19/01/2009 08:57:09 AM
Tiếp tục triển khai đồng bộ các chính sách đối với NVNONN

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Thanh Sơn trả lời phỏng vấn của TTXVN về những kết quả trong công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài năm 2008 và phương hướng hoạt động 2009.

P/v: Xin Thứ trưởng đánh giá về những kết quả trong công tác về người Việt Nam ở nước ngoài trong năm 2008.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn: Trong năm 2008, công tác về người Việt Nam ở nước ngoài đã được tích cực triển khai trên cả 3 lĩnh vực: thông tin tuyên truyền, hoạch định chính sách và vận động cộng đồng.  Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn phát biểu tại
Xuân Quê Hương 2009

Trên cơ sở quan điểm nhất quán “người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nước ta với các nước”, và “công tác đối với NVNONN là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và của toàn dân” như tinh thần Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị, công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước ta với NVNONN được tiếp tục thúc đẩy với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đặc biệt qua các phương tiện thông tin đại chúng và tiếp xúc vận động trực tiếp, đã góp phần nâng cao thêm nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và dư luận hưởng ứng của đồng bào trong và ngoài nước.

Việc xây dựng và thực hiện chính sách đã đạt được một số kết quả như: Quốc hội thông qua Luật Quốc tịch (sửa đổi) tạo điều kiện cho NVNONN được có quốc tịch Việt Nam trong khi mang quốc tịch nước khác, đang tích cực triển khai chính sách miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài từ 1/9/2007, các cơ quan chức năng đang đề xuất mở rộng diện đối tượng kiều bào được mua và sở hữu nhà ở trong nước… Vấn đề hỗ trợ kiều bào đã trở thành một nội dung quan trọng thường xuyên trong các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo cấp cao ta. Các cơ quan đại diện ta đã có nhiều cố gắng trong công tác vận động, tăng cường tiếp xúc với kiều bào, củng cố và phát triển các hội đoàn; tích cực làm việc với các cấp chính quyền sở tại nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của bà con. Nhằm tạo thêm động lực và những bước đột phá mới, tháng 6/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 19/2008/CT-TTg về việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ về công tác NVNONN trong tình hình mới.

Trong năm qua, công tác vận động NVNONN được triển khai tích cực cả ở trong và ngoài nước như: tổ chức các đoàn kiều bào tiêu biểu về thăm đất nước tham dự Quốc giỗ và Quốc khánh 2/9; tổ chức Trại hè Việt Nam dành cho thanh thiếu niên kiều bào về từ nhiều quốc gia trên thế giới và Festival thanh niên, sinh viên kiều bào châu Âu tại Liên bang Nga; triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài… Tại nhiều địa phương trong nước, chính quyền đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động của các Hội liên lạc, Hội thân nhân kiều bào; triển khai nhiều biện pháp, hình thức thu hút ngày càng nhiều sự tham gia của kiều bào vào các hoạt động như: đầu tư kinh doanh; ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai; giúp đỡ người nghèo, tàn tật, bị ảnh hưởng chất độc dioxin, xây nhà tình nghĩa, khuyến học...

Việc các bộ, ngành, địa phương và cơ quan đại diện ta ở nước ngoài tăng cường triển khai đồng bộ các chính sách đối với NVNONN đã tác động tích cực tới chính quyền và cộng đồng kiều bào ở các nước, góp phần tạo thuận lợi cho bà con ổn định cuộc sống, thành đạt và hội nhập thành công hơn vào xã hội sở tại, được đồng bào hoan nghênh và đánh giá cao.

P/v: Xin Thứ trưởng cho biết tác động của Luật Quốc tịch (sửa đổi) đối với NVNONN? Hướng cụ thể để triển khai Luật này đối với NVNONN?

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn: Ngày 13/11/2008, Quốc hội nước ta đã thông qua Luật Quốc tịch Việt Nam (sửa đổi), theo đó tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài có quốc tịch nước ngoài được giữ quốc tịch VN tuỳ theo nguyện vọng của mình. Luật Quốc tịch Việt Nam (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2009.

Việc Luật Quốc tịch Việt Nam (sửa đổi) được thông qua đã đáp ứng đúng nhu cầu nguyện vọng của đông đảo bà con kiều bào, được dư luận cộng đồng NVNONN hoan nghênh ủng hộ.

