27/05/2013 12:24:13 PM
Tạp chí Quê Hương: Không ngừng nỗ lực đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin của kiều bào

LTS: Tạp chí Quê Hương mang tiếng nói của Đảng và Nhà nước ta đến với kiều bào và còn là tiếng nói của kiều bào, phản ánh trí tuệ, tâm tư, nguyện vọng của bà con đối với Đảng và Nhà nước ta trên tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Nhân dịp 20 năm thành lập Tạp chí (15/5/1993-15/5/2013), tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn - Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (cơ quan trực tiếp quản lý Tạp chí Quê Hương) – trả lời phỏng vấn đánh giá về những kết quả đạt được và định hướng hoạt động của Tạp chí trong những năm tới. Quê Hương xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. Thứ trưởng BNG, Chủ nhiệm Ủy ban NNVNVNONN Nguyễn Thanh Sơn

PV: Kính chào Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn! Xin ông cho biết Tạp chí Quê Hương ra đời trong hoàn cảnh nào và mục đích của Ủy ban khi quyết định thành lập Tạp chí?

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn: Trước hết, thay mặt Lãnh đạo Bộ Ngoại giao và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Ủy ban), tôi xin nhiệt liệt chúc mừng toàn thể anh chị em công tác tại Tạp chí Quê Hương nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập.
Quyết định thành lập Tạp chí Quê Hương với số đầu tiên phát hành vào tháng 5/1993 diễn ra đúng vào thời điểm Việt Nam đang đẩy mạnh công cuộc Đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Những đổi thay nhanh chóng của đất nước được bà con kiều bào khắp nơi trên thế giới và bạn bè quốc tế hết sức quan tâm. Trong bối cảnh đó, Tạp chí Quê Hương ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của kiều bào muốn có được lượng thông tin đầy đủ, nhanh chóng, chính xác và chính thống về quê hương trên tất cả các lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội..., qua đó giúp cho bà con nhìn nhận và đánh giá đúng về tình hình đất nước, bác bỏ những thông tin xuyên tạc của các thế lực thù địch tìm cách lan truyền trong cộng đồng vào thời gian đó. Mặt khác, vào thời điểm đầu những năm 90 của thế kỷ trước, Quê Hương là tạp chí đầu tiên phát hành ra nước ngoài bằng tiếng Việt cũng còn nhằm mục đích hỗ trợ đồng bào ở nước ngoài có thêm phương tiện duy trì tiếng mẹ đẻ và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, nhất là đối với các thế hệ trẻ. Với mục đích đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin của kiều bào, chỉ bốn năm sau đó - khi nước ta chưa chính thức kết nối mạng thông tin toàn cầu, Đảng và Nhà nước đã cho phép Tạp chí Quê Hương điện tử ra mắt vào thời khắc thiêng liêng đối với mỗi người Việt Nam vào đêm Giao thừa Tết Đinh Sửu (ngày 06/02/1997). Như vậy, Tạp chí Quê Hương điện tử là tờ báo điện tử đầu tiên trong cả nước và hiện nay tạp chí Quê Hương là tờ báo đi đầu trong công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại.

Việc thành lập Tạp chí Quê Hương đã bắc thêm nhịp cầu nối giữa trong nước với bà con kiều bào, góp phần gắn kết đồng bào đang làm ăn sinh sống ở bên ngoài với quê hương đất nước. Bên cạnh đối tượng chính là cộng đồng NVNONN, ngay từ những ngày đầu thành lập, Tạp chí cũng đã chú ý phục vụ một đối tượng khác rất gần gũi với kiều bào là thân nhân của họ ở trong nước, những người quan tâm đến cộng đồng kiều bào, các nhà Việt Nam học, giới đầu tư - kinh doanh và bạn bè quốc tế thuộc nhiều nền văn hóa, những người yêu mến đất nước và con người Việt Nam.

Sau 20 năm nhìn lại, có thể nói sự ra đời và phát triển của Tạp chí Quê Hương đã để lại dấu ấn rất tốt, đáp ứng được những yêu cầu và mục đích đề ra khi quyết định thành lập Tạp chí Quê Hương.

PV: Trên cương vị là Chủ nhiệm Ủy ban, xin Thứ trưởng đánh giá những kết quả quan trọng nhất qua 20 năm hoạt động của Tạp chí Quê Hương.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn: Là cơ quan báo chí của Ủy ban Nhà nước về NVNONN- Bộ Ngoại giao, Tạp chí Quê Hương đã tích cực triển khai và thực hiện tốt chủ trương tăng cường cung cấp thông tin giúp cho kiều bào có hiểu biết đầy đủ, khách quan về tình hình đất nước thời kỳ Đổi mới. Tính chất trung thực, chính thống và kịp thời về mọi mặt của những thông tin do tạp chí Quê Hương cung cấp có ý nghĩa rất lớn vì ở nước ngoài luôn có những thông tin không đầy đủ, sai lệch, một chiều, thậm chí cố tình xuyên tạc các chủ trương, chính sách và thực tiễn xây dựng và phát triển của đất nước ta. Trong 20 năm hoạt động, Tạp chí Quê Hương luôn quán triệt sâu sắc tôn chỉ giới thiệu các chủ trương và đường lối của Đảng, phổ biến chính sách và luật pháp của Nhà nước, quảng bá hình ảnh và thành tựu của đất nước trong công cuộc Đổi mới, đồng thời phản ánh tình cảm sâu nặng của những người đi xa đối với quê nhà và nguyện vọng của bà con được góp phần xây dựng quê hương.

Đặc biệt, kể từ khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 36/NQ-TW năm 2004 về công tác đối với NVNONN, Tạp chí đã tích cực quảng bá một cách sinh động quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước đề cập trong Nghị quyết: “Người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nước ta với các nước”.

Các chính sách mới đối với kiều bào trên hàng loạt các lĩnh vực từ xuất nhập khẩu, miễn thị thực, quốc tịch (Luật Quốc tịch 2008 cho phép kiều bào được giữ quốc tịch Việt Nam trong khi vẫn có quốc tịch nước ngoài) tới các vấn đề tạo thuận lợi cho kiều bào mua nhà tại Việt Nam, cư trú, thường trú, hồi hương... đã và đang được Tạp chí chuyển tải bằng nhiều hình thức tới bạn đọc, góp phần phát huy tác dụng gắn kết cộng đồng người Việt xa quê với đất nước. Tất cả các hoạt động lớn của Bộ Ngoại giao, nhất là của Ủy ban và các Cơ quan đại diện ta cũng như của các bộ/ngành và địa phương dành cho kiều bào đều được Quê Hương tập trung viết bài, cập nhật thông tin một cách nhanh nhất.

Nhìn lại chặng đường đã qua, với sự lớn mạnh và trưởng thành, Quê Hương hiện nay đã trở thành tờ báo điện tử online tích hợp các chức năng của báo in, báo điện tử và bước đầu là cả báo hình với các tiện ích sử dụng và khả năng tương tác giữa bạn đọc và Ban Biên tập. Trang web http://quehuongonline.vn là địa chỉ tin cậy của bạn đọc khắp năm châu, là nơi kiều bào có quan hệ tương tác với quê hương, vừa là đối tượng được phục vụ, vừa là những cộng tác viên thường xuyên cung cấp thông tin và bài viết phản ảnh mọi mặt cuộc sống của chính cộng đồng kiều bào.

Là Tạp chí chuyên viết về kiều bào và phục vụ kiều bào, với những chuyên mục có bản sắc riêng, nội dung phong phú và bổ ích, hình thức ngày càng hấp dẫn, Tạp chí Quê Hương là người bạn đồng hành thân thiết của các thế hệ NVNONN, góp phần khơi dậy lòng tự hào, tình yêu quê hương, đất nước cũng như thắt chặt tình cảm gắn bó với nguồn cội của kiều bào. Hiện nay, rất nhiều tờ báo trong nước có chuyên mục viết về cộng đồng NVNONN và nhiều báo đã duy trì chuyên mục này, thường xuyên cập nhật, nội dung hấp dẫn. Tuy nhiên, việc theo dõi các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước đối với kiều bào, các sự kiện lớn, quan trọng dành cho kiều bào, sự đổi thay diện mạo các vùng miền trong sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đạt hóa đất nước... thông qua Quê Hương điện tử từ lâu đã trở thành thói quen của cộng đồng ta ở nước ngoài với số lượng và tần suất truy cập cao.

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Ngoại giao và Ủy ban, tôi đánh giá cao những đóng góp thiết thực của Tạp chí trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng NVNONN, đặc biệt là trong công tác thông tin tuyên truyền, hỗ trợ kiều bào giữ gìn bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc.

Với những thành tích đạt được trong suốt 20 năm qua, Tạp chí Quê Hương rất xứng đáng với những phần thưởng được Bộ và Nhà nước ghi nhận như Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (năm 2008), Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2009), Huân chương Lao động Hạng Ba (năm 2011).

PV: Cùng với sự bùng nổ của thông tin và sự phát triển của truyền thông, xu hướng tiếp cận thông tin của độc giả nói chung và kiều bào nói riêng đã đặt ra những thách thức và yêu cầu đổi mới cho các cơ quan báo chí. Xin Thứ trưởng cho biết những định hướng và yêu cầu đối với tạp chí Quê Hương để tiếp tục làm tốt nhiệm vụ thông tin tới kiều bào, đóng góp hiệu quả cho công tác về NVNONN?

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn: Tạp chí Quê Hương gắn liền với các hoạt động, thành tích to lớn của Ủy ban Nhà nước về NVNONN trong những năm qua và hiện nay đang đứng trước các cơ hội, thách thức cần phát triển để đáp ứng nguyện vọng của 4,5 triệu kiều bào và hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Bộ Ngoại giao và Ủy ban giao phó. Phải khẳng định rằng Bộ Ngoại giao và UBNVNONN có yêu cầu rất lớn đối với Tạp chí trong công tác thông tin và hỗ trợ cộng đồng NVNONN duy trì bản sắc văn hoá và truyền thống dân tộc Việt Nam, xây dựng cộng đồng lớn mạnh, thành đạt và hội nhập thành công vào xã hội các nước sở tại, đồng thời củng cố quan hệ gắn bó với quê hương.

Thế kỷ 21 thực sự là thế kỷ bùng nổ thông tin khi mà máy tính, mạng Internet và cùng với đó là sự phát triển mạnh mẽ của các phương tiện truyền thông trực tuyến, thông tin được truyền tải với tốc độ tính bằng giây, và tham gia vào quá trình truyền thông không chỉ là những người chuyên nghiệp, mà còn là tất cả những ai chứng kiến và có khả năng đưa thông tin lên mạng, do đó việc điều chỉnh đang diễn ra nhanh chóng đối với các loại hình báo chí, tác động mạnh trực tiếp tới phóng viên. Điều này đòi hỏi các phóng viên/biên tập viên của Tạp chí Quê Hương phải nỗ lực hết mình để có thể thích ứng nhanh và bắt kịp xu hướng hiện đại.

Để đáp ứng nhu cầu về thông tin, dạy và học tiếng Việt cũng như bảo tồn văn hoá, tín ngưỡng của cộng đồng, Tạp chí Quê Hương cần nghiên cứu kỹ nhu cầu thông tin đa dạng của kiều bào, kể cả nhu cầu chung cũng như nhu cầu đặc thù ở các địa bàn khác nhau, từ đó xây dựng kế hoạch truyền thông hiệu quả và dài hơi với các chuyên mục mới, thích hợp và hấp dẫn; nội dung các bài viết cần phản ánh đầy đủ và sinh động tâm tư nguyện vọng và đáp ứng tình cảm của kiều bào. Quê Hương cũng cần cải tiến nội dung và cách chuyển tải những chuyên mục hỗ trợ kiều bào duy trì có hiệu quả tiếng Việt, giữ gìn bản sắc văn hoá và truyền thống dân tộc để bà con có điều kiện củng cố vai trò và vị thế của cộng đồng Việt Nam trong xã hội và nền văn hoá đa sắc tộc của các nước sở tại, đồng thời tranh thủ tình cảm thân thiện của người thân và bạn bè của kiều bào để quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam.

Bên cạnh việc đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu thông tin của kiều bào, Tạp chí cũng cần tiếp tục cải tiến hơn nữa để trở thành món ăn tinh thần của thân nhân kiều bào và bạn đọc trong nước vì công tác đối với NVNONN đã trở thành nhận thức chung của toàn xã hội, là nhiệm vụ của mỗi người Việt Nam. Mặt khác, vận động thân nhân kiều bào tham gia tích cực trong công tác đối với NVNONN cũng là một nhiệm vụ rất quan trọng.

Các phiên bản của Tạp chí Quê Hương cần có hướng đi riêng, theo đó báo in cần đi theo hướng phân tích sâu, báo điện tử cần đưa tin cập nhật nhanh, kịp thời và chính xác.

Một vấn đề đáng lưu tâm hiện nay là việc hội tụ các phương tiện tiếp nhận, ví dụ như điện thoại di động hiện đại có thể được dùng để xem truyền hình, đọc báo mạng, giúp cho mọi người tiếp nhận thông tin ở mọi nơi, mọi lúc. Vì vậy, Tạp chí cần sớm triển khai việc nâng cấp Quê Hương điện tử nhằm mang lại sự thân thiện, tính chuyên nghiệp và tương tác cao, áp dụng công nghệ mới, khắc phục những hạn chế hiện nay để tạo được sự hấp dẫn và lôi cuốn bạn đọc, đáp ứng tốt hơn nhu cầu về thông tin của kiều bào.

Cũng như cuộc đời một con người, tuổi 20 là tuổi đẹp nhất đầy sức sống, nhiệt huyết và khát vọng vươn lên. Nhân dịp này, một lần nữa, thay mặt Lãnh đạo Bộ Ngoại giao và Ủy ban, tôi nhiệt liệt chúc mừng Tạp chí Quê Hương về những thành tích đạt được trong 20 năm hoạt động và chúc các đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần tích cực thực hiện công tác đối với NVNONN. Tôi cũng xin gửi lời chào và lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể bạn đọc của Tạp chí Quê Hương cả ở trong và ngoài nước, đặc biệt là bà con NVNONN.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng!

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Khai mạc Trại hè Việt Nam 2018
5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng: Công tác về người Việt Nam ở nước ngoài góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Huy động hiệu quả nguồn lực kiều bào vào sự nghiệp phát triển đất nước
Chính sách kiều bào: Từ nhận thức tới hành động
Bảo hộ công dân và pháp nhân ở nước ngoài: Quán triệt phương châm chủ động, kịp thời, nhanh chóng, hiệu quả
Luật Quốc tịch sửa đổi đã đáp ứng nguyện vọng của đông đảo kiều bào trên toàn thế giới
Công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp xây dựng đất nước
Chung trí lực xây dựng đất nước giàu mạnh
Một Việt Nam yêu thương và chia sẻ
Kiều bào bình tĩnh, sáng suốt, tuân thủ quy định phòng, chống COVID-19
Dịch Covid-19: Người Việt ở nước ngoài nên về hay không về?
Trường Sa và nhà giàn DK1: Hành trình của trái tim
Phát huy tri thức và nguồn lực kiều bào
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang