nát.

Lừa ưa nặng

09/11/2012 08:17

Lừa cũng có ích như ngựa, người ta dùng để chở hàng hoặc cưỡi. Đặc điểm của lừa là khi trên lưng không thồ hàng hoặc thồ quá nhẹ thì quất thế nào cũng cứ ỳ ra. Thành thử người ta phải chất lên lưng lừa hàng nặng hoặc cưỡi lên thì lừa ta mới chịu cất bước. Từ đặc điểm trên, người ta suy ra với nghĩa bóng ám chỉ người nào đó không chịu nghe lời nói nhẹ nhàng, chỉ khi nặng lời hoặc dùng roi vọt, vũ lực mới nghe theo.

Một nghề thì sống đống nghề thì chết

02/11/2012 08:53

Câu thành ngữ ý nói một nghề mà giỏi thì thành đạt, một nghề mà chắc chắn thì sống, đừng có hời hợt, nghề gì cũng biết nhưng không chuyên một nghề gì thì sẽ đổ vỡ không thành.

Mèo già hóa cáo

26/10/2012 08:09

Câu thành ngữ ý nói đến kẻ tinh ranh càng lâu ngày càng thêm tinh khôn ranh mãnh.

Lươn ngắn lại chê chạch dài, thờn bơn méo miệng chê trai lệch mồm

19/10/2012 08:34

Câu thành ngữ hàm ý chỉ kẻ không biết người, biết mình, chỉ biết chê người chứ không biết mình cũng có tật như người.

Thành ngữ tục ngữ: Ếch ngồi đáy giếng
Niêu cơm Thạch Sanh
Đẽo cày giữa đường
Thành ngữ tục ngữ: Ăn cháo đái bát
Há miệng chờ sung
Giàu làm kép hẹp làm đơn
Khôn cho người ta rái, dại cho người ta thương
Đa nghi như Tào Tháo
Năm Ngọ nói chuyện thành ngữ về ngựa
Niêu cơm Thạch Sanh
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang

Tôi có được miễn thị thực khi vào Việt Nam? 15/09/2017