Hiện các cơ quan chức năng đang xây dựng các văn bản pháp qui hướng dẫn việc thực hiện Luật theo đúng thời gian quy định. Tinh thần chung trong triển khai Luật này đối với kiều bào sẽ là tạo những điều kiện thuận lợi hơn nữa cho bà con trong sinh sống, làm ăn, định cư ở sở tại cũng như các hoạt động hướng về quê hương đất nước.

P/v: Xin Thứ trưởng cho biết những hoạt động trọng tâm của Uỷ ban trong năm 2009?

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn: Phát huy những kết quả đạt được, trọng tâm công tác năm 2009 của Uỷ ban Nhà nước về NVNONN là triển khai các nhiệm vụ theo tinh thần Chỉ thị số 19/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ trong tình hình mới, cụ thể là:

1. Đẩy mạnh thông tin về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với kiều bào, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

2. Tăng cường nắm tình hình và tâm tư, nguyện vọng của cộng đồng để từ đó đề xuất các chủ trương, chính sách và công tác vận động sát hợp với từng khu vực, địa bàn.

3. Phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách, luật pháp đáp ứng những quyền lợi thiết thân của kiều bào như: mua và sở hữu nhà ở của kiều bào; phát huy tiềm năng tri thức, kinh tế của kiều bào; tạo thuận lợi hơn nữa trong việc nhập xuất cảnh, đăng ký công dân, đăng ký thường trú cho người hồi hương và xung quanh vấn đề quốc tịch.

4. Đẩy mạnh việc triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ dạy và học tiếng Việt cho kiều bào. Tổ chức nhiều hoạt động giao lưu giữa thế hệ trẻ trong và ngoài nước như: gặp gỡ thanh niên, sinh viên kiều bào tổ chức tại Việt Nam; các hoạt động giao lưu về thể thao, văn nghệ, thi tài năng trẻ, hoạt động từ thiện... để hướng thế hệ trẻ kiều bào gắn bó với dân tộc, cội nguồn.

5. Thúc đẩy phát triển hội đoàn người Việt; khuyến khích mọi hình thức tổ chức tập hợp kiều bào, góp phần gắn kết cộng đồng và hướng về quê hương, đất nước. Làm tốt công tác động viên, khen thưởng kiều bào có thành tích trong xây dựng cộng đồng và đóng góp phát triển đất nước.

6. Hoàn thiện cơ chế phối hợp của Uỷ ban với các cơ quan, ban, ngành, địa phương; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong công tác vận động kiều bào. Hỗ trợ nhu cầu về tâm linh, tín ngưỡng, tôn giáo của kiều bào trên cơ sở phù hợp luật pháp, phong tục, tập quán dân tộc và thông lệ quốc tế.

Cùng với việc thực hiện các trọng tâm công tác thường xuyên nêu trên, năm 2009, Uỷ ban sẽ triển khai một số các hoạt động lớn như Chương trình truyền hình trực tiếp quốc tế “Xuân Quê hương” nhân dịp Tết Kỷ Sửu 2009; Đoàn kiều bào 3 thế hệ về thăm đất nước dự Quốc giỗ và chương trình Huyền thoại Côn Đảo; Festival thanh niên, sinh viên kiều bào; Hội nghị về NVNONN toàn thế giới và hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thành lập “Uỷ ban Nhà nước về NVNONN”.

P/v: Có một thực tế là hiện số Việt kiều có đóng góp nhiều cho đất nước chủ yếu là những người thuộc thế hệ thứ nhất, trong khi đó lực lượng Việt kiều trẻ chưa quan tâm nhiều đến quê hương. Nhận định của ông về vấn đề này và theo ông, làm thế nào để thu hút Việt kiều trẻ hướng về quê hương?

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn: Dù sống xa Tổ quốc, kiều bào ta ở nước ngoài vẫn một lòng hướng về và có nhiều hoạt động thiết thực đóng góp cho đất nước, cả trong giai đoạn kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như công cuộc xây dựng đất nước hiện nay.

Thế hệ kiều bào lớn tuổi đã có nhiều đóng góp trong thời kỳ trước đây và ngày nay vẫn tiếp tục là tấm gương cho các hoạt động hướng về đất nước. Đảng và Nhà nước ta luôn đánh giá cao tinh thần yêu nước của bà con. Cùng với thế hệ lớn tuổi, thế hệ trẻ kiều bào ngày nay cũng đã và đang có nhiều hành động hướng về quê hương cội nguồn như: hàng nghìn trí thức kiều bào, trong đó rất nhiều người ở độ tuổi 30 - 40, đã về nước làm việc, tham gia nghiên cứu, hợp tác về khoa học, công nghệ, giáo dục, quản lý kinh tế... Nhiều doanh nhân đã về nước tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh. Đến nay, có khoảng 3.000 dự án của kiều bào đầu tư về nước với tổng vốn gần 2 tỉ USD. Lượng kiều hối của kiều bào gửi về nước hàng năm tăng đáng kể. Kiều bào ở ngoài nước còn là đầu mối quảng bá, xúc tiến thương mại, tìm thị trường cho hàng hoá xuất khẩu, quảng bá và gìn giữ, phát huy nét đẹp văn hoá, đất nước, con người Việt Nam…

Bên cạnh đó, kiều bào thế hệ trẻ thứ hai, thứ ba cũng đang thể hiện sự nhiệt tình, dấn thân trong các hoạt động nhân đạo, từ thiện giúp đỡ đồng bào trong nước khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, xoá đói giảm nghèo, chữa bệnh, khuyến học...

Thế hệ trẻ kiều bào ngày nay đang tập trung học tập, nghiên cứu, tích luỹ kiến thức… Họ đang và sẽ là nguồn lực quý báu cần thiết cho sự phát triển của đất nước ta.

Vận động thế hệ trẻ hướng về đất nước là chiến lược “trồng người”, vừa mang tính lâu dài, vừa phải thường xuyên liên tục. Cần đa dạng hoá các biện pháp vận động, các hình thức sinh hoạt để thu hút lớp trẻ kiều bào tham gia như: mở các lớp học tiếng Việt, các cuộc thi đấu thể thao, văn nghệ, thi tài năng trẻ Việt Nam, tổ chức các festival thanh niên, các hoạt động tình nguyện, từ thiện nhân đạo, về nguồn…. Cần xã hội hoá hơn nữa các hình thức hoạt động trên cơ sở bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ và hướng dẫn của Uỷ ban Nhà nước về NVNONN.

P/v: Xin ông cho biết dự báo của Uỷ ban về số lượng Việt kiều về nhân dịp Tết nguyên đán 2009? Liệu con số này có giảm do tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu?

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn: Mỗi dịp Tết đến, kiều bào ở khắp nơi trên thế giới đều náo nức tìm về thăm quê và đón tết cổ truyền dân tộc với gia đình, bạn bè và người thân trong nước. Đó là nét văn hoá truyền thống của người Việt mà kiều bào ta ở ngoài nước vẫn luôn gìn giữ và phát huy.

Trong những năm qua, số lượng người Việt Nam ở nước ngoài về đón Tết Nguyên đán ngày càng tăng. Với xu thế này, dù phần nào chịu tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, nhưng số lượng kiều bào về đón Tết năm nay vẫn sẽ tiếp tục tăng cao hơn so với Tết Mậu Tý 2008.

Hoàng Thị Hồng Hạnh (thực hiện)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Khai mạc Trại hè Việt Nam 2018
5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng: Công tác về người Việt Nam ở nước ngoài góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Huy động hiệu quả nguồn lực kiều bào vào sự nghiệp phát triển đất nước
Chính sách kiều bào: Từ nhận thức tới hành động
Bảo hộ công dân và pháp nhân ở nước ngoài: Quán triệt phương châm chủ động, kịp thời, nhanh chóng, hiệu quả
Luật Quốc tịch sửa đổi đã đáp ứng nguyện vọng của đông đảo kiều bào trên toàn thế giới
Công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp xây dựng đất nước
Thư chúc mừng và thăm hỏi bà con kiều bào của Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Minh Khôi
Chung trí lực xây dựng đất nước giàu mạnh
Một Việt Nam yêu thương và chia sẻ
Kiều bào bình tĩnh, sáng suốt, tuân thủ quy định phòng, chống COVID-19
Dịch Covid-19: Người Việt ở nước ngoài nên về hay không về?
Trường Sa và nhà giàn DK1: Hành trình của trái tim
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang