27/11/2006 04:23:19 PM
Phát huy tiềm năng, thế mạnh của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước

Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quĩ Hỗ trợ và Vận động Cộng đồng NVNONN vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm các nước Nga, Rumani, New Zealand và Australia. Bên cạnh các hoạt động chính trị, ngoại giao, Phó Chủ tịch nước đã giành nhiều thời gian để thăm hỏi, tìm hiểu về tình hình đời sống của bà con cộng đồng người Việt ở các nước sở tại. Tạp chí Quê Hương xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc nội dung tóm tắt cuộc nói chuyện giữa phóng viên của Tạp chí với Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa.

1. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài của chúng ta ngày càng trưởng thành, lớn hơn về chất và gắn bó hơn với quê hương, đất nước

 Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa tại buổi gặp gỡ
cộng đồng người Việt Nam tại Úc

Tôi đã có dịp đi thăm nhiều nước và hầu như ở nước nào tôi cũng tìm cách tiếp cận và tìm hiểu về cộng đồng người Việt Nam đang làm việc, sinh sống ở đó. Đánh giá chung của tôi là: đã có rất nhiều chuyển biến tích cực trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Cuộc sống của cộng đồng tiếp tục ổn định và hoà nhập vào xã hội nơi cư trú, có đóng góp không nhỏ vào phát triển kinh tế - xã hội của nước sở tại. Rất nhiều kiều bào ta, thuộc các thế hệ thứ hai, thứ ba đã có vai trò, vị trí ngày càng cao trong xã hội. Lực lượng trí thức kiều bào, nhất là trong các ngành khoa học công nghệ, trong cộng đồng doanh nghiệp ngày càng nhiều. Hoạt động của các hội, đoàn được đẩy mạnh và thực chất, đã góp phần gắn kết cộng đồng, giúp đỡ nhau làm ăn, hướng về đất nước, thực sự là những chiếc cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam với bạn bè thế giới. Đã có rất nhiều hội, đoàn và các tổ chức nghề nghiệp của người Việt, đặc biệt là ở các nước phát triển, về quê hương đất nước để thực hiện các hoạt động, các dự án hợp tác khoa học, công nghệ và các hoạt động mang tính nhân đạo để trợ giúp đồng bào trong nước. Cộng đồng người Việt ở nước ngoài đã và đang trở thành một trong những nguồn lực quan trọng, nếu được phát huy, sẽ góp phần không nhỏ vào công cuộc phát triển đất nước.

Điểm nổi bật là, kiều bào ngày càng phấn khởi, tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Những năm gần đây, mỗi năm có tới nửa triệu kiều bào về nước, đem theo số vốn và một lượng kiều hối rất lớn không chỉ để thăm thân, mà còn thực hiện rất nhiều dự án đầu tư. Lượng kiều hối về nước liên tục năm sau cao hơn năm trước. Điều đó là một minh chứng rõ ràng cho xu thế gắn bó ngày càng tăng giữa cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với Tổ quốc. Càng ngày càng có nhiều hoạt động cụ thể và hữu ích của kiều bào đối với quê hương và được thể hiện toàn diện trên mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội của đất nước ta. Sau khi Nghị quyết 36 – TW của BCT ban hành và với tác động tích cực từ chương trình hành động của Chính phủ, từ hoạt động linh hoạt của các Đại sứ quán và của Uỷ ban người Việt Nam ở nước ngoài, bà con kiều bào ta càng thêm tin tưởng vào thế đi lên của đất nước. Nhân tố tích cực nhất tác động đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, làm cho bà con yên tâm hướng về cội nguồn chính là những thành tựu về kinh tế - văn hoá – xã hội và vị thế của đất nước ta ngày càng được nâng cao, quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam với các nước có kiều bào ta sinh sống được củng cố và tăng cường. Về thăm quê, bà con kiều bào được tận mắt chứng kiến những thành quả của công cuộc đổi mới, chứng kiến sự đổi đời của từng mảnh đất, từng gia đình và ngay trong chính cuộc sống của thân nhân mình, và đó là những thực tiễn có tính thuyết phục mạnh mẽ nhất làm cho kiều bào chuyển biến về nhận thức, tự phủ nhận những thông tin không đúng về Việt Nam.

Đáng chú ý là ở những địa bàn còn phức tạp, bà con đã công khai đấu tranh với các hoạt động chống đối đất nước của số ít những người Việt phản động, cực đoan, bày tỏ thái độ ủng hộ Nhà nước Việt Nam, ủng hộ phát triển quan hệ của các nước với Việt Nam. Nhiều kiều bào ta ở nước ngoài đã công khai lên tiếng trên các phương tiện thông tin đại chúng phản đối các hoạt động chống phá Việt Nam của những thế lực thù địch, vạch trần bộ mặt của bọn phản động.

Có thể nói, kiều bào ta luôn hướng về Tổ quốc với tình cảm và trách nhiệm. Tuy hoàn cảnh mỗi người mỗi khác, nhưng ai cũng quan tâm theo dõi tình hình đất nước và mong góp phần nhỏ bé của mình với quê hương.

2. Bạn bè quốc tế: “Tôi yêu Việt Nam thông qua cộng đồng người Việt Nam ở đất nước chúng tôi!”

Đó là tình cảm bạn bè các nước dành cho cộng đồng người Việt của chúng ta.

 Bà con kiều bào có dịp bày tỏ nguyện vọng
với Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa

Bà Marie Bashir - Thống đốc bang New South Wales (Úc) nói: “Cộng đồng người Việt Nam ở đây rất dễ thương, chăm lo làm ăn, tích cực học tập, có nhiều em học rất giỏi được giải thưởng của bang... Tôi rất yêu những người Việt Nam ở đây!”

Tại Hội nghị thượng đỉnh các nước nói tiếng Pháp vừa tổ chức ở Rumani mà tôi có tham dự, ông Thủ tướng Thuỵ Sĩ nói với tôi: Chúng tôi rất yêu Việt Nam, dù chưa tới Việt Nam bao giờ. Tôi yêu Việt Nam thông qua cộng đồng người Việt Nam ở đất nước chúng tôi. Đó là một cộng đồng mà chúng tôi dành nhiều tình cảm. Người Việt Nam rất biết điều, chấp hành pháp luật, hòa nhập với nước sở tại, chịu khó, chăm chỉ và có nhiều sáng tạo trong công việc. Học sinh Việt Nam rất thông minh và thường đạt kết quả học tập cao. Tôi yêu Việt Nam vì thông qua cộng đồng người Việt ở đây, tôi hiểu được người Việt Nam như thế nào...”

3. Cần phải nhìn nhận và đánh giá một cách thấu đáo, đúng mức vị trí của cộng đồng NVNONN

Tôi cho rằng, trong tình hình hiện nay, để thực hiện tốt Nghị quyết 36 của BCT về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, cần tập trung vào những yêu cầu sau:

- Một là, thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, luôn coi cộng đồng NVNONN là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam. Theo đó, cần khuyến khích và tạo điều kiện tốt để bà con kiều bào về thăm quê hương, tham gia tích cực vào các hoạt động ở trong nước. Từ chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước, ông Nguyễn Cao Kỳ đã được về thăm đất nước nhiều lần và ngày càng hiểu hơn sự nghiệp chính nghĩa của cách mạng; thiền sư Thích Nhất Hạnh và 190 tăng nhân cũng đã về thăm đất nước trong nhiều ngày; nhạc sĩ Phạm Duy được hồi hương....

 Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa và đoàn cán bộ
cao cấp của Chính phủ Việt Nam trò chuyện với bà con


- Thứ hai, cộng đồng NVNONN là một nguồn lực rất quan trọng trong nguồn lực chung của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. Cần có những chính sách và biện pháp ngày càng cụ thể hơn theo hướng thuận lợi cho bà con kiều bào gửi tiền về cho thân nhân, đầu tư làm ăn và đóng góp chất xám cho quê hương. Các Bộ, ngành và địa phương, các cơ quan nghiên cứu và cơ sở sản xuất cần chú trọng mời các chuyên gia, trí thức, kiều bào về làm việc, giảng dạy, chuyển giao công nghệ.

- Và thứ ba, cộng đồng NVNONN là một nhân tố rất quan trọng, là cầu nối sự hiểu biết lẫn nhau giữa nước sở tại và đất nước chúng ta. Cần đẩy mạnh công tác thông tin, văn hoá phục vụ cộng đồng, làm sao để bà con kiều bào tiếp cận và cập nhật thường xuyên tình hình trong nước, mở rộng giao lưu giữa kiều bào với bà con trong nước, chú trọng hỗ trợ bà con cộng đồng dạy và học tiếng Việt đối với thế hệ kiều bào tiếp theo. Mặt khác, cần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ kiều bào với tư cách là công dân của nước sở tại, coi công tác bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của người Việt Nam ở nước ngoài là một trong những nhiệm vụ quan trọng.

Cùng với những giải pháp đồng bộ khác, tin rằng chúng ta sẽ phát huy được những tiềm năng, thế mạnh của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Chúng ta cần xây dựng cộng đồng NVNONN đúng như định hướng của Đảng và nhằm làm cho cộng đồng 2,7 triệu người Việt Nam đang sống ở 90 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới không tách rời cơ thể Việt Nam như tâm nguyện của chính từng cá nhân trong cộng đồng, làm sao để mỗi cộng đồng, mỗi thành viên trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài sẽ là một đại sứ thiện chí, là cánh tay nối dài của Việt Nam với các nước bè bạn năm châu, phải xây dựng cộng đồng NVNONN của chúng ta thành một cộng đồng vững mạnh, tiêu biểu cho ý chí và nguyện vọng của dân tộc Việt Nam chúng ta.

Những nguyện vọng chính đáng của NVNONN cần được giải quyết tốt, đó là: nhu cầu học tiếng Việt cho con em của kiều bào thuộc thế hệ thứ ba, thứ tư; cải cách thủ tục hành chính trong đầu tư, kinh doanh, xuất nhập cảnh, cư trú, mua nhà, quốc tịch, hồi hương... Trong cộng đồng NVNONN, hầu như ai cũng mong đất nước ta đổi mới hơn nữa để NVNONN cũng có thể đóng góp cho đất nước, và để Việt Nam vươn lên phát triển bền vững, hoà nhập với thế giới.

4. Một câu chuyện cảm động và nhiều ý nghĩa thay cho lời kết

 Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa
luôn tiếp xúc và gần gũi với bà con kiều bào
để hiểu hơn về cộng đồng NVNONN


Trong chuyến tôi đi thăm Madagasca, khi đón chúng tôi tại sân bay, có nhiều người mặc trang phục Việt Nam, vẫy cờ Việt Nam, nhưng họ nói tiếng Pháp, tiếng bản địa mà không nói được tiếng Việt. Đoàn người càng đông hơn khi tôi đến đặt vòng hoa tại tượng đài Hồ Chủ tịch tại Thủ đô Antananarivo, qua hỏi thăm, chúng tôi mới biết họ là những người gốc Việt, có nhiều người đi cả 7, 8 trăm km đến đón đoàn, quấn quít nắm tay tình cảm với các thành viên trong đoàn, thật cảm động... Trong đó, có nhiều em học sinh, có người là giáo viên, người là cảnh sát... vì họ ở đó rất lâu năm rồi... có người đã hơn 80 tuổi.

Đến buổi tối, tại khách sạn, đoàn có cuộc gặp cộng đồng trong không khí cảm động, ấm cúng, với nét mặt hân hoan, rạng rỡ của mọi người, lần lượt bà con phấn khởi nói lên tình cảm của mình (qua phiên dịch). Đáng lưu ý, có cậu thanh niên còn rất trẻ, chỉ khoảng 20 tuổi, cứ day dứt, thắc mắc hoài: “Không hiểu tại sao ngày xưa ông cha tôi lại trôi dạt đến một nơi xa xôi như thế này. Không ai giải thích cho tôi, nhưng có một điều tôi biết chắc chắn là tôi có một Tổ quốc, một quê hương ở rất xa, đó là Việt Nam”. Anh này nêu 3 đề nghị: Thứ nhất, chúng tôi ở đây đã có đời sống tinh thần là tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, còn bây giờ chúng tôi cần một ngôi nhà chung đó là ĐSQ Việt Nam ở đây. Thứ hai, chúng tôi cần có được thông tin từ trong nước để hiểu hơn về đất nước Việt Nam. Thứ ba, tôi là thanh niên nên tôi muốn có quan hệ với thanh niên Việt Nam.

Đáp lời người thanh niên này, tôi đã khuyên anh ta không nên quá băn khoăn, thắc mắc về quá khứ, rằng tại sao cha ông lại ra đi đến xứ sở này, mà cần thấy điều quan trọng hơn là anh có một Tổ quốc. Cái đích chúng ta cần đến là xây dựng một đất nước Việt Nam giàu mạnh. Đây mới là mẫu số chung cho tất cả!

PV


 

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Khai mạc Trại hè Việt Nam 2018
5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng: Công tác về người Việt Nam ở nước ngoài góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Huy động hiệu quả nguồn lực kiều bào vào sự nghiệp phát triển đất nước
Chính sách kiều bào: Từ nhận thức tới hành động
Bảo hộ công dân và pháp nhân ở nước ngoài: Quán triệt phương châm chủ động, kịp thời, nhanh chóng, hiệu quả
Luật Quốc tịch sửa đổi đã đáp ứng nguyện vọng của đông đảo kiều bào trên toàn thế giới
Công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp xây dựng đất nước
Thư chúc mừng và thăm hỏi bà con kiều bào của Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Minh Khôi
Chung trí lực xây dựng đất nước giàu mạnh
Một Việt Nam yêu thương và chia sẻ
Kiều bào bình tĩnh, sáng suốt, tuân thủ quy định phòng, chống COVID-19
Dịch Covid-19: Người Việt ở nước ngoài nên về hay không về?
Trường Sa và nhà giàn DK1: Hành trình của trái tim
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